Sivil Toplum Temsilcileri, Genç Mültecileri ve İşsizliği Konuştu

Sivil Toplum Temsilcileri, Genç Mültecileri ve İşsizliği Konuştu

Co-Opinion ağı tarafından, Hasan Kalyoncu Üniversitesinde organize edilen;  “Bölgesel Kalkınma, Mülteci Krizi ve Genç İşsizliği” çalıştayı, işsizlik başta olmak üzere genç mültecilerin sorunlarını ele aldı. 

TEPAV, ORSAM,Ulusararası Çalışma Örgütü, Uluslararası Af Örgütü, Global İlişkiler Forumu, HeinrichBöll Vakfı gibi önemli kurumların, göç araştırma merkezlerinin ve üniversitelerin temsilcilerinin katıldığı etkinlikte eski milletvekili Prof. Edibe Sözen, Al Sharq Forum Araştırma Direktörü Galip Dalay, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Akın Ünver, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sezer Özcan gibi alanında uzman araştırmacılar konuşmacı ve moderatör olarak yer aldılar.

Türkiye’de resmi istatistiklere göre sayıları yaklaşık 2 milyon 226 bini bulan Suriyeli mültecilerin yarısından fazlasının 0-17 yaş aralığında ve %85’i devletin konaklama tesisleri dışında bulunduğu verileri katılımcılar tarafından öğrenilerek, kullanılmak amacıyla kayıt altına alındı. Göç dalgasıyla birlikte sınıra yakın bölgelerde artan işsizlik ve hayat pahalılığı da etkinlikte uzmanlar tarafından detaylı olarak incelendi. Ayrıca, yapılan çalıştay sonrasında Sezer Özcan’a programın organizasyonuna olan katkılarından dolayı Co-Opinion Ağı tarafından plaket takdim edildi.

Etkinlik kapsamında Rawdanur Cuma'nın koordinasyonunda Elbeyli mülteci konaklama tesislerine gerçekleştirilen ziyarette katılımcılar, konaklama tesislerinin başarılı altyapısını ve faaliyetlerini yerinde gözlemleme fırsatı yakaladı.

Co-Opinion’ın kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Semuhi Sinanoğlu, etkinliğin amacı ve içeriğini şu sözlerle anlattı: “Göçmen sorunu, yerinden edilen mültecilerin genç nüfus oranının yüksek olması sebebiyle, aynı zamanda bir gençlik sorunu. Gelen göçmenlerin, Türkiye'ye sosyal ve ekonomik anlamda uyumunu sağlayabilmek adına, hem bölgesel kalkınma stratejilerinde bu boyuta yer verilmeli hem de bu kriz, insan kaynağı açısından da bir fırsata çevrilebilmeli. Dolayısıyla halihazırdaki endüstri, istihdam, eğitim politikalarına ve sosyal politikalara genç odaklı yeni bir bakış açısı ve düşüncenin hakim olması gerekiyor. Bu etkinlik, genel olarak bu sene yapacağımız genç işsizlik etkinliklerinin ilki. Amacımız sorunu çeşitli boyutlarıyla ele alarak genç dostu çözümler üretmek” dedi.

 

Co-Opinion Nedir, Kimdir?

Co-Opinion, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da bulunan etkili gençlik “STK”larının, öğrenci konseylerinin ve akademik enstitülerin de içinde bulunduğu 25’den fazla paydaş kurumu; gençlik politikalarının bölgedeki savunuculuğunu yapmak amacıyla çatısı altına toplayan, tarafsız siyasa odaklı gençlik dayanışma ağıdır. Ağın ilk partner kuruluşları “UNDP” ve Dünya Bankası aracılığıyla belirlenmiştir. Co-opinion ağının daimi sekretaryası yasal olarak Türkiye’de  dernekleşmiş ve yönetim komitesi 40’dan fazla gönüllüden ve yerel temsilcilerden oluşmaktadır.