Nitel Veri Hazırlama Analizleri Geliştiriliyor

Nitel Veri Hazırlama Analizleri Geliştiriliyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından hazırlanan “MAXQDA Nitel Veri Analizi” projesi İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye layık görüldü. 

 

Proje kapsamında verilecek eğitim ile katılımcı öğretim elemanlarının nitel veri analizi süreçlerine ilişkin bilgilerini artırmak ve son yıllarda sıklıkla tercih edilen MAXQDA nitel veri analizi programının kullanımına, analiz sonuçlarının yorumlanmasına ve raporlanmasına ilişkin temel bilgi ve beceriler kazandırmak amaçlanıyor. 

Gerçekleşecek eğitim ile birlikte farklı alanlardan katılımcı öğretim elemanları arasında etkileşim söz konusu olabileceği belirtilirken, eğitim ortamındaki paylaşımları, gelecekte yapacakları araştırmalar için yol gösterici olacağı açıklandı.  

Alınacak eğitimlerden sonra öğretim elemanlarının, gelecekte yapacakları araştırmalarında nitel verilerin analizini daha kısa zamanda, etkili bir şekilde yapabilmeleri mümkün olabileceği söylendi. Ayrıca günlük hayat içerisinde gördükleri problemleri nitel bağlamda daha sağlıklı değerlendirmelerine ve kavramsallaştırmalarına katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şener Büyüköztürk: “Projenin tamamlanmasının ardından katılımcılar, yu¨ru¨ttu¨kleri nitel araştırmalarda içerik analizi tekniği kullanabilecek; MAXQDA programını kullanarak kendi araştırma projelerini oluşturup dokümanlarını analiz edebilecek. Nitel veri analizi için gerekli temel adımları öğrenecek, dokümanlarını kodlayabilecek, sınıflandıracak ve temalara ayırabilecek. Aynı zamanda katılımcılar, sözlüksel arama yapmayı öğrenecek, kodlarını kategorik değişkene do¨nu¨s¸tu¨rebilecek ve MAXQDA kullanarak nasıl takım çalışması yapabileceklerini öğrenecekler. Ek olarak nitel veri analizi sonuçlarını nasıl raporlas¸tıracakları konusunda bilgi ve beceride kazanacaklar” diyerek önemli bilgiler verdi.