Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Eğitimde Ar-Ge Atağı

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden Eğitimde Ar-Ge Atağı

"Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Ar-Ge Strateji Belgesinin Hazırlanması – ARGES" başlıklı proje TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Üniversite bünyesinde Ar-Ge projeleri yürütülmesi ve çeşitli fon kaynaklarının ekonomiye kazandırılması konusunda gerçekleştirdiği atılımlarla büyük ivme kazanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi, son olarak eğitim alanında büyük bir başarıya imza attı. “TÜBİTAK 1000-Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında sunduğu proje kabul edilen Hasan Kalyoncu Üniversitesi, "Eğitim" alanında Türkiye'nin en başarılı 5 üniversitesinden biri oldu.

Hasan Kalyoncu ÜniversitesiEğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yaşar Özbay ve Prof. Dr. Şener Büyüköztürk'ün öncülüğündeki ekip tarafından hazırlanan "HKÜ Eğitim Ar-Ge Strateji Belgesinin Hazırlanması-ARGES" başlıklı proje TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Projenin ilk etabı olan kuramsal çalışma kapsamında; “Eğitim’de Ar-Ge” çalışmalarıyla ilgili yaklaşımların, yöntemlerin, kavramların taranması, dünyada ve Türkiye’deki mevcut örneklerin incelenmesi faaliyetleri gerçekleştirilecek. Eğitim’de Ar-Ge Strateji Belgesinin hazırlanması bölümünde ise; mevcut durum analizi yapılarak, misyon ve vizyonun, stratejik amaç ve hedeflerin, eylemlerin, izleme-değerlendirmenin nasıl yapılacağının kriterleri belirlenecek.

6 ayda tamamlanması hedeflenen projenin sonunda hazırlanacak Ar-Ge Strateji Belgesi’nin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesinin ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi, TÜBİTAK’ın “1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ve "1004-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı” kapsamında büyük ölçekli proje başvurusu yapmaya hak kazanacak.