Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Çalıştayı Düzenlendi

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Çalıştayı Düzenlendi

Gaziantep’te kayıt dışı istihdam algısı Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ) düzenlenen çalıştayda tartışıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’nın desteği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Gaziantep Ticaret Odası ortaklığı ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin girişimiyle çalıştay düzenlendi. Toplantıya HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin, kamu kurumları temsilcilerinin yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı. “Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor” isimli proje kapsamında yapılan çalıştayda, işçi ve işverenlerle gerçekleştirilen saha araştırması sonuçları katılımcılarla paylaşıldı.

“Toplumsal sorumluluk kapsamında projeler üretiyoruz”

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz; üniversite olarak sadece akademik çalışma yapmakla yetinmediklerini, üniversite-sanayi işbirliğinin yanı sıra ekonomik ve toplumsal problemlerin çözümüne katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Rektör Yılmaz; Gaziantep Kayıt dışı İstihdamla Mücadele Ediyor projesi kapsamında yürütülen durum tespit, tanıtım, bilinçlendirme ve eğitim faaliyetleri ile özellikle çalışanlar ve KOBİ’ler nezdinde farkındalık oluşturulacağını söyledi.

“Avrupa’da kayıt dışı kavramı yok”

Türkiye’deki istihdam seviyesi ile ilgili istatistikler hakkında bilgiler veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Mehmet Uzun; “TÜİK tarafından yapılan son araştırmaya göre ülkemizde kayıt dışı istihdam % 34,62 seviyesindedir” dedi.

Kayıt dışı istihdam hakkında önemli verilere değinen Uzun; istihdama sağlanan teşviklerin ardından işverenler açısından ekonomik gerekçelerin ortadan kalktığını ve Türkiye’de önemli bir problem olan kayıt dışı istihdam kavramının Avrupa’da olmadığını vurguladı.

“Aktif işgücü politikalarında diğer illere oranla daha iyiyiz”

Çalıştayda konuşma yapan İŞKUR Gaziantep İl Müdürü Siraç Ekin, kurum tarafından uygulanan çalışmalar ve gerçekleşen istatistikler hakkında bilgiler verdi. Siraç Ekin, Gaziantep’te işsizlik oranının Türkiye’den daha düşük olduğunu, İŞKUR olarak işsizler, öğrenciler ve dezavantajlı kesimlere yönelik çeşitli programlar uygulayarak istihdama katkı sağladıklarını belirtti.

Saha araştırması sonuçları paylaşıldı

Çalıştayda, gerçekleştirilen saha araştırması hakkında bilgiler veren HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çütçü, kayıt dışı ekonominin; resmi kayıtlara girmeyen, kanuni olarak belgelendirilmeyen, yetkili kamu organlarınca kontrol edilemeyen ve milli gelir hesaplamalarında dikkate alınmayan ekonomik işlem ve faaliyetler olarak tanımlandığını ifade etti. Yrd. Doç. Dr. İbrahim Çütçü konuşmasının devamında; “Saha araştırması, işçi ve işverenlerin kayıt dışı istihdam ve olası sonuçlarına ilişkin algıları, kayıt dışı istihdamın oluşumunda bazı faktörlerin önem düzeyi algıları ve kayıt dışı istihdamın azaltılması için çözüm önerilerinin tespit edilmesi amacıyla yapılmıştır. Elde edilen sonuçların işverenlere, ilgili kurum-kuruluşlara, işçi ve işveren temsilcisi olan sivil toplum kuruluşlarına sunulması ve aynı zamanda sonuçlardan yola çıkarak bazı önerilerde bulunulması için çalıştay düzenlendi. Geliştirilen yapılandırılmış anket formundaki soru ve ifadeler, 306 işçi ve 212 işverenden oluşan örnekleme yüz yüze görüşme yöntemiyle yöneltildi. Objektif kriterler çerçevesinde bilimsel tekniklerle analizler gerçekleştirildi ve çözüm önerileriyle birlikte yorumlandı” diyerek saha araştırmasının amacına ve yöntemine değindi.

“İşverenlerin büyük bölümü istihdam desteklerinden yararlanmıyor”

Araştırmada, işverenlerin büyük bölümünün istihdam desteklerinden yararlanmadığının ortaya çıktığını belirten İbrahim Çütçü; “İşverenlerin % 41’inin Devlet tarafından personel istihdamı konusunda verilen destek/teşvik/sübvansiyonlardan haberinin olmadığı ve % 79,2’sinin bu imkanlardan yararlanmadığı tespit edilmiştir. Oysa İŞKUR, KOSGEB, TUBİTAK gibi kurumlar tarafından gerek başvuru esaslı, gerek proje bazlı olarak çeşitli istihdam destekleri verilmektedir. Bu konudaki farkındalığın artırılması, kayıtlı istihdamı artıracak ve ekonominin canlandırılmasına katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Programın öğleden sonraki bölümünde HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanifi Aslan’ın başkanlığında, SGK temsilcileri ve ilgili akademisyenler kayıt dışı istihdamı tartıştı. Soru cevap şeklinde devam eden oturumlarda kayıt dışı istihdamla ilgili çözüm önerileri konuşularak program son buldu.