HKÜ İnşaat Mühendisliği'nin Analiz Laboratuvarı Faaliyete Geçti

HKÜ İnşaat Mühendisliği'nin Analiz Laboratuvarı Faaliyete Geçti

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün; Gaziantep’in ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ve kapsamlı Analiz Laboratuvarı’ndan biri olmasını hedefleyerek kurduğu olan Analiz Laboratuarı hizmete girdi. Laboratuvar’da; Endüstriyel Analiz Hizmetleri, Donatı Çekme Deneyi ve Geoteknik incelemeler yapılabilmektedir.

HKÜ’nün öncelikli hedef olarak; araştırmacıların, “Endüstriyel Analiz” konusunda bilgi ve deneyimlerini artırmayı belirlediği, bu amaçla kurduğu ve Endüstriyel Analiz Hizmetleri verecek olan “HKÜ İnşaat Mühendisliği Analiz Laboratuvarı” 25.08.2014 tarihinde faaliyete geçti.

HKÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kasım Mermerdaş, İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı işlevi hakkında bilgi verdi.

Sayın Mermerdaş; “İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı, Eğitim-Öğretim, Bilimsel Araştırma ve Endüstriyel Analiz Hizmetleri verme doğrultularında faaliyetlerine başlamıştır. Çimento esaslı yapı malzemelerinin mekanik özelliklerinin belirlenmesinin yanı sıra, donatı çekme deneyi ve bazı geoteknik incelemeler de yapılabilmektedir. Kuruluş aşaması tamamlanan Laboratuvarın hizmet vermeye başlamasıyla sadece Gaziantep'in değil bölgenin de Laboratuvar ihtiyacı karşılanacaktır. Deney ve analizlerinin yapılabildiği Laboratuvarlarımızda öğrenciler; teoride öğrendikleri bilgileri uygulama imkanı bulacaklar. Ayrıca piyasaya yönelik projelerin yapılabileceği HKÜ Laboratuvarı, bölgemiz ve eğitim için çok önemli bir yatırımdır” dedi.

 Yaklaşık 1.000 m²’lik kapalı alana sahip olan HKÜ Analiz Laboratuvarında yapılabilecek deneyler şunlardır:

 • Malzeme özelliklerine göre TS 500’de belirtilen beton sınıfları için reçete hazırlanması,
 • Beton basınç dayanımının belirlenmesi ve sınıflandırma,
 • Karot alma, başlıklama ve analiz,
 • Yüzey sertliği yöntemiyle hasarsız beton muayenesi,
 • Agregaların özgül ağırlık, birim ağırlık, su emme, tane boyut dağılımı ve kimyasal yöntemle dona dayanıklılık deneyleri,
 • Çimento priz başlama bitiş deneyleri,
 • Çimento dayanım sınıfının belirlenmesi,
 • İnşaat donatı sınıfının belirlenmesi,
 • Mevcut yapılarda hasarsız donatı aralığı tespiti,
 • Parke ve kilit taşlarının fiziksel ve mekanik özelliklerinin belirlenmesi,
 • Zeminlerin sınıflandırılması,
 • Likit limit, plastik limit deneyleri,
 • Proktor sıkıştırma deneyi,
 • Konsolidasyon deneyi.
 • Kayma mukavemeti deneyi.
 • Zeminlerin geçirimlilik özellikleri.