Eğitimde Kalite İnovasyon ve AR-GE İçin Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

Eğitimde Kalite İnovasyon ve AR-GE İçin Akademik Kurul Toplantısı Yapıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi (EF), 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı ilk Akademik Kurul Toplantısını gerçekleştirdi.

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı ilk Akademik Kurul Toplantısı 29.09.2015’te; Rektör Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, HKÜ akademik ve idari personelinin etkin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Akademik Kurul Toplantısı, Prof. Dr. Şener Büyüköztürk’ün 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı açılış konuşmasıyla başladı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay tarafından, Eğitim Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Dr. Akif Akkuş'a teşekkür plaketi takdim edildi. Toplantı, Fakültenin mevcut durumunun değerlendirilmesi, geleceğe ilişkin plan ve stratejilerin konuşulmasıyla tamamlandı.

Toplantının sonunda, HKÜ vizyonuyla tutarlı olarak HKÜ Eğitim Fakültesinin; 5 yıl içinde eğitimde Ar-Ge üssü olması, eğitimde uluslararası standartlara erişilmesi ve öğretim üyesine düşen bilimsel yayın ortalamasının 1.0’ın üstüne çıkartılması hususları ortak hedefler olarak tanımlandı.