Patent Çalıştayı Yapıldı

Patent Çalıştayı Yapıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) bilimsel çalışmalarına hız vermek ve Ar-Ge’ye  yoğunlaşmak amacıylaçeşitli toplantılar düzenleyerek, akademisyenlerinin patent başvurusu sayısını artırmayı amaçlıyor.

 

Akademik bilginin fikri mülkiyete dönüştürülmesi amacı ile “HKÜ KALİTTO” (Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi) bünyesinde “TPE Bilgi Doküman Birimi”ni faaliyete geçiren Hasan Kalyoncu Üniversitesinde, akademisyenlerin patent başvuru sayısını artırmak amacıyla birbirinden önemli çalışmalar yapıyor. Bu bağlamda “KALİTTO-Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Modülü” tarafından organize edilen “Patent Atölyesi”nde öğretim üyelerine uygulamalı eğitimler sürüyor. Üniversite bünyesinde Ar-Ge projeleri gerçekleştirilerek üniversite-sanayi ve üniversite – toplum işbirliğinin geliştirilmesini hedefleyen HKÜ, bu amaçla öğretim üyelerine yönelik olarak “Sosyal ve Beşeri Bilimlerde TÜBİTAK Proje Yazma Eğitimi” düzenledi.Her bölümden akademisyenlerin katıldığı Atölye çalışmasında; patent alma aşamaları, izlenmesi gereken yollar, patent tarifnamesi ve buluş basamağı ölçütleri konularına değinildi.

 

Etkinlikte konuşma yapan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz; HKÜ’de sınai mülkiyet bilincini artırmak ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek amacıyla akademisyenlerin patent sahibi olmalarını teşvik ettiklerini belirtti. Rektör Yılmaz: “Kuramsal ve uygulamaya dönük olarak, konularında proje deneyimi sahibi uzman eğitmenler tarafından sunulan dersler, katılımcıların proje yönetiminden bütçelemeye, değerlendirme ölçütlerinden ekip oluşturmaya kadar tüm aşamalarda yetkinliğini artırmayı hedeflemekte. Eğitimlerimiz Gaziantep ve çevresinde gelişmekte olan üniversitelerin kurumsal kapasitelerinin (AR-GE) geliştirilmesine de katkı sağlayacak niteliktedir” dedi.