HKÜ'den Patent Atağı

HKÜ'den Patent Atağı

Akademik bilginin fikri mülkiyete dönüştürülmesi amacı ile bir süre önce “Türk Patent Enstitüsü (TPE) – Bilgi Doküman Birimi”ni faaliyete geçiren Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde akademisyenler tarafından patent başvuruları gerçekleştiriliyor. Birimin açılışının ardından kısa sürede akademisyenlerce 5 patent dosyası hazırlanarak başvurusu yapıldı.

Konu hakkında açıklama yapan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Tamer Yılmaz; yenilikçiliği teşvik etmek, sınai mülkiyet bilincini artırmak ve Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla akademisyen ve öğrencileri, çalışmalarını patent alımı ile sonuçlandırmaya teşvik ettiklerini belirtti.

HKÜ Rektörü Sayın Prof.Dr. Tamer Yılmaz; “Üniversitelerde gerçekleştirilen ve patentle korunmayan bilimsel araştırmalar arşivlerde beklerken, etkin bir Üniversite-Sanayi işbirliği ve Ar-Ge projeleri gerçekleştirmek mümkün değildir. Diğer yandan gelişmiş Sanayi-Ticaret altyapısı ile dikkat çeken Gaziantep'te alınan patent ve yapılan patent başvurusu sayısı yetersizdir. Türk Patent Enstitüsü kayıtlarına göre 2013 yılında patent başvurularında 73 başvuru ile 10. sırada yer alan Gaziantep, 1995'ten itibaren yapılan patent başvuru sıralamasında ise 14. sıradadır. Ülkemizde en fazla üretim ve ihracat yapılan iller arasında yeralan Gaziantep’in patent başvuru sayısında da ilk beşin içinde olması gerektiğini düşünüyoruz. Hasan Kalyoncu Üniversitesi bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmek amacı ile “Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Tasarım Ofisi (KALİTTO)” bünyesinde “TPE Bilgi Doküman Birimi”ni faaliyete geçirmiştir. Akademisyen ve öğrencilerimizin yanı sıra özel sektör firmalarına fikri – sınai mülkiyet hakları danışmanlığı, süreç takibi ve patentlerin ticarileştirilmesi hizmetlerinin verildiği “TPE Bilgi Doküman Birimi”nin danışmanlığında Üniversitemiz akademisyenleri tarafından 5 patent dosyası hazırlanarak başvurusu gerçekleştirilmiştir. Halen patent dosyalarını hazırlamakta olan akademisyen ve öğrencilerimizin çalışmalarını tamamlamaları ile birlikte bu sayının daha da artması beklenmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak söz konusu patentlerin ticarileştirilmesi boyutunda sanayi kesimi ile Ar-Ge projeleri geliştirilerek Üniversite-Sanayi işbirliğinin artırılmasını hedeflemekteyiz”.

HKÜ Rektörü Sayın Prof.Dr. Tamer Yılmaz, “Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Tasarım Ofisi” bünyesindeki “TPE Bilgi Doküman Birimi”nin çalışmaları kapsamında; Üniversitedeki bilimsel çalışmaların patente dönüştürülerek sanayicilerin istifadesine sunulmasının, patent ve Ar-Ge destekleri hakkında bilgi verilmesinin ve sanayicilerin patent dokümanlarını kullanarak ücretsiz teknoloji transferi yapabilmelerinin sağlandığını sözlerine ekledi.