KIT TALKS Sanayileşme Hamlemiz

KIT TALKS Sanayileşme Hamlemiz

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ)-KIT (Kalyoncu Institute of Technology) Öğrenci Kulübünün düzenlediği; “Sanayileşme ve Devrim Arabaları” konferansı, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezinde, (KKM) Prof. Dr. Muhittin Şimşek’in katılımıyla gerçekleşti.

HKÜ’de yoğun bir katılım ile gerçekleşen “Sanayileşme ve Devrim Arabaları” konferansının, açılış konuşması yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz’ın ardından, konuşmacı olarak katılan Prof. Dr. Muhittin Şimşek, “Günümüz toplumları bilgiyi üreten, uygulayan ve değerlendiren toplumlardan oluşmaktadır. Bilgiyi üreten, uygulayan, değerlendiren, sorunlarını belirlemede ve çözmede bilgiyi kullanan toplumlar geleceği de belirleyecektir” dedi.

Şimşek, katılımcılara: “Dünya, coğrafya ve ülkeler değişiyor, sizler, bizler hepimiz değişiyoruz. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir” diyerek şunları belirtti: “Eğer biz ülke olarak bu döneme damgamızı vurmak istiyorsak çeşitli yollarımız var; bunlardan birisi değişimi yönetmektir. Bir diğeri eğer bunu başaramıyorsak değişimi yaşamaktır. Sonuç olarak birileri değişimi yönetecek ve biz bu değişimi yaşayacağız” dedi.

Türkiye’nin ilk otomobil denemesi olan Devrim Arabalarının macerasını, görsellerle öğrencilere öğütler vererek anlatan Prof. Dr. Şimşek, bilginin ne derece önemli olduğunu şu örnekleme ile anlattı: “Bilgi ve tecrübe hayat boyu birikerek artan kavramlardır. Ben sizlere bir cep telefonunu örnek vermek istiyorum. Normal şartlar altında ortalama iki yüz gram ağırlığa sahip olduğunu düşündüğümüz bir telefon, sadece demir ve bakır gibi maddelerden oluşmaktadır. Bu iki yüz gramlık nesne ham halde maddi değer olarak çok düşük iken; demir, bakır ve camdan oluşan nesne, bilgi ile harmanlanınca ortaya maddi değeri yüksek olan ve hepimizin kullandığı cep telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Demir, bakır, cam türevi maddeler tek başına büyük bir değer temsil etmezken, bilgi ve tecrübe ile birleşerek maddi değeri yüksek nesneler olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte bizler bilgi ve becerileri nesneler üzerinde gerektiği şekilde kullanırsak, bilim ve teknoloji açısından, maddi ve manevi değeri yüksek maddeler üretebiliriz” dedi.