Teknoloji Kullanımı Kontrol Altına Alınmazsa Bağımlılık Haline Geliyor

Teknoloji Kullanımı Kontrol Altına Alınmazsa Bağımlılık Haline Geliyor

Son yıllarda giderek artan ve bağımlılık haline dönüşen “Teknoloji Bağımlılığı” tehlikeli bir hal almaya başladı. O halde bağımlılık nedir, teknoloji bağımlılığı nedir, özellikle çocukları teknoloji bağımlılığından nasıl koruruz? Bu konulardaki tüm sorulara ve detaylarına Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Psikoloji bölümü Öğretim Görevlisi Klinik Psikolog Mehmet Dinç açıklık getirdi.

Bag?ımlılığı kis¸inin kullandıg?ı bir nesne veya yaptıg?ı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yas¸am sürememeye bas¸laması olarak açıklayan Mehmet Dinç, açıklamalarını şu ifadelerle detaylandırdı: “Günümüzde çog?u bireyde gördüg?ümüz internet ve teknoloji kullanım s¸ekli, bag?ımlılık tanımı ile örtüşmektedir. Eğer bir takım önlemlerle teknoloji ve internet kullanımına tedbir getirmezsek çağımızda her geçen gün artarak devam eden, teknolojik bağımlılığa yakalanmak pek mümkün bir hale geliyor. Teknolojinin; cep telefonları, tablet bilgisayarlarlar, dizüstü bilgisayarlar vb. gibi cihazlarla çok kolay bir biçimde ulaşılabiliyor oluşu, teknolojik bağımlılağa yakalanma riskini daha da arttırıyor. Bu noktada internet bag?ımlılıg?ını engellemek, dog?ru internet kullanımı için çocukluktan itibaren dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Dikkat ederken de çocukların teknoloji kullanımı ile ilgili en önemli soru, gelis¸imleri ile alakalı üç temel özellig?in teknoloji kullanımıyla engellenip engellenmedig?idir ki bunlar; çocug?un toplumun yararlı bir üyesi olmaya hazırlanması, çocug?un bireysel olarak kendi geleceg?ine hazırlanması ve çocug?un zamanını deg?erlendiriyor olmasıdır. Teknoloji bu üç özellig?e hizmet ettig?i kadar ve oranda kullanılmadır.”

Teknolojik Bağımlılığı Önlemenin İlk Yolu Çocuklarda Alınması Gereken Tedbirler

Teknoloji bağımlılığı ile ilgili yapılması gerekenleri maddeler halinde açıklayan Dinç, bağımlılığın önlenmesi için ilk adım olarak çocuklara bir takım alışkanlıkların yüklenmesi gerektiğini vurgulayarak, çocuklarda bağımlılığın önlenmesi ve kontrol edilmesini şu maddelerle açıkladı:

“I·nternetin dilini ög?renin: I·nternette çocug?unuzu kötüden koruyup iyiye yönlendirebilmeniz için öncelikle sizin onları bilmeniz gerekir.

I·nterneti alırken kılıfını hazırlayın: Bilgisayar ve interneti alır almaz bilgisayarınıza zararlı sitelerden koruma programlarını yükleyin.

I·nternet evinizin bas¸kös¸esinde olsun: I·nternet evin ortak kullanım alanlarında olmasına dikkat edin.

Çocug?unuz nerede bilin: Çocug?unuzun dıs¸arıda nereye gittig?ini bildig?iniz gibi bilgisayarda neler yaptıg?ını, internette hangi sitelere girdig?ini, playstation da hangi oyunları oynadıg?ını da bilmelisiniz.

Zaman sınırlaması koyun: Çocug?unuzun fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal gelis¸imi olumsuz etkilenmemesi için internet kullanmasına sınırlar getirin ve o sınırların ödev ya da proje hazırlama gibi makul sebepler olmaksızın as¸ılmasına izin vermeyin.

I·nterneti paylas¸ın: I·nterneti zaman?zaman beraber kullanın ve bu kullanım süresini paylas¸ım haline dönüs¸türerek hem çocug?unuzun bildiklerini sizinle paylas¸masını hem de sizin bildiklerinizi onunla paylas¸mayı sag?layın.

Sag?lıg?ını korumayı ög?retin: Uzun süreli internet kullanımı bilinçsiz kullanım halinde bedensel (bas¸, göz, boyun, omuzlar, dirsekler, kollar, bilek, ön kol, el ve parmaklar, as¸ag?ı sırt ve bel, yukarı sırt, kalça, bacak, diz, ayak ve ayak bileklerinde görülen sorunlar gibi) veya psikolojik (stres, sinirlilik, acelecilik gibi) boyutlu sag?lık problemlerine yol açabilmektedir

Alternatif olus¸turun: Çocukların internette uzun süreli vakit geçirmesinin en önemli nedenlerinden bir tanesi s¸ehir hayatında yapabilecekleri dig?er aktivitelerin fazla olmamasından kaynaklanmaktadır.

Kullanım sözles¸mesi yapın: I·nternet kullanımının kuralları ve s¸artları oldug?unu çocuklarınıza anlatıp, dog?ru kullanım?için bir internet kullanım sözles¸mesi hazırlayabilirsiniz.”