HKÜ'de 4. Dönem Çocuk Üniversitesi Başladı

HKÜ'de 4. Dönem Çocuk Üniversitesi Başladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde 4.dönem Çocuk Üniversitesi için ders zili çaldı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi bünyesinde, geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesi amacıyla kurulan ve Üstün Yetenekliler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan 4. dönem Çocuk Üniversitesi hizmete girdi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi 4. dönem Çocuk Üniversitesi, 27 Ocak 2015 Pazartesi günü başladı. Ardından “Bilim Atölyesi Çalışması”na geçildi. 1 hafta boyunca hafta içi devam edecek olan “Çocuk Üniversitesi – Bilim Atölyesi”, 30 Ocak 2015 Cuma günü sona erecek.

 

10-14 yaş grubundaki üstün yetenek ve zekaya sahip öğrencilerin bilimsel araştırmalara aşinalık kazanmaları ve geleceğin bilim adamlarının yetiştirilmesini amaçlayan Çocuk Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törenle başladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Tamer Yılmaz; “4. dönem Çocuk Üniversitemizi açarak çocuklarımızın üniversiteyi tanımalarını, bilim ve sanatın eğlenceli boyutuyla tanışmalarını sağlamanın yanısıra çocuklarımıza; yaparak, yaşayarak ve eğlenerek bilimsel ve eleştirel düşünme ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Üniversitemiz 10-14 yaş grubu çocuklarımıza kapılarını tekrar açmıştır” dedi.

Rektör Yılmaz ayrıca; “Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak, topluma karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Üniversite ile toplumun bağlarını güçlendirmek için toplumsal duyarlılık projelerine devam edeceğiz. Toplumsal kalkınma için toplumun tüm kesimlerinin topyekün ve sürekli öğrenmesi gerekmektedir. Bu sebeple benzer projelerimiz; Baba Üniversitesi, Sanayi Üniversitesi, vb şeklinde devam edecektir” dedi.

Eğitim Konuları

Bu yıl 6 ve 7. sınıf ilköğretim öğrencilerinden oluşan grup, keyifli ve verimli bir bilimsel eğitimi alacak. HKÜ Çocuk Üniversitesindeki öğrenciler; Bilim Atölyesi, Mühendislik Atölyesi, Mimarlık Atölyesi, Fen Atölyesi, Tasarım Atölyesi ve Dil Atölyesi gibi branşlarda eğitim görecekler. Öğrenciler atölye çalışmaları yoluyla kimi zaman bir mimar kimi zaman bir bilim adamı kimi zaman bir mühendis olacak ve interdisipliner şekilde okul dersleriyle de paralel şekilde eğitim çalışmalarına katılacaklardır.

Öğrenciler Çocuk Üniversitesi kapsamında, Üniversitemizde görev yapan, alanında uzman Öğretim Üyelerinin verecekleri derslerde; bilimin topluma yayılması, bilim ile erken yaşta tanışan nesillerin varlığı ile toplumların refah düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki kurulması, çocukların erken yaşta bilim ile tanışması, bilim okuryazarlığı edinmesi, bilimsel düşünme, sorgulama, eleştirel yaklaşım becerilerini kazanması hedeflenmektedir.