HKÜ Ortadoğu Araştırma Merkezi AFAD Kilis Öncüpınar Konteyner Kent'ne Gezi Düzenledi

HKÜ Ortadoğu Araştırma Merkezi AFAD Kilis Öncüpınar Konteyner Kent'ne Gezi Düzenledi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Ortadoğu Araştırma Merkezi tarafından 26.11.2014 tarihinde; AFAD Kilis Öncüpınar Konterner Kentine Teknik Gezi ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF Dekanı Sayın Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy’a ziyaret gerçekleştirildi.

Teknik geziye; HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (İİSBF) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sayın Doç.Dr. Ali Serdar Erdurmaz, Bölüm Başkan Yardımcısı Sayın Yrd.Doç.Dr. Bilal Çıplak, bölüm öğrencileri Mustafa Şahin ve Rawdanoor Cumha katıldı.

Teknik Gezi hakkında açıklama yapan HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sayın Doç.Dr. Ali Serdar Erdurmaz; “Kampta yaşayanlarla yapılan mülakatlarda, kamptaki kuralların ciddiyetle uygulandığı öğrenilmiş ve belirli bir kamu düzeninin sağlandığı gözlemlenmiştir. Zaman zaman kuralların sıkılığından şikayet edilse dahi, herkesin belirli ve gözle görülür bir memnuniyet içinde olduğu görülmüştür. Bu düzen 14 bine yakın insanın bir arada barışçıl bir şekilde yaşaması açısından oldukça önemli bir başarıyı getirmektedir. Kamp gezimiz sırasında elde ettiğimiz verilerden hareketle, akademik anlamda birkaç hususta çalışma yapılmasına uygun alan olduğu tespit edilmiştir.

Örneğin; kamptaki eğitim ve psikolojik destek programlarının çoğu çocuklara yönelik olarak uygulanmaktadır. Bu konudaki desteğin eşlerini çatışmalarda kaybetmiş bayanlara yönlendirilmesi suretiyle, onların aile içinde güçlü bir beraberlik sağlamaları ve çocuklarına destek olmaları hususu dikkatle incelenmesi gereken bir konu olarak ele alınmalıdır. Özellikle, eğitimli Suriyeli gençlerin Suriyeli toplumun eğitilmesinde büyük bir katkıları olabilir. Ancak burada var olan sıkıntı, eğitimli Suriyelilerin çoğunun batı ülkelerine ve hatta batı illerine göç etmiş olmaları ve kalanların da sayılarına, uzmanlık alanlarına, dil bilgilerine yönelik bir bilgi tabanımızın bulunmamasıdır. Bu yüzden, acil olarak, veri tabanı oluşturmak için bir araştırma yapılmalı ve mevcut potansiyel ortaya çıkartılmalıdır. Bunu takiben, Suriyeli gençlerin eğitilmesi, Türkçe öğretilmesi ve Suriyeli uzmanların da (doktor, öğretmen, vb) organize olmalarına yönelik programlar hazırlanmalıdır. Bu konuda Üniversitemizin mevcut altyapısı ile öncülük edebileceği değerlendirilmektedir.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Sayın Mustafa Aksoy ile yaptığımız görüşmelerde, kendilerinin Kilis’te yaşayan Suriyelilere yönelik demografik bir araştırma yaptıklarını ve bunu bir rapor haline getirdiklerini öğrendik, aynı çalışmanın Gaziantep şehrine gelerek yerleşik hayatı seçen Suriyeliler üzerinde yapılması üzerinde işbirliği yapılması konusunda mutabakat sağladık. Bu uygulamanın Üniversitemizin oluruyla yapılacak örgütlenme ile en kısa zamanda uygulamaya konulması, Üniversitemizin yayını olarak basılması ve “HKÜ Ortadoğu Araştırma Merkezi: AFAD Kilis Öncüpınar Konteyner Kenti Inceleme Raporu” ricalı ve gerekli makamlara dağıtılması, referans kaynak oluşturulması açısından önemli bir etkinlik olacaktır” dedi.

HKÜ Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkan Yardımcısı Sayın Yrd.Doç.Dr. Bilal Çıplak ise; “Ekibimiz çok verimli ve olumlu bir araştırma ve gözlem gezisi gerçekleştirmiştir. Kampta genel olarak, çok güzel bir nizam ve intizam göze çarpıyordu. Ayrıca, kampta yaşayan misafirlerin sosyal, dini, psikolojik, barınma, beslenme ve eğitim ihtiyaçlarına yönelik çok ciddi bir altyapı oluşturulmuştur. Bu manzara Türkiye devletinin insan hakları, kadın ve çocuklara karşı mağduriyetin önlenmesi konularında yaklaşımındaki hassasiyetin dış politikada yansıması olarak görülmektedir.

Bir diğer husus ise, kampta yaşayan insanların Türk toplumuna aşamalı bir biçimde entegre olmalarını sağlamak gerektiği üzerinedir. Burada yaşayan yetişkinlerin kısa ve orta vadede Suriye’ye dönemeyecekleri gerçeğinden hareketle, ülkemiz gelenek-görenek, hukuk sistemi, sosyal ve beşeri ilişkiler konularında eğitilmeleri gerekmektedir. Türk dili eğitimi, hukuk sistemini tanıtmaya yönelik seminerler ve buna benzer eğitimler, bölge Üniversiteleri yardımıyla daha etkin verilebilir. Valilik yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, kamp yönetimi Üniversitelerimizle işbirliği yapma istek ve eğilimi içindedir. Kamp Valisi Sayın Ulaş Akhan, kamp içerisinde Üniversitelerin gelip çalışma yapmaları için bir alan ayrıldığını ve bu imkanın Üniversitemiz tarafından kullanılabileceğini vurgulamıştır. Bu konuda yapılacak bir proje kapsamında Üniversitemizin etkin bir çalışma yapması mümkün görülmektedir.

Son olarak, tüm güvenlik risklerine rağmen, cesur TIR şöförlerimiz ve işadamlarımız Suriye’ye mal taşımaya ve göndermeye devam etmektedir. Bu konu, tek başına araştırılmaya değer bir konudur. Örneğin TIR şoförlerinin veya işadamlarının IŞİD ve PKK gibi örgütleri nasıl aştığı, Esad’ın kontrolündeki bölgelere nasıl girdiği, Özgür Suriye Ordusu ile ilişkilerini nasıl düzenledikleri, vb konular tamamen bilinmeyen alanlar ve merak konularıdır. Bu yüzden bu konularda acil araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Yapılan araştırma istihbari değeri olan bir vecheye sahip olmakla birlikte, kamu diplomasisi ve insani ilişkiler açısından çatışma zamanında ve mahallerinde ticari ve diğer bireysel insani ilişkilerin nasıl yürütüldüğü konusunda bölgede yaşanan tecrübelerin aktarılması açısından oldukça önemli bir çalışma olabileceği kıymetlendirilmektedir” dedi.