Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Öğrencileri Basın Açıklaması

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Öğrencileri Basın Açıklaması

M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün yayınladığı yazıda; özel okullarda ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevlendirilecek yeterli sayıda rehber öğretmen temininde güçlüklerle karşılaşıldığı, bu nedenle Rehberlik Kursu düzenleneceği ve bu kursa Felsefe grubu öğretmenleri, Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon programını bitiren Felsefe ve Sosyoloji bölümleri, Eğitim Programları ve Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlaması ile Halk Eğitimi bölümü/anabilim dalları lisans mezunlarının başvurabileceği belirtilmektedir.

Bu durum M.E.B.’in belirlediği “Rehber Öğretmen” kadro ünvanı ile yerleştirilen Psikolojik Danışmanların, Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Lisans Programından mezun olması koşulu ile çelişmektedir. Okullarda veya herhangi bir kurumda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanından mezun kişilerin yerine bu tarz kısa veya uzun vadeli kurslar ile yerleştirilen adayların oluşturacağı sıkıntılar şu şekilde maddelendirilebilir:

 

1. Öncelikle üniversite sınavı süresince daha çok emek gösteren ve başarı yakalamış öğrencilere karşı bir hak ihlali yapılmaktadır. 2014 verilerine göre devlet üniversitelerinin birinci öğretimine yerleşme başarı puanı en düşük 390’dır. Kurs için adı geçen diğer bölümlerin bazılarının en düşük yerleşme puanına bakacak olursak;

 

 • Felsefe Grubu Öğretmenliği; 303 puan
 • Felsefe Bölümü; 231 puan (Açıköğretim hariç)
 • Sosyoloji Bölümü; 269 puan (Açıköğretim hariç)

Yani 90 puan ve 160 puan arasında değişen ciddi bir fark mevcuttur. Üniversite sınav puanlarında bu kadar büyük fark olan gruplara aynı hakların verilmesi, yıllarca çaba gösteren kişilere ve ailelerine yapılmış en büyük haksızlık olacaktır.

2. Yayınlanan kurs açma gerekçesinde “yeterli sayıda rehber öğretmen temininde güçlüklerle karşılaşıldığı” belirtilmiştir. Şu anda aktif olarak 75 üniversitede, birinci ve ikinci öğretim olmak üzere toplam 20.610 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencisi bulunmaktadır. 2014 ÖSYM verilerine göre PDR bölümü mezunlarına 6.830 kontenjan verilmiştir. 20.610 öğrenci ve 6.830 kontenjan rakamları düşünüldüğünde belirtilen açığın dolmasının zor olmadığı görülmektedir. Hızlı bir şekilde alınmış bu karar, şu anda okuyan PDR öğrencilerinin önümüzdeki süreçte istihdam alanlarının kapatılmasına sebep olacaktır.

3. Psikolojik danışma ve rehberlik, danışanların (eğitim ortamlarında, öğrencilerin) kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki alanlarda gelişmelerini, bu alanlarda karşılaştıkları sorunlarla başa çıkabilmelerini ve yaşamlarını daha fazla doyum alarak sürdürmelerini amaçlayan profesyonel bir yardım hizmetidir. Bu yardım hizmetinin gerektirdiği yeterlilikler şu şekilde sıralanabilir;

 • İnsan gelişimi/psikolojik temeller; sosyal ve kültürel temeller,
 • Eğitimsel temeller,
 • Yardım becerileri,
 • Grupla çalışma becerileri,
 • Mesleki gelişim,
 • Bireyi tanıma ve değerlendirme,
 • İstatistik, araştırma ve program değerlendirme,
 • Profesyonel yönelim.

Hiçbir hizmet içi eğitim ile bu yeterliliklerin verilemeyeceği ortadadır.

4. Yukarıda bahsedilen yeterliliklere sahip olmadan kurslar yolu ile mezun olmuş bir kişiye çocuğunuzu emanet etmek ister misiniz? Bu becerilere sahip olmayan bireyler kısa sürede bir kişinin hayatını, uzun süreçte ise bir neslin niteliğini etkileyecektir.

5. Artık her fırsatta bazı meslek gruplarının alanımıza yöneltilmesini toplumun gözünde PDR mesleğinin küçük düşürülmesine sebep olduğu ve herkesin bu mesleği yapabileceği imajını oluşturması bizi son derece rahatsız etmektedir. Diğer ülkelerde Psikolojik Danışma Hizmeti ekmek gibi su gibi zorunlu görülürken, bizim ülkemizde oluşan bu tabloda mesleğimiz değersizleştirmekte ve önemsenmemektedir.

6. Son sözümüz olarak; bu tepkimiz disiplinlerarası işbirliğini savunmadığımız anlamına gelmemektedir. Biz psikolojik danışmanlar olarak toplumun her mesleği ve her kurumu ile daima işbirliği içindeyiz ve olmaya da devam edeceğiz. Ancak herkesin kendi mesleğini yaparak bu durumun oluşması gerektiğinin de bilincindeyiz.

Sıraladığımız bu sebeplerden dolayı bu doğrultuda hazırlanmış ve hazırlanacak her türlü kursa karşı olduğumuzu, alan dışı atamaların durdurulması gerektiğini ve herkesin kendi mesleğini yapması şartıyla ülkemizin daha iyi yerlere gelebileceğini bildiririz.