HKÜ'lü Akademisyen, 'Genç Liderler Formu 2015'e Davet Edildi

HKÜ'lü Akademisyen, 'Genç Liderler Formu 2015'e Davet Edildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezer Özcan, uluslararası önem taşıyan ‘Genç Liderler Forumu 2015’ Platformuna davet edildi.

Akademik açıdan zengin bir akademisyen kadrosuna sahip Hasan Kalyoncu Üniversitesi, önemli platformlarda adını duyurmaya devam ediyor. Büyük önem taşıyan Platformlardan biri olan; ‘Genç Liderler Forumu 2015’; “Arap Baharı” sonrası bölgedeki ülkelerin karşılaştıkları siyasi ve sosyo-ekonomik zorlukların stratejik olarak anlaşılmasının geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Arap Baharı Sonrası MENA Bölgesindeki Dönüşüm Süreci

MünichLudwig-Maximilians Üniversitesi’ne bağlı Politik Araştırma Merkezi (CAP), Kuzey Afrika’da Tunus temelli İnsan Hakları Arap Enstitüsü (AIHR), Bağımsız Özgür Tunuslular Birliği (UTIL) ve I. Hassan Fas Üniversitesi tarafından düzenlenen “Genç Liderler Forumu 2015”;“Akdeniz’in Ötesinde Kuzey Afrika Ülkelerinin Gelişimine Destek”(TheYoungLeaders Forum 2015)olma amacı ile yapılıyor. Bu programın ana amacı olarak; Almanya ve Arap ülkelerindeki sivil toplum, siyasi partiler, medya, özel sektör ve akademik çevreden temsilcilerin,genç liderlerin desteklenmesi ve iletişim ağının oluşturulması hedefleniyor. Proje; çatışma çözümlerini, karar alma kabiliyetini güçlendirme, iletişim ve yönetim becerilerini artırmayı planlıyor. Bununla birlikte program, “Arap Baharı” sonrası; ortaklar ve katılımcılarla birlikte, siyasal katılım kültürünün, siyasal çoğulculuğun ve sivil katılımın nasıl artırılacağı yönünde fikirler, metodolojiler ve modeller geliştiriyor.

Adı geçen kurumlardan projeye 30 kişilik grup katıldı. Genel olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde(MENA Region) Arap Baharı sonrası gelişen olayları ve söz konusu bölgenin siyasi, ekonomik, sosyal ve güvenlik dinamikleri ile nihai olarak Almanya’nın bölgedeki rolü tartışıldı. Tartışmalar; öngörülebilir bir gelecekte Almanya-MENA ilişkilerini şekillendirmesi, muhtemel enerji, demografi, güç dengesi ve radikalizme ilişkin uzun dönemli gelişmelerin çerçevesinde yapıldı. Bu çerçevede program; göç, mülteciler, vatandaşlık ve siyasi katılım, enerji ve radikalizm ile mücadele olarak dört başlığa odaklandı. Hasan Kalyoncu Üniversitesini temsilen katılan Yrd. Doç. Dr. Sezer Özcanözellikle “Radikalizm’le Mücadele” alanında konuşmalara katılarak, birbirinden önemli Seminerlerde Sunumlar yaptı.

Katılımcılar; Türkiye, Fas, Tunus ve Mısır’daki en son siyasi, ekonomik ve sosyal güncel olayları sundular ve tartıştılar. Ayrıcakatılımcılar, Enstitülere fon sağlayan Alman temsilcilerle tanışma fırsatı elde ederek, bunları nasıl uygulayacaklarına ilişkin yararlı ipuçları kazandılar.