Bilimsel Makale Yazılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Semineri

Bilimsel Makale Yazılırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Semineri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi(HKÜ)Kütüphane ve Dokümantasyon Müdürlüğü tarafından Emerald Yayınevi işbirliği ile “Uluslararası Dergilerde Yayın Yapma Eğitim Semineri” düzenlendi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesinde yapılan Seminer yoğun bir ilgi ile gerçekleşti. Seminere birçok akademisyen ve doktora öğrencisinin yanı sıra, konuşmacı olarak Emerald Yayınevi Türkiye temsilcisi Kütüphaneci Mine Tonta katıldı.

Seminerde bilimsel makale yazarken dikkat edilmesi gereken altın kurallar, konu seçimi, dergi seçimi, gönderilmeye hazırlama ve değerlendirme süreci, düzeltme, yazım kuralları, kabul ve red sonuçlarına verilecek yanıtlar, uluslararası indekslerde ve açık arşivlerde görünebilirliği gibi konularda bilgiler verildi.

Mine Tonta doğru makale yazımı ile önemli noktalara değinirken, bir makalede hataya neden olacak hususlara da ağırlıklı değindi.Tonta, bilimsel makaleyi oluşturan parçaların; başlık, özet, anahtar parçalar, giriş, materyal ve metod, bulgular, tartışma ve sonuç, kaynakça gibi bölümlerden oluştuğunu belirterek, bilimsel bir makalede dikkat edilmesi gerekenleri şu ifadelerle anlattı: “Bilimsel bir makale başlık ile başlayıp kaynakçayla son bulan 8 bölümden oluşur. Her bölümde ayrı ayrı dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Özellikle bir makale başlık ile başlayacağından, etkileyici bir başlık kullanmak son derece önem arz eder. Başlık ile birlikte makaleye giriş de son derece önemlidir. Eğer bir makaleye iyi bir başlangıç, yani iyi bir giriş yapamazsak, devamında birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalabiliriz. Makale yazarken 8 bölüm dışında önemli olan bir diğer husus ise yazım ve noktalama kurallarıdır. Makalede, doğru yazım kuralları ve noktalama işaretleri kullanmak, imla hataları yapmamak olmazsa olmazlardandır” diyerek bir bilimsel makalede dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı.