4 Yeni Bölümümüz Bu Yıl Eğitim Öğretime Başlıyor

4 Yeni Bölümümüz Bu Yıl Eğitim Öğretime Başlıyor

Tamamı burslu iki yeni bölüm, Sınıf Öğretmenliği ve Görsel İletişim Tasarımı bu yıl Eğitim – Öğretime başlıyor.

 

21. yüzyılın iki anahtar kavramı, iletişim ve tasarımı bir araya getiren Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; medyanın, yaratıcı endüstrilerin, şirketlerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun diğer aktörlerinin bireylerle ve toplumla iletişim kurarken görsel kültürü, görsel dili ve iletişim araçlarını kullanma imkanlarına ve biçimlerine odaklanır.

 

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü; öğrencilerini kuramsal bilgiyi, yeni iletişim teknolojilerini ve tasarım uygulamalarını harmanlayarak her türlü özel ve kamusal kuruluşta iletişim ve tasarım sorunlarına çözümler üretecek, yenilikçi projeler geliştirecek profesyoneller olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Görsel İletişim Tasarımı öğrencileri; mezun olduklarında grafik tasarım, web tasarımı, 3D modelleme, kurumsal kimlik tasarımı, masaüstü yayıncılık, animasyon, video ve dijital fotoğraf gibi görsel kültür ve iletişim araçlarının, vb kullanımına hakimdirler ve reklam ajansları, film yapım şirketleri, dijital ajanslar, TV kuruluşları, internet ve sosyal medya, vb alanlarda kariyer yaparlar.

 

 

 

 

Sınıf Öğretmenliği Bölümü; Lisans Programının amacı, İlköğretim birinci kademede (1.- 4.sınıf) görev alacak öğretmenler yetiştirmektir.  HKÜ Eğitim Fakültesi’nin ilk hedefi; bu öğretmenlerin Eğitim-Öğretim ve Araştırma yapabilecek bilgi, beceri ve deneyim ile donanmış, yaşam boyu öğrenmeye ve bu yolla kendini sürekli geliştirmeye açık ve çağdaş öğretmenler olarak yetişmeleridir. Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalının eğitim dili Türkçe olup öğrenim süresi 4 yıldır. Programda; alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir. Programdan mezun olan öğrenciler, Atatürk İlke ve İnkılapları, eğitim sisteminin işleyişi, kaynakların takibi, Türkçe’yi uygun kullanma ve iletişim becerisi, ölçme araçlarının özellikleri ve ölçme yöntemleri, ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin gelişim özellikleri ve öğrenme becerileri gibi birçok farklı disiplin hakkında yeterli ve etkin bir bilgi birikimine sahip olurlar. Fen, matematik ve sosyal bilimler alanlarında bilgi birikimi edinip, beden eğitimi, müzik sanat eğitimi ve görsel sanatlar alanlarında kendilerini geliştirirler.

 

 

HKÜ’den iki yeni bölüm daha; İlk ve Acil Yardım Programı ve Adalet Programı bu yıl Eğitim – Öğretime başlıyor.

 

İlk ve Acil Yardım Programı’nın amacı; Hastane öncesi acil hizmetlerinin profesyonelce verilip, hasta ve yaralıların esas tedavisi yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde yaşam kurtarıcı ve sakat kalmayı önleyici tıbbi müdahale olanakları sağlayabilecek yardımcı Sağlık Personeli yetiştirmektir. Acil bakım ve ambulans teknikeri, acil bakıma ihtiyacı olan kimselerin Hastane dışında bakımı ve gerektiğinde bir tedavi kurumuna Ambulansla taşınmaları sırasında bakımlarını sağlar. Bu elemanlar, tıbbi bakımın yanısıra, araç sürücülüğünden de sorumlu olabilir.

 

 

 

 

 

Adalet Programı’nı bitirenlere “Adalet Meslek Elemanı” ünvanı verilir. Adalet meslek elemanı; Mahkemelerde, İcra Dairelerinde, İnfaz Kurumlarında vatandaşların başvurularının Mahkemelere iletilmesi ve yargıçların aldıkları kararların uygulanması gibi konularda gerekli işlemleri yürütürler.

 

 

 

 

 

 

Detaylı bilgi için tıklayınız