Değişen Dünyada Türkçenin Çırpınışı

Değişen Dünyada Türkçenin Çırpınışı

DEĞİŞEN DÜNYADA TÜRKÇENİN ÇIRPINIŞI                                                             

 

“İnternet eğer bir devrimse,

bu,

kuşkusuz,

                                                                                                    dilbilimsel bir devrimdir”. 

David Crystal

 

Dil, canlı ve tabii bir varlık olarak insanı insan yapan özelliklerin en başında gelir. Bireyler ve toplumlar  arası iletişimin sağlanması, insanın duygularını, düşüncelerini, isteklerini bütün ayrıntılarıyla açığa vurması, kısacası yaşamını sürdürmesi için dil gerekli ve önemlidir. Dünya değişirken tüm diller de zamanla değişmiş, bazı diller ölmüş, teknolojik gelişmelerle birlikte özel dil alanları doğmuştur. Dünyadaki teknolojik gelişmeler, beraberinde büyük değişmeler meydana getirmiştir. İnternet teknolojilerinde ortaya çıkan hızlı gelişmelerle birlikte insanlar arası iletişim dili de farklı bir boyut kazanmıştır.

Dil kavramı farklı bir nitelik kazanırken, sözcüklerin sihirli tonlamaları da teknolojinin hızla ilerlemesiyle yok olmaya başlamış ve iletişim diline yeni ve zor anlaşılan kavramlar girmiş ve daha önce Türkçede kullanılmayan karakterler kullanılmaya başlanmıştır.

Günümüzde Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım siteleri, gençlerin kendilerine özgü bir dil oluşturmalarında çok büyük role sahip. Gençler internet ve telefon yazışmalarında sesli harfleri ve birçok sessiz harfi atıyor, kelimeleri kısaltıyor veya şifreliyorlar. Teknolojiyi yakından takip etmeyen, belirli bir yaş grubunun üstündekilerin anlamadığı; “ cvp (cevap), Össledim (özledim), güsel (güzel), yane (yani), diil (değil), 2miz (ikimiz), hacı, hı hı (tamam), k.bakma (kusura bakma), eyw (eyvallah), vb yeni nesilin çok sık kullandığı bu garip kelimeler Türkçeyi yozlaşmaya terk ediyor ve maalesef bu yazışma dili toplumsal ilişkileri doğrudan etkilediği gibi kültürümüzü de tehdit ediyor. Ayrıca internet dili denilen bu gizemli dünyanın dilini bilmeyen gençler de kendi çevrelerinde küçük görülüyor.

Peki, bizler ne kadar dikkat ediyoruz, dilimizi güzel kullanabiliyor muyuz? Bu tür konuşan kişileri uyarıyor muyuz? Bir dilin gelecek nesillere doğru biçimde aktarılması, toplumun tüm bireylerinin ve kurumlarının sorumluluğu altındadır. Bizler, dilimize hızla akın eden teknolojinin yıprattığı kelimelere karşı gençlerimizi kendi değerlerini ve kültürlerini korumayı, dillerine sahip çıkmayı öğretmeliyiz ki, güzel Türkçemiz de yaralanmasın.

                                                                                  Öğr. Gör. Sakine HAKKOYMAZ

                                                                               Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Eğitim Fakültesi