Profesyonelliğin İş Hayatımızdaki Yeri

Profesyonelliğin İş Hayatımızdaki Yeri

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Öğretim Görevlisi Sezer Avcı, iş hayatında önemli bir kavram olan profesyonellik ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda teknoloji, yaşamla eşdeğer bir hız içinde yenilendiğini söyleyen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sezer Avcı: “Yaşam hızla akarken her an yeni teknik gelişmeler de yaşanıyor. Bu gelişmeleri insan yararına doğru kullanmak içinse çalışılan alanda gerekli olan bilgiye ve mesleki donanıma sahip olunması gerekiyor. Geçmişten gelen birikimlerin ortaya çıkardığı gelişmeler her alanda yeni anlayış ve yaklaşım biçimlerini de beraberinde getiriyor. İnsanlığın gelişiminin yüksek olduğu bu yüzyılda profesyonellik daha da bir önem kazandı.

Profesyonellik kavramının tanımı kişiden kişiye ve farklı meslek gruplarına göre de değişmektedir. Günümüzde profesyonellik kavramı daha da önem taşıyarak kişinin yaptığı işte profesyonel olması ve profesyonelliği benimsemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Belirli bir alanda yüksek oranda uzmanlık, bilgi, beceri, tutum ve davranış biçimine profesyonellik denir. Eğitimi ve deneyimiyle işini gerçekleştirerek karşılığında hak ettiği maddi kazancı sağlayabilen de profesyoneldir. Bir işin profesyoneli olmak, onu en ince ayrıntılarına kadar kavramış olmayı ve uygulayabilmeyi gerektirir.

Bir işi en düzgün ve özenli, bununla beraber en az hata ile yerine getirme profesyonelliğin göstergesidir. Profesyonellik, toplumda iş yapan herkesin benimsemesi gereken bir düşünce ve davranış biçimidir. Nasıl göründüğünüz, konuştuğunuz, yazdığınız, hareketleriniz ve nasıl iş yaptığınız toplumca sürekli değerlendirilerek profesyonel olup olmadığınıza karar verilmektedir. Profesyonellik, yalnız yönetici, teknisyen, öğretmen, siyasetçi, sporcu, yazar ya da sanatkara uygun görülen bir sıfat değildir. Tüm çalışanları, tüm insanları kapsayan bir yaklaşımdır” dedi.

“Profesyonellik dinamik ve çaba harcamayı içeren bir süreçtir”

Her hangi bir bireyin, ‘Profesyonel olup olmadığı’ ilgili olduğu çalışma alanına yönelik bazı kriterleri yerine getirmesi doğrultusunda değerlendirilebileceğini söyleyen Avcı: “Profesyonellik ancak bu kriterlerin yerine gelmesi bağlamında tanımlanabilir. Profesyonellik dinamik ve çaba harcamayı içeren bir süreçtir. Profesyonelliğin değerlendirilmesinde temel alınması gerekenler ise şunlardır:

  • Bireysel sorumluluğun olması,
  • Bilgi bütünü temelinde öğrenilmiş olması,
  • Kuramsal bilginin yeniden üretilebilir olması,
  • Eğitimsel bir disiplin doğrultusunda tekniklerin öğretilebilir olması,
  • Örgütlenmesinin çok iyi yapılmış olması,
  • Alturizm(özgecilik) yoluyla üyelerin birbirlerine yardım etmeye eğilimli ve toplum yararına çalışmaya istekli olması

 

 

“Mesleki Profesyonelliğin Önemi”

Her insanın doğuştan getirdiği kendisine özgü yetenekleri, potansiyeli farklı gizli güçleri vardır diyen Sezer Avcı; “İnsanlar yaşamları boyunca bunları ortaya koymak, kullanmak ve geliştirmek ister. Bu gelişimi sağlayacak olan meslektir. Doğuştan getirilen yetenekler, potansiyeller ve daha sonra öğrenme yolu ile kazanılan bilgi ve becerilerin en iyi şekilde kullanılabilmesi doğru meslek seçimiyle mümkündür.

Meslek, insanların hayatlarını kazanmak için, belirli bir eğitim yoluyla kazandığı bilgi ve becerilere dayalı sürdürdükleri etkinlikler bütünüdür. Her meslek kendine özgü görev, rol ve işlevlerin yanı sıra genel bazı işlevlerde de yer alır. Bunlardan mesleğe özel, spesifik rol ve işlevler o mesleğe profesyonel nitelik kazandırır. Günümüzde yaşanan hızlı toplumsal değişme ve teknolojik gelişmeler, mesleki profesyonelliği zorunlu kılmaktadır. Mesleki profesyonelliğin gelişmemiş olması önce bireyi ardından da kurumu etkileyecektir. Bu da hizmet kalitesinin düşmesine ve kurumsal sorunlara yol açacaktır” diyerek profesyonellikle ilgili açıklamalarda bulundu.