Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanı

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. Ve 33. Maddeleri, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi alınacaktır. Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi Kadrolarına Müracaat Edecek Adaylar: Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde […]

Öğretim Üyesi İlanı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz akademik birimine aşağıda belirtilen bölümüne 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyesi alınacaktır. Fakülte – Yüksekokulu Bölüm Adet Unvanı Açıklama Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme 1 Dr. Öğr. Üyesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak. Hukuk Fakültesi […]