Hasan Kalyoncu Üniversitesi Wisc-r Eğitimi Verildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Wisc-r Eğitimi Verildi

28-29 Haziran 2014 tarihlerinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Gaziantep RAM (Rehperlik Araştırma Merkezi) Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan “Wisc-r Eğitimi” Gaziantep kapsamınsa; Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde görev yapan 18 rehber öğretmen, Wisc-r Testi Eğitimine alındı. 2 gün süren Eğitimde Rehber Öğretmenler, 6-16 yaşları arasındaki bireylere uygulanan ve bireyin çeşitli yeteneklerini ölçen Wisc-r Testini uygulama yeterliliğini kazandılar.

Eğitim GATA Çocuk ve Ergen Psikiyatri Polikliniğinde görev yapan Uzman Klinik Psikolog Sinem Gökçe tarafından verildi. Zekâ testi Eğitiminde; öncelikle alt testlerin tanıtımı, testlerin anlatımı, çeşitli yaş grubundaki çocuklara nasıl uygulandığı ve nasıl raporlandığına dair bilgilere değinildi. Katılımcılara, ileriki zamanlarda yapacakları uygulamaların süpervizyon’unun ardından uygulayıcı sertifikaları verilecektir.