Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Doğu-Güneydoğu için Doğru Sürdürülebilir Kalkınma Modeli Arayışı Paneli Gerçekleşti

Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Doğu-Güneydoğu için Doğru Sürdürülebilir Kalkınma Modeli Arayışı Paneli Gerçekleşti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfisi’nde 27 Kasım 2013 tarihinde “Doğu-Güneydoğu için Doğru Sürdürülebilir Kalkınma Modeli Arayışı” konulu panel yapıldı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anfisinde, Güneydoğum Derneği ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşen panele, Rektör Prof.Dr. Tamer Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Hanifi Aslan, Rektör Danışmanı Prof.Dr. Edibe Sözen,  Akademisyenler, Dernek Yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış ve İstiklal Marşının ardından başlayan panelin yöneticiliğini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Yılmaz yaptı. Sayın Yılmaz konuşmasında; “Doğu-Güneydoğu için Doğru Sürdürülebilir Kalkınma Modeli Arayışı” için bir aradayız. Sürdürülebilir Kalkınma ile ilgili çok fazla tanımlar var bu tanımların başında gelecek, nesillerin ihtiyaçlarını karşılamasına fırsat verecek şekilde, bugün ki ihtiyaçlarımızı karşılamak şeklindedir diyebiliriz. Aslında biz bir kalkınma arayışı içindeyiz, birtakım yatırımlar yapıyoruz, bir takım sanayileşme aksiyonları içerisindeyiz. Bunu yaparken gelecek kuşaklara da dikkate almamız onlarında kendi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir şeyler bırakmamız gerekiyor, bunun adı da sürdürülebilir kalkınmadır. Çevre ile sosyoekonomik değerlerin doğru ilişkisini kurmak oldukça önemlidir. Burada bugün bunun nasıl yapılacağını sizlerle katılımcılar paylaşacak” ifadelerine yer verdi.

Programa panelist olarak İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bülent Özkan, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıdvan Köksüzer, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadı İdari Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Filiz Gölpek katıldı.

Panel de; İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bülent Özkan, “Gaziantep Ekonomisinin Temel Dinamikleri” ,Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu, “Öncü Sanayinin Temel Dinamikleri ve Gaziantep Sanayisi”, Gaziantep Ticaret Odası Ymnetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıdvan Köksüzer, “Gaziantep’te Sektörlere Göre Sürdürülebilir Kalkınma Örnekleri ve Doğru Model Arayış”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadı İdari Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Filiz Gölpek, “Güneydoğu ve Gaziantep‘in Sürdürülebilir Kalkınmasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Faktörü” konularında bilgi verdiler.

“Gaziantep Ekonomisinin Temel Dinamikleri”

İpek Yolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Bülent Özkan; “Temel dinamiklerimiz aslında bizim girişimcilik ruhumuzdur. Gazianteplilerin ve Gaziantep insanının girişimciliğe önem vermiş olmasıdır. Dünyanın neresine giderseniz gidin Gaziantep farklı bir isimle anılan şehir olmuştur. Gaziantep’in ekonomik yapısına bakacak olursak:  Gaziantep ülke genelinde, üretim büyüklüğüne göre 7. sırada, yatırım büyüklüğüne göre 6. İhracatına dönük üretim büyüklüğüne göre 9. üretici firma sayısına göre 8. yatırımcı firma sayısına göre 9. ve ihracata dönük üretim yapan firma sayısına göre 7. sırada bulunmaktadır” dedi.

“Öncü Sanayinin Temel Dinamikleri ve Gaziantep Sanayisi”

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adil Konukoğlu ise; “Gaziantep ikiyüzkırk bin kayıtlı çalışanı olan, genel olarak baktığımız zaman halı sektöründe Türkiye’nin %92 sini üreten, gıdada her türlü gıda maddesini üreten ve bunun ihracatını gerçekleştiren, GAP güneşinin yükseldiği şehirdir” dedi. Konukoğlu ayrıca; bir şehre sanayinin ulaşabilmesi için, en az 50 yıllık bir kültür lazım. Sanayiyi gerçekleştirebilmek için de önce o şehrin temel dinamikleri nelerdir onu ele almak gerekir” diye devam etti.

“Gaziantep’te Sektörlere Göre Sürdürülebilir Kalkınma Örnekleri ve Doğru Model Arayış”

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıdvan Köksüzer;“ Gaziantep’in bulunduğu noktaya bakacak olursak, Gaziantep dünyanın en eski yaşanılan yerleşim yeri olarak geçiyor.  Mezopotamya havzasının orta bölümünde konumlanan, Antik Çağda doğunun önemli bir sanat ve kültür merkezi merkezi olan Karkamış Antik kentine sahip ve dünyanın ilk yazılı anlaşmasının yapıldığı kenttir. Her tarafı tarih ile dolu, gelişmekte olan şehirlere örnek ve model olarak gösterilen, dünyada hızla büyüyen 10 kentten birisi, Anadolu’da ekonomik devrimin merkezi, Ortadoğu’nun sanayi başkentidir” dedi

“Güneydoğu ve Gaziantep‘in Sürdürülebilir Kalkınmasında İnsan Kaynakları ve Eğitim Faktörü”

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadı İdari Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Filiz Gölpek ise; “Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkân verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamı taşımaktadır. Tedbir alınmazsa Endüstrileşmenin bugünkü kuşaklar için bolluk, bir sonrakilere yoksulluk, üçüncü kuşaklara ise açlık getirmesinin kaçınılmaz olduğu gerekçesiyle uzun vadede sürdürülebilir sonuçların alınması için bu ihtiyaçların birbiriyle dengeli bir şekilde karşılanması gerektiği kabul edilmektedir" diye devam etti. 

Büyük ilgi gören panel soru-cevap kısmının ardından sona erdi.