Rekabet Hukuku Uyum Programı Nasıl Olmalı

Rekabet Hukuku Uyum Programı Nasıl Olmalı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Hukuk Fakültesi , Hukuk Fakültesi Öğrenci Kulübü Kalyoncu Law Academy (KLA) ve Rekabet Kurumu işbirliği ile düzenlenen “Rekabet Hukuku Uyum Programı Nasıl Olmalı?” Paneli, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfisinde gerçekleştirildi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Yılmaz açılış konuşmasında; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü olarak biraz HKÜ’nün rekabet durumundan bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizde 200’e yakın üniversite var. Siz de yüzlerce Hukuk Fakültesi mezunundan bir tanesi olacaksınız. Biz burada verdiğimiz eğitimle sizleri biraz daha rekabetçi yapmayı hedefliyoruz. HKÜ 3. Nesil, yenilikçi ve girişimci bir üniversite. Rekabet edeceksek yenilikçi ve girişimci olmak zorundayız. 3. nesil üniversiteler sizlere birçok hizmeti aynı anda sunabilen ve sizin istediğiniz eğitimi verebilen üniversitelerdir. Ayrıca günümüzde yeni nesil üniversitelerde daha pro-aktif bir eğitim mevcut. Pro-aktif eğitim ne demek; birşey yapmaya karar verdiğinizde ona önceden aksiyon göstermek. İşte burada yine çok şanslısınız çünkü bizim üniversitemizde pro-aktif bir eğitim var. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumanın ayrıcalık olduğunu biliyorum. Üniversite olarak, bu ayrımcılığı ciddi bir şekilde yukarılara çekmek ve bu sıralarda okumaya hak kazanmanın çok ileri bir ayrıcalık olmasıyla ilgili bir aksiyonumuz var” dedi.

HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Şaban Kayıhan ise; “Rekabet Hukukunun doğası itibariyle, bünyesinde hem özel hukukun hem de kamu hukukunun karakterlerini taşıdığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bizim ülkemizde rekabete ilişkin düzenlemelere bakıldığı zaman, 1926 yılından bu yana icraat kanunumuzda haksız rekabet denetimleri vardır. Bir de rekabetin kendisini koruyan hükümler vardır. Bunlar; serbest piyasa ekonomisini benimsemiş olan bütün ülkelerde bu serbest piyasa ekonomisinin kendisini içeriden giren tehlikelerden korumak amacıyla öngörülmüş olan ve evrensel olması beklenen hukuk kurallarıdır. Özellikle serbest piyasa ekonomisi bakımından bunu söylüyorum” diyerek sözlerine devam etti.

Rekabet Kurumu 3. Daire Başkanı İbrahim Aydemir; “Rekabet Kurumu, rekabet ortamının sağlanması, korunması ve geliştirilmesi hedefi doğrultusunda 18 yılı geride bıraktı. Kurum, kısa sürede fiziki ve beşeri altyapısını tamamlayarak faaliyetlerine başladı. Mal ve hizmet piyasalarında kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi engelleme yönünde önemli adımlar attı. Bu sayede tüketicilerin gıdadan sağlığa, barınmadan ısınmaya, iletişimden ulaşıma, kısaca yaşamın her alanında daha kaliteli bir hayat sürebilmeleri yolunda önemli bir gayret gösterdi ve göstermeye devam ediyor” dedi.

Programa panelist olarak; Rekabet Derneği Başkanı Dr. İbrahim Gül, Rekabet Başuzmanı Osman Tan Çatalcalı, Rekabet Uzmanı Selen Yersu Şahin ve Turkcell Regülasyon Uyum Müdürü Adnan Akgün de katıldı.

Panelde; Rekabet kurumu programı nedir? Rekabet Kurumu programı neden önemlidir? Rekabet Kurumu programının amacı nedir? Rekabet Kurumu programının kapsamı nedir? Rekabet Kurumu programı esas ve usullerini ortaya koyan kılavuz neleri içermektedir? Rekabet Kurumu programının başarısında eğitimin rolü nedir? Rekabet kurumu programının takibi ve denetimi nasıl sağlanmalıdır? Disiplin ve teşvik uygulaması, RUP’un başarısı açısından niçin gereklidir? Şirket çalışanlarının RUP konusundaki çabalarını destekleyecek yöntemler mevcut mudur? Şirket üst düzey yöneticilerinin RUP’taki rolü nedir? Rekabet Kurumu programının hazırlanmasında hangi kaynaklardan yararlanılabilir? KOBİ’ler rekabet mevzuatına nasıl uyum sağlamalıdır?, vb konularda bilgiler verildi.

 

Büyük ilgi gören Panel, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.