Teorik Ve Pratik İlk Yardım Eğitimi Birarada Verildi

Teorik Ve Pratik İlk Yardım Eğitimi Birarada Verildi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (SBYO) Hemşirelik Bölümü ve Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü tarafından SBYO öğretim elemanlarına uygulamalı “İlk Yardım Eğitimi” verildi. Eğitim, SBYO öğretim elemanlarına ilk yardım uygulama becerisi kazandırmak amacıyla düzenlendi. İlk yardım kursu, teorik ve uygulama olarak iki oturumda gerçekleştirildi.

Teorik kısmında ‘İlk Yardımda Temel Kavramlar, Olay Yeri Değerlendirme, Elektrik Çarpmasında ve Yanıkta İlk Yardım, Kanamalarda İlk Yardım, Tıbbi Acillerde İlk Yardım, Çevresel Acillerde İlk Yardım, Kırık-Çıkıklarda İlk Yardım, Hava Yolu Obstrüksiyonunda İlk Yardım ve Temel Yaşam Desteği’ konularında eğitimler verildi.

Uygulama kısmı olan ikinci oturumda ise; ‘Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım Uygulamaları, Bebek Çocuk ve Erişkinlerde Suni Solunum ve Kalp Masajı Uygulamaları’ maketler üzerinde birebir uygulama yaptırılarak bütün katılımcılara yaptırıldı.

Bu uygulamanın öğretim elemanlarının mevcut bilgilerinin güncellenmesi ve aynı zamanda teorik bilgiyi uygulamaya aktarmaları açısından verimli olduğu belirtildi.

HKÜ SBYO öğretim elemanlarına ilk yardım eğitimi veren akademisyenler, sakatlıkla ve ölümle sonuçlanan kazalarda bu olumsuzluğun temel sebebinin yanlış ilk yardım uygulaması ya da müdahaleye geç kalınmasından kaynaklandığını ifade ettiler. Ayrıca, kazalara yardım ekiplerinin 8-10 dakika gibi bir zamanda ulaşabildiklerine dikkat çekerek, bu sürede bilinçli ilk yardım eğitiminin çoğu zaman hayat kurtardığını vurguladılar.