Öğrencilere Teorik Bilgilerini Sahada Uygulama Fırsatı

Öğrencilere Teorik Bilgilerini Sahada Uygulama Fırsatı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencilerine, teorik olarak öğrendikleri bilgileri sanayi ve iş dünyasının çeşitli yerlerinde uygulama fırsatı sunarak, üniversiteden mezun olmalarının ardından, iş dünyasına adapte olma ve iş hayatına hazır hale gelme imkanı sağlıyor.

Öğrencilerin iş hayatında güncel uygulamalar ışığında, donanımlı biçimde yetişmeleri ve mezun olmalarının ardından iş bulmalarının kolaylaştırılması amacıyla hayata geçirilen ve “CO-OP (Cooperative Education)” sistemi olarak isimlendirilen uygulamayla, öğrenciler üniversite eğitimlerince aldıkları teorik bilgileri, sanayi ve iş dünyasında pratiğe dönüştürme imkanına sahip oluyor. Mühendislik fakültesinin tüm bölümlerinin yanısıra iktisat ve işletme bölümlerinde uygulanan CO-OP sistemiyle, öğrenciler iş hayatına tam donanımlı olarak hazırlanıyor.

 

CO-OP sistemi uygulanan öğrenciler, derslerini 7 dönemde (3,5 yılı) bitirdikten sonra, kalan son dönemi sanayi işletmeleri ve iş dünyasının çeşitli yerlerinde tamamlıyor. Bu sayede üniversitede teorik dersleri aldıktan sonra reel sektörde pratik uygulamalar yapabilme ve iş dünyası ile entegre olabilme imkanı bulan öğrencilerin başarıları, firma yetkilileri ile üniversite öğretim elemanları tarafından değerlendiriliyor.

 

 

CO-OP sistemi ile beraber HKÜ’de “Mentörlük (Rehber)” uygulaması da hayata geçirildi. Mühendislik fakültesinin tüm bölümlerinde ve iktisadi, idari ve sosyal bilimler fakültesinin işletme ve iktisat bölümlerinde her öğrenciye üst sınıflardan, akademik kadrodan ve iş dünyasından bir mentör atanıyor. Böylece öğrenciler tüm sorunlarının çözümünde, kariyer planlamasında ve iş dünyasına adaptasyonda uzmanlardan yardım alabiliyor.