Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden İnşaat Sektörünün Kalite ve Verimliliğini Artıracak Avrupa Birliği Projesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden İnşaat Sektörünün Kalite ve Verimliliğini Artıracak Avrupa Birliği Projesi

“Erasmus+” Programı altında başvurusu kabul edilen ve 1 Eylül 2014 tarihi itibari ile başlamış bulunan “İNŞAAT SEKTÖRÜ’NDE KALİTE VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK” isimli iki yıl süreli, 254.000 Euro bütçeli Avrupa Birliği Projesi’nin açılış toplantıları, Almanya’nın Köln kentinde gerçekleşti.

Konsorsiyum üyesi proje yürütücüsü kurumlar;

·         Türkiye’den Hasan Kalyoncu Üniversitesi, YIldIz Teknİk Üniversitesİ ve İZODER,

·         Almanya’dan Bildungszentren des Baugewerbes (BZB) ve TALENTBRÜCKE GmbH & Co. KG,

·         Hollanda’dan De Lauwershorst Development and Training BV ve,

·         Litvanya’dan Viesoji istaiga Vilniaus statybininku rengimo centras’ın,

Köln’de biraraya gelmesiyle gerçekleştirilen, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden Proje Yürütücüsü olarak Rektör Sayın Prof.Dr. Tamer YILMAZ’ın katılım gösterdiği toplantılarda, proje detayları ve iş paketleri tüm ortaklar ile paylaşıldı, rol ve sorumluluklar netleştirildi ve yol haritası belirlendi.

Avrupa Birliği’nin öncelikleri kapsamında inşaat sektöründe kalite ve verimliliğin artırılmasını temel olarak ele alan projede amaç; inşaat sektörü değer zincirinde yer alan ve makro ekonominin iyileştirilmesinde etkili, şirket performası, proje performansı, verimlilik, vb etmenleri ele alarak, bu etmenlerin ilişkili olduğu “Anahtar Performans Göstergeleri”ni mesleki eğitim modelleri üzerinden belirlemek ve ilgili göstergelerin birbirleriyle doğrudan ve dolaylı ilişkilerini ortaya koyacak “Stratejik Performans Değerlendirme Modeli”ni geliştirmektir.

Türk İnşaat Sektörü’nün olduğu gibi, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin sektörlerinin de ihtiyaç duyduğu ve üst düzeyde makro ekonominin iyileştirme koşullarının belirleyicisi olarak ele alınan modelin geliştirilmesinde proje ortakları dışında Avrupa Birliği dahilindeki diğer ülkeler ile de görüş alışverişi yapmak amacıyla; işbirlikleri, çalıştaylar, anket değerlendirmeleri, konferanslar ve toplantılar yapılması planlanıyor.