Aramızda Engel Yok!

Aramızda Engel Yok!

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKU) Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim ve RPD Bölüm öğrencileri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ''Aramızda Engel Yok'' diyerek bir farkındalık projesi gerçekleştirdi. Son bir aydır yürütülen proje için iki farklı kamu spotu çekildi.

Çalışma, HKU Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Latife Özaydın ve Yrd. Doç. Dr. Nilay Kayhan öncülüğünde, tamamı gönüllü öğrencilerden oluşan bir ekiple yürütüldü.

HKÜ'de farklı fakülte ve bölümlerde öğrenim gören gençlerin, gönüllülük esasını gözeterek destekledikleri projeye ait çekimler, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Stüdyolarında bölüm öğrencileri tarafından çekildi.

“Eğitim ve Öğretim Ortamları Bireylere Farklı Yaşantı Zenginlikleri Sunabilmeli”

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi almak amacıyla, HKU Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilay Kayhan ile röportaj yapıldı. Yükseköğretimde farklılıklarımızla birlikte yaşamanın önemine dikkat çekmeyi amaçladıklarını ifade eden Kayhan; “eğitim ve öğretim ortamları bireylere farklı yaşantı zenginlikleri de sunabilmeli. Günümüzde bilgiye erişmek oldukça kolay ve hızlı, ancak paylaşım ve saygıya dayalı bir yaşantı daha kalıcı bir etki oluşturuyor. Bu nedenle üniversitemizde gençlerin olabildiğince birlikte hareket ettikleri, etkileşime ve üretkenliğe dönük işbirliğini esas alan çalışmaların sayıca artmasını arzu ediyoruz. Gençlerimizin toplum yaşamına aktif katılımlarını desteklemeyi öncelik olarak görüyoruz. Bu amaçla uygulama ve araştırma yapmaları, bireysel farklılıklarına dayalı, var olan performans düzeylerini en etkili biçimde kullanabilmeleri için öğrencilerimizi sosyal sorumluluk çalışmalarına yönlendiriyoruz. Aslına bakılırsa yükseköğretimde bireysel farklılıklarımız ve sosyal kabulü, yaşadığımız kent ve toplum yaşamından ayrı düşünemeyiz.  Dünyada her birey 'tek ve biriciktir' yaklaşımı ile bakıldığında herkesin farklı alanlarda yeterlilikleri ve geliştirilmesi gereken yanları vardır” dedi.

“Bütüne bireysel olarak katkım ne olabilir?”

Yasal düzenlemelerin de önemine değinen Nilay Kayhan; “kişilerarası ilişkilerde sosyal kabul, adalet duygusu gibi faktörler kişilerin birbirlerine bakış açılarını ve davranışlarını etkiliyor. Biz üniversitemizde öğrencilerimizin farklı fakülte ve bölümde olmalarına rağmen, ‘Bütüne bireysel olarak katkım ne olabilir?’ düşüncesini aşılamaya çalışıyoruz. Ne kadar sıklıkla aynı amaç uğruna öğrenme ortamları ve sosyal yaşantıyı birlikte paylaştıklarını önemsiyoruz, çünkü bu paylaşımlar onların hem akademik yaşamını hem gelecekteki iş yaşamını etkiliyor. Adaletin temel alındığı toplum yaşamında, her birey için hak temelli uygulamalar önemlidir. Bu konuda yerel yönetimler ve çeşitli kurumlarda görevli yöneticilere de büyük sorumluluklar düşmektedir. Gerek çocuk gerekse yetişkin her vatandaşın gereksinimleri göz önüne alınmalı, ona yönelik hizmet sunulmalı''  ifadelerine yer verdi.

Aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve eğitim, sağlık gibi alanlarda görev alacak personelin niteliklerinin iyileştirilmesi gerektiğini de vurgulayan Kayhan, üniversite gençliğinin ülkemizin geleceği açısından önemli bir potansiyel olduğuna da dikkat çekti.