Güvenlik

HKU Koruma ve Güvenlik Birimi Faliyetleri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güvenlik Birimi 5188 sayılı Özel Güvenlik Yasası’na uygun olarak kurulmuştur. Güvenlik Müdürlüğü”nün asli görevleri; öğrencilerin, çalışanların ve kampüsün emniyetini sağlamak, kampüsteki yaşam düzeninin bozulmasını önleyici tedbirler almak, kampüs trafik ve park düzenini sağlamak, hırsızlık sabotaj ve Vandalizm’i önlemek, bulunan kayıp eşyaların sahiplerine ulaştırılmasını sağlamak, kampüse giriş ve çıkış kontrollerini  yapmaktır.

KAMPÜS TRAFİK KURALLARIMIZ:

 • Güvenlik görevlileri tarafından araçlara yapıştırılmak üzere verilen araç giriş etiketini bulundurmak zorunludur. Araç giriş kartı olmayan araçlar kampüs içerisine alınmayacaktır. Kaçak yollardan kampüse girdiği tespit edilenler hakkında idari işlem yapılacaktır.
 • Kampüs içerisinde azami hız sınırı 30 km’dir.
 • Kampüs içerisinde alkollü araç kullanmak veya alkollü iken kampüs içerisine araç sokmaya çalışmak kesinlikle yasaktır.
 • Çevreye veya kişilere zarar verecek şekilde araç kullanmak kesinlikle yasak olup tespiti halinde plakaya tutulan tutulmak suretiyle ilgili kişiye ait bilgiler ve tutanak il Trafik Şube Müdürlüğüne bildirilir. Söz konusu sürücüye de durum SMS ile bildirilir.
 • Güvenlik görevlilerinin uyarılarına uymayan, onlarla münakaşa eden, kendisine uyarıda bulunmak isteyen akademik/idari personele veya öğrencilere hakaret edenler ve araçları ile kişileri taciz edenler kesinlikle cezalandırılacak olup söz konusu kişilerin araç kiriş kartları iptal edilecektir.
 • Araç giriş kartı sahtekârlığı yapan veya kendi araç giriş kartını başkasına kullandırılanlar hakkında idari yaptırımlar uygulanacaktır.
 • Gereksiz yere korna çalmak, araçta çevreyi rahatsız edici biçimde yüksek sesle müzik dinlemek ve araçtan dışarı çöp atmak yasaktır.
 • Çevreyi rahatsız edecek şekilde modifiye edilmiş veya egzoz sistemi arızalı olan, aşırı duman ve gürültü çıkartan araçlar kampüse alınmaz.
 • Araçlarla gösteri yapmak yasaktır.
 • Kampüs içerisinde belirtilen otoparklar haricinde araç park etmek yasaktır.

Sürücülerin yerleşke içerisinde kullanabilecekleri toplam CEZA PUANI sınırı 40 kredidir. Kredi bitimi halinde araç giriş kartları 1(bir)yıl süre ile sürücüden alınır.

Davranış Ceza
Belirtilen Hız Sınırını Aşmak 10 Puan
Trafik İşaret Ve İşaretlerine Uymamak 6 Puan
Kampüs Trafik Kurallarına Uymamak 6 Puan
Tehlikeli Şekilde Araç Kullanmak 6 Puan
Park Kuralları İhlali Yapmak 10 Puan
Çevre Ve Gürültü Kirliliği Yaratmak 4 Puan
Tedbirsiz Saygısız Araç Kullanmak 3 Puan
Güvenlik Görevlisine Küfür Ve Hakaret 10 Puan

Sürücü belgesi olmadan araç kullandığı saptananların aracı yerleşke dışına çıkarılır, ayrıca tutanak tutularak, Emniyet Müdürlüğüne-Trafik Şube Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulunur.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Yasasına istinaden;

 1. Güvenliğin tanımı
 2. Özel güvenlik görevlisinin yetkileri
 3. Başarı ve Motivasyon ve Etkili iletişim

Konulu eğitimlerimiz başta olmak üzere çeşitli eğitim programlarımız ile Öğrencilerimize, Akademik ve İdari personellerimize HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ vizyonuna uygun şekilde daha güvenilir bir ortam sağlamaktır.

Ad Soyad Ünvan İletişim Detayları
Haşim GÜNEY Güvenlik Amiri Tel: 0 (342) 211 80 80 – 1208/1150
Fax: 0 (342) 211 80 81
GSM: 0 530 237 56 07
ePosta: hasim.guney@hku.edu.tr
Mustafa GÖZÜKARA Güvenlik Şefi Tel: 0 (342) 211 80 80 – 1208/1150
Fax: 0 (342) 211 80 81
GSM: 0 541 307 32 72
Ç. Murat KÖSE Güvenlik Şefi Tel: 0 (342) 211 80 80 – 1208/1150
Fax: 0 (342) 211 80 81
GSM: 0 507 922 80 40