Okul Öncesi Eğitimde Arayışlar

Okul Öncesi Eğitimde Arayışlar

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) "Okul Öncesi Eğitimde Arayışlar" Sempozyumuna ev sahipliği yaptı.

HKÜ Farabi Öğretmen Akademisi”nin Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü destekleriyle düzenlediği "Okul Öncesi Eğitimde Arayışlar" Sempozyumu, HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi´nde yapıldı. Okul öncesi öğretmenlerinin katıldığı Sempozyumda; “Okul Öncesi Eğitimde Tematik Yaklaşımlar ile Okul Öncesi Eğitim Programında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” tüm detaylarıyla ele alındı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin organize ettiği “Okul Öncesi Eğitimde Arayışlar” Sempozyumuna; HKÜ Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Songül Kalyoncu, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yanmaz, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Özbay, HKÜ akademisyenleri ve okul öncesi eğitimde görev yapan öğretmenler katıldı.

Açılış konuşması Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yanmaz tarafından yapılan Sempozyum 2 oturumla gerçekleşti.

Prof. Dr. Yaşar Özbay´ın moderatörlüğüyle yapılan 1.oturumda; Prof. Dr. Nilüfer Darıca "Okul Öncesinde Tematik Yaklaşım ve Etkin Öğrenme” başlıklı sunumuyla; bütünleşik zihin modeli, tematik yaklaşım, temalar, çeşitli disiplinler ile ara disiplinler arasında bağlantılar, tematik öğrenmenin ana bileşenleri, aktif öğrenme ve çocuk merkezli eğitim konularına dikkat çekti. Ardından Prof. Dr. Esra Ömeroğlu "Tematik Yaklaşımla Çocuklarda Sosyal Becerilerin Kazandırılması" başlıklı sunumunda şu vurguları yaptı; “tematik öğrenme modeli çocuğun bireysel özelliklerini ön planda tutmaya çalıştığı için bu modeli tüm etkinlikler içerisinde uygulamaya çalışmaktayız. Bu etkinliklerden birisi mutlaka çocuğun ilgi alanına girer ve ilgili konuyu o etkinlikle öğrenebilir. Çocuk için matematik etkinliğinde oldukça soyut gelen bir konu belki de müzik etkinliğinde çok zevkli olarak algılanacaktır”.

Aynı oturumda Prof. Dr. Yasemin Aydoğan "Tematik Öğrenme ve Öğretmenin Rolü” başlıklı sunumunda; “tematik yaklaşım; bir temanın, konunun, ünitenin veya bir kavramın tüm derslerde, etkinliklerde, öğrenme merkezleri ve alanlarda öğrenilmesinin önemi”ne dikkat çekti. Öğretmenin kendini tanımasına da vurgu yaparak eğitimdeki rollerini bir model bağlamında tartıştı.

Prof. Dr. Şener Büyüköztürk´ün moderatörlüğüyle yapılan 2. oturumda ise; Prof. Dr. Neriman Aral "Neden Okul Öncesi Eğitim ve Program?" başlıklı sunumunda; okul öncesi eğitimin dayanaklarına ve gelecekteki getirilerine ilişkin açıklamalarda bulunarak okul öncesi eğitim programı, öğrenme merkezleri, okul öncesi eğitimde değerlendirme, sorunlar ve çözüm önerileri konularına değindi. Devamında Yrd.Doç.Dr. Şermin Metin "Tematik Yaklaşımda Fiziksel Çevre" başlıklı sunumunu yaptı. Konuşmasında “Çocuk-Çevre İlişkisi” konusu üzerinde durarak bütünsel bir bakışa dikkat çekti.  

Sempozyumun sonunda katılımcılara plaket ve hediyeler takdim edildi.

Etkinlikte yapılan sunumlara ulaşmak için tıklayınız