Geleceğin lojistik yöneticileri HKÜ'de yetişiyor

Geleceğin lojistik yöneticileri HKÜ'de yetişiyor

HKÜ ÖĞRENCİLERİNDEN MERSİN ULUSLARARASI LİMANI’NA TEKNİK GEZİ

Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) geleceğin lojistikçilerini yetiştirerek sektörün yetişmiş işgücü açığını kapatmayı hedefliyor. HKÜ Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri de, düzenlenen teknik gezilerle teorik olarak edindikleri bilgileri yerinde gözlemleme imkanı buluyor.

Son yıllarda hızla gelişen lojistik sektörünün ihtiyacı olan yetişmiş işgücüne destek olmayı amaçlayan HKÜ, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile de öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. HKÜ bu kapsamda öğrencilerinin edindiği teorik bilgileri pratiğe dönüştürmeleri ve gözlemleri amacıyla Türkiye’nin dünyaya açılan Doğu Akdeniz’deki bağlantı noktası olan Mersin Uluslararası Limanı’na teknik gezi düzeledi. Mersin Uluslararası Limanı ziyaretinde HKÜ öğrencilerine, limanda görevli uzmanlar tarafından limanın genel işleyişi, limanda gemi yükleme boşaltma işlemleri ve konteynırlar hakkında bilgiler verildi.

İŞLEYİŞİ YERİNDE GÖRDÜLER

Limandaki çalışmaları birebir inceleme imkanı bulan öğrenciler ‘Lojistiğe Giriş’ dersinde teorik olarak öğrendikleri deniz taşımacılığı ve liman işleyişi ile ilgili bilgileri yerinde gözlemleyerek, lojistik sektörü ve mesleğin geleceği ile ilgili geniş bilgi sahibi oldu. Bölüm öğrencileri, ayrıca ‘Paketleme ve Ambalaj’ dersi çerçevesinde, Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 7. Ambalaj ve Plastik Malzeme ve Makineleri, Paketleme İşlemleri ve Kauçuk Fuarı’nı da ziyaret etti. Öğrenciler bu ziyarette de teorik olarak edindikleri paketleme ve ambalaj ile ilgili bilgileri,  sektörlerin paketleme ve ambalajlama proseslerini nasıl uyguladıkları, değişen çevre koşullarına göre ambalajlama, trende göre işletmelerin, hangi malzemeleri, nasıl kullandıkları konusundaki uygulamalarını gözlemleme fırsatı yakaladı.