Anadolu Markaları Paneli

Anadolu Markaları Paneli

Türkiye’deki işletmelere motive olmak amacıyla farklı 4 ilde düzenlenecek olan “Anadolu Markaları” organizasyonunun ilki Gaziantep’de yapıldı. Birçok firmanın katıldığı organizasyona markalaşan eğitim kurumu olarak, bölgenin ilk Vakıf Üniversitesi olma özelliği taşıyan; Hasan Kalyoncu Üniversitesi katıldı.

 

Şehrin en büyük markalarının başarı süreçlerinin anlatıldığı organizasyonda 4 konuşmacı, işletmelerinin kuruluşundan bugüne mazilerini anlattı. Konuşmacı olarak panele katılan 4 şirketten birisi ise son yılların parlayan ve yükselen eğitim kurumu Hasan Kalyoncu Üniversitesiydi. Hasan Kalyoncu Üniversitesinden konuşmacı olarak katılan Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz,HKÜ’nün kuruluşundan günümüze markalaşma hikayesini anlattı.

 

HKÜ’nün 2008 yılında bölgenin ilk Vakıf Üniversitesi olarak kurulduğunu ifade eden Rektör Yılmaz markalaşma hikayesini şu ifadelerle anlattı: “Üniversiteler, bilimsel düşünce ve araştırmalardan elde ettiği ürünleri ülkesinin ve tüm insanlığın yararına sunan ve bulunduğu bölgeyle bütünleşen kurumlardır. Üniversiteye hizmetin ülkeye hizmet olduğunun bilinci içerisinde, tüm iç ve dış paydaşlarımızla beraber bilimsel bir yaklaşımla katma değer sağlayan projeler üretmeyi ve uluslararası üniversitelerle rekabet edebilecek çağdaş bir dünya üniversitesi oluşturmayı amaçlamaktayız. 2008 yılında kurulan HKÜ, 2010 yılında ilk öğrencisini almış ve 2015’in Haziran ayında ilk mezunlarını vermiştir. Üniversitemiz bugün 5 Fakülte, 2 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokulu ve 24 Bölüm ile eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Tercih edilme ve doluluk oranlarımız her geçen yıl artmaktadır. Bu yıl itibariyle %99 doluluk oranına ulaşmış bulunuyoruz. Birçok bölümümüz en yüksek puanla öğrenci alan bölümler arasında yer almıştır.

 

Üniversitemiz genç ve dinamik bir eğitim kurumudur. Böyle bir eğitim kurumunda çağdaş, demokratik ve katılımcı yönetim geleneğinin oluşturulması ve sorunsuz yürütülmesi için kurumsal bir yönetim sistemine ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, kurumsallaşma ve geleceği planlama çerçevesindeki önemli yaklaşımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle yenilikçi, girişimci, çözüme odaklı, dinamik, saydam ve katılımcı, çalışanlarını teşvik eden ve ödüllendiren, performansa dayalı adaleti ve tutarlılığı öne alan, her türlü karşı görüş ve eleştiriyi hoşgörü ile karşılayan ve denetime açık bir yönetim anlayışı hedefliyoruz. Ayrıca toplumun ve sanayinin problemlerine çözüm getiren, bilim ve teknoloji üreten, ulusal ve uluslararası üniversiteler ile işbirlikleri kuran, sanayi kuruluşlarına yönelik bir Araştırma-Geliştirme anlayışı planlıyoruz” dedi.

 

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Anadolu Markaları Yarışması ile İstanbul dışındaki illerde marka bilincini yerleştirmek, 'marka olma' konusunu öne çıkarmak amaçlanıyor. Bu illerdeki markalaşma stratejilerini, marka olma yolunda ilerleyenlerin başarı öykülerinin bir araya getirilip ödüllendirileceği yarışmanın başvuruları 1 Eylül 2016 tarihine kadar online olarak yapılabiliyor. Yapılacak değerlendirme sonucunda, Ekim ayında İstanbul’da düzenlenecek finalde 'Anadolu’nun Yükselen Yıldızları' ödüllendirilecek.