HKÜ'den Tübitak Atağı

HKÜ'den Tübitak Atağı

“3 projemiz ilk aşamayı geçti”

Ulusal ve Uluslararası fonların Gaziantep’e çekilerek, sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojinin ülkemizde üretilmesinin sağlanması amacı ile projeler uygulayan Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin “TÜBİTAK 1003-Öncelikli Alanlar-Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” kapsamındaki 3 projesi ilk aşamayı geçti.

Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenen öncelikli alanlarda; sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan projelerin desteklenmesi amacı ile TÜBİTAK tarafından yürütülen “1003- Öncelikli Alanlar-Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”na başvurular Nisan 2014 ayında tamamlandı.

“1003-Öncelikli Alanlar-Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”nın; “Evsel / Endüstriyel Atık Suların Yeniden Kullanımı”, “Membran Hibrit Prosesler ile Su, Hammadde ve Katma Değeri Yüksek Kimyasalların Geri Kazanımı” ve “Yeni Bor Ürünlerinin Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması” çağrılarında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin başvuru sahibi ve ortağı olduğu projeler ön değerlendirmeden geçti.

Ülkemizin Teknoloji alanında yurtdışına olan bağımlılığın azaltılması ve akademik bilginin ticari değere dönüştürülmesini hedefleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda ilk aşamayı geçen 1003 projelerinin nihai başvurularının hazırlanması çalışmaları devam etmektedir. Hedefimiz, maksimum sayıda projenin kabul edilmesi ve uygulamaya başlanmasıdır.