Erken Çocukluk Dönemi Eğitimleri Geliştiriliyor

Erken Çocukluk Dönemi Eğitimleri Geliştiriliyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından 2016 Kosova yılı programı kapsamında, "Erken Çocukluk Dönemi Eğitimcilerinin Mesleki Niteliklerinin Geliştirilmesi" adlı proje başlatıyor.

HKÜ Eğitim Fakültesi; Okul Öncesi Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü işbirliği ile gerçekleştirilmesi planlanan proje, erken çocukluk dönemi eğitimcilerinin mesleki becerilerini artırmayı hedefliyor. 

Proje yürütücüsü HKÜ Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şermin Metin; 21. yüzyılda gelişimin ve değişimin bireylerin sahip olması gereken becerilere yön vereceğini belirterek: “Günümüz toplumları, iletişim becerisi gelişmiş, işbirliği yapabilen, yaratıcı, yaşam ve kariyer becerileri kazanmış, teknolojiyi etkin ve amacına uygun kullanabilen bireylerin yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır. Ayrıca özel eğitim gerektiren bireylerin, eğitimden yaralanmaları gelişmiş toplumların bir göstergesi olarak görülmektedir.

Bu projenin amacı okul öncesi öğretmenlerinin ve sınıf öğretmenlerinin, çocuklara kazandırılması gereken 21. yüzyıl yaşam becerileri ve özel eğitim gerektiren çocukların kaynaştırma uygulamalarına yönelik becerilerinin geliştirilmesi projenin amaçları arasında bulunuyor. Teorik ve uygulamalı eğitimin yanında, Kosovalı öğretmen ve öğretim üyelerinin katılımı ile öğretmenlerin eğitim boyunca elde ettikleri bilgi ve becerileri üzerine görüş alışverişinin yapılacağı bir çalıştay gerçekleştirilecek” dedi.