HKÜ Tübitak Başarılarını Sürdürüyor

HKÜ Tübitak Başarılarını Sürdürüyor

Yurt içi ve yurt dışı başarılarını her geçen gün artıran Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), yükselişini akademisyenlerinin başarılarıyla artırmaya devam ediyor. “İnsansız hava araçları için otomatik uçuş kontrol sistemleri geliştirilmesine yönelik araştırmalar” projesiyle (HKÜ), Mühendislik Fakültesi (MF) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdul Hafez ABDUL HAFEZ “TÜBİTAK 1003 – Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamında ilk aşamayı geçerken, (HKÜ),  Eğitim Fakültesi (EF) Dekanı ve Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk’ün projesi de, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlarda ilk aşamayı geçerek büyük başarı örneği sergiledi.

 

Şener Büyüköztürk, “TÜBİTAK 1003” kodlu çağrılı projenin konusu olarak "Türkiye'de özel eğitim öğretmenlerinin niteliklerinin geliştirilmesi ve eğitim kalitesinin yükseltilmesi" ile ilk aşamayı geçti. Projenin bünyesinde 3 temel konu olduğunu belirten Büyüköztürk konuları şu şekilde açıkladı: “İlk konu; özel eğitim öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine, ödev, görev ve rollerine ilişkin algılarını ve bu algılarının eğitim kalitesi ile ilişkisini belirlemeye yönelik oluşu. 2. konu; özel eğitim öğretmenlerinin ulusal ve uluslararası yeterlilik standartlarını ve öğretmenlerin bu niteliklerinin öğrenci başarısı ile ilişkisini incelemeye yönelmesi. 3. konu olarak ise; web ve süpervizör destekli özel eğitime ilişkin mesleki gelişim programının geliştirilmesi” olarak sınıflandırdı.

Yetkililer projenin, özel eğitim öğretmenlerine yönelik Türkiye'de bu düzeyde yürütülen özgün ve yenilikçi tek çalışma olduğunu belirtti.  Bunun yanında 2.aşama değerlendirmesi çalışmalarının tamamlanmakta olduğunu belirten yetkililer, 2.aşama başvurusunun 27 Kasım 2015 tarihine kadar TÜBİTAK'a sunulabileceğini bildirildi.