İlk Yardım, İlk Eğitimde Anlatılıyor

İlk Yardım, İlk Eğitimde Anlatılıyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Öğretim Görevlisi Sezer Avcı koordinatörlüğünde, ‘’Sakin Ol Uygula’’ adı altında bir proje uygulanarak, anaokulundaki personele, velilere ve çocuklara tehlikeli durumlarda yapılması gerekenleri kapsayacak bir eğitim verildi.

“Sakin Ol Uygula’’ projesinin; herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durum olduğunda, sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla, olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalarla yapılabilecek ilk yardım eğitimlerini kapsadığı açıklandı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından, Olcay Külah Anaokulu çocukları, velileri ve personeline yapılan eğitimlerde, öncelik olarak çocuklara ilk yardım eğitim programı ile başladığı ve mayıs ortalarına kadar da eğitimlerin devam edeceği bildirildi.

Eğitim programının, sabahçı öğrenci grubu ve öğlenci öğrenci grubu olmak üzere iki oturum şeklinde yapılarak devam edecek. Eğitim programında yer alan konuların sunumu ve hazırlanması HKÜ Öğretim Görevlisi Sezer Avcı ve HKÜ Öğretim Görevlisi Göksel Dürmüş önderliğinde, HKÜ Hemşirelik Bölümü 4. sınıf öğrenciler tarafından yapılacak.

Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmanın ilk yardımın öncelikli amacı olduğunu söyleyen Sezer Avcı: “Tıbbi müdahale yapılmadan önce, oluşabilecek tehlikeli durumları en aza indirebilmek için doğru uygulamaları yerine getirmek önem kazanıyor. ‘’Sakin Ol Uygula’’ projesinin asıl amacı, 3-6 yaş grubu çocuklarda ilk yardım eğitimidir. Çünkü çocukların tehlikelerin farkında olmamaları, hareketli bir yapıya sahip olmaları gibi gelişimsel ve davranışsal özelliklerinin yanında hava yolarının daha dar, beden kütlelerinin daha küçük, ciltlerinin daha ince ve hassas olması gibi fiziksel özellikleri nedeniyle de yaralanmalara karşı daha riskli ve duyarlıdırlar. Bu projeden beklenen sonuç ise, 3-6 yaş grubu çocukları öncelikli hedef alınmasına rağmen ilk yardıma ihtiyacı olan bireylerin anında müdahale sonucu yaşama şansının artmasıdır.

İlk yardımın temelleri, ev kazalarında oluşacak ilk yardım kurallarıyla başlar. İlerleyen haftalarda acil durumlarda müdahale, yabancı cisim kaçmasında ilk yardım, kanamalı durumlarda ve yaralanmalarda ilk yardım, yanıklarda ilk yardım, kırık ve burkulmalarda ilk yardım olup bunun yanında kitle iletişim araçlarının kullanımı ve zararları, 3-6 yaş grubu çocuklarda sağlıklı beslenme, çocuklarda kişisel hijyen, çocuk istismarı ve cinsellik ile ilgili konuları eğitim süresinin sonuna kadar anlatarak hayat boyu işe yarayacak önemli bilgiler vereceğiz” diyerek anaokulu personeline, velilere ve çocuklara ilk yardım ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.