Finlandiya İnovasyon Kampına Katıldık

Finlandiya İnovasyon Kampına Katıldık

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden, Yrd. Doç. Dr. Şermin Metin, “Koulu Education Grup Ltd.” tarafından Finlandiya’da gerçekleştirilen “Innovation Camp”  programına katıldı. Yapılan programın, “Finlandiya Eğitim Sistemi ve Öğretmen Eğitimine Yönelik Çalışmalar”dan oluştuğunu belirtti.

Dr. Metin’in Finlandiya’da katıldığı program ve kazanımlarına ilişkin seminerin, 16 Şubat 2016 HKÜ Eğitim Fakültesinde  gerçekleşeceği bildirildi. Seminer ile Dr. Metin’in elde ettiği deneyimlerin geniş gruplarla paylaşması hedeflendiği açıklandı.