En Kapsamlı Travma Sempozyumu

En Kapsamlı Travma Sempozyumu

Türkiye’nin en kapsamlı sempozyumlarından biri olan ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen “Travmadan İyileşmeye” Sempozyumu HKÜ kongre ve kültür merkezinde gerçekleştirildi.

Sempozyuma; HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete,  HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk, Türkiye genelinde çok sayıda akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programın devamında sunulan müzik dinletisiyle konuklar hoş vakit geçirdi.

“Modern Çağların En Yaygın Psikolojik Sorunlarından Biri Travma”

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz: “Travmanın çeşitli boyutları kültürlerarası perspektifin yanı sıra, disiplinlerarası yaklaşımlar ile de ele alınacaktır. insan doğası gereği düzenli ve garanti edilmiş bir ortamda yaşamayı ister. Bu koşullar insanın güvenlik ihtiyacının karşılanmasına hizmet eder. Travma ise bir kırılma, düzensizlik ve yaşanan evrenin kargaşaya sürüklenmesi sonucunda ortaya çıkar. Modern çağların en yaygın psikolojik sorunlarından biri olan travma, günümüzdeki bütün insanları ilgilendiren önemli bir sorundur. Bu nedenle üniversitemizin düzenlemekten kıvanç duyduğu bu konferansın travma ile ilgili farkındalığı arttırarak, bu konuda çözümler oluşturacağına olan inancımız tamdır” dedi.

 “Okulların Sağlıklı Birey Yetiştirme Misyonu Giderek Artıyor”

 

Dünyada, çocukların ve gençlerin gelişimsel sürecinde merkezi biryeri olan okulların sağlıklı birey yetiştirme misyonuna olan vurgunun giderek arttığına dikkat çeken HKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Şener Büyüköztürk:  “Bu kapsamda çocuklarımızın maruz kaldığı travmatik yaşam olayları karşısında sağlıklı çözümler sunulması, bunun da ötesinde önleyici tedbirlerin geliştirilmesi konularında eğitimcilerin sorumluluk almaları önemli görülmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi olarak misyonumuz iyi bir öğretmen yetiştirmenin yanında, öğretmen adaylarının kriz ya da travma durumları karşısında okul temelli müdahale ve programlarını yapılandırma ve uygulamada yetkinliğini arttırıcı gelişimsel fırsatlar da sunmaktır.Sempozyum, bu bağlamda düzenlediğimiz ilk bilimsel faaliyettir. Program ile öğretmen adaylarımızın ve okul psikolojik danışmanlarımızın kişisel ve mesleki gelişimlerine pozitif bir katkı sağlayacağız” diyerek sempozyumun amacına değindi.

“Travmaların Etkilerini En Aza İndirecek Olan, Yeni Nesli Yetiştirecek Öğretmenlerdir”

Daha sonra konuşmalarını yapan İl Milli eğitim Müdürü Cengiz Mete ise konuşmasında: İnsanların travmaları atlatmasının kolay olmadığını, yaşanılan olumsuzlukların uzun zamanlar boyunca insan hayatında etkilerini sürdürdüğünü, 15 Temmuzda da milletimizin bir travma yaşadığını ifade etti. Toplum olarak yaşanılan travmaların etkilerini en aza indirecek olan kişilerin ise yeni nesli yetiştirecek öğretmenler olacağını vurguladı.

Konuşmacı olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Prof. Dr. Yaşar Özbay, Ortadoğu Teknik Üniversitesinden, Prof. Dr. Özgür Erdur Baker, Bahçeşehir Üniversitesinden, Prof. Dr. Özlem Karaırmak, Gazi Üniversitesinden, Doç. Dr. Şerife Işık’ın yer aldığı sempozyumda: “Travmadan İyileşmeye: Travma Sonrası Büyüme, Travmatik Yaşantılar Sonrası Psikososyal Müdahale, Okulda Travmayla Çalışmayı Kolaylaştırıcı Uygulama Örnekleri, Zorluklara Meydan Okuma: Kendini Toparlama Gücü” gibi konu başlıklarıyla önemli bilgiler verildi.

Günümüzün en önemli psikolojik sorunlarından biri olan “travma” hakkında çözüm önerilerinin konuşulduğu ve konunun bilimsel bir ortamda tartışıldığı sempozyum, konuşmacılara plaket takdim edilmesiyle sona erdi.