Üniversite Öğrencileri Afet Eğitimleriyle Bilinçleniyor

Üniversite Öğrencileri Afet Eğitimleriyle Bilinçleniyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım Bölümü (Paramedik) öğrencilerine Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından “Afet Yönetimi” dersi veriliyor. Alınan derslerle beraber paramedik öğrencileri, doğal afetler durumunda alınması gereken tedbirler ve önlemlerle ilgili önemli bilgilere sahip oluyor.

Günümüzde ‘‘Bütünleşik Afet Yönetimi Sistemi’’ olarak adlandırılan bu eğitimlerle beraber, afet ve acil durumların sebep olduğu zararların önlenmesi için tehlike ve risklerin önceden tespitini sağlayarak, afet durumlarında oluşabilecek zararların en aza indirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu eğitimleler neticesinde doğal afetlerde oluşabilecek zararları en aza indirilmesinin yanında çeşitli önlemlerin alınmasını, etkin müdahale ve koordinasyonun sağlanmasını ve afet sonrasında iyileştirme çalışmalarının bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için paramediklere eğitimlerin her yıl düzenli olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesinde verileceği belirtildi.

HKÜ Öğrencilerinin aldıkları “Afet Yönetimi” dersinin uygulamalarından olan tahliye tatbikatı, “7Mart Deprem Haftası” etkinlikleri kapsamında AFAD ekipleri ve AFAD branş eğitmenleri  Eğitim Uzmanı Mahmut  Bay ve Eğitim Şube Müdürü Adil Şiraz tarafından, HKÜ Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Semra Çelikli’nin de katılımı ile yapıldı. Yapılan tahliye ve  tatbikatın ardından belirlenen alanda toplanan öğrencilere, AFAD ekiplerinin afet durumunda kullandıkları aletler ve malzemeler tanıtıldı.

Türkiye’nin sahip olduğu tektonik, sismik, topografik ve iklimsel yapısı gereği doğal afetlerle sıklıkla yüz yüze kalan bir ülke olduğunu belirten Mahmut  Bay, afetler ve afetlerle beraber yapılması gerekenleri şu ifadelerle anlattı: “Su baskını, sel, çığ, heyelan, yangın ve en önemli afet depremdir. Ülkemiz depremlerde insan kaybı açısından dünyada üçüncü, etkilenen insan sayısı açısından sekizinci sırada. Ortalama olarak her yıl büyüklüğü 5 ile 6 arasında değişen en az bir deprem  ülkemizde yaşanmaktadır.

 

Ülkemizde doğal afetlere ilişkin politikalar ilk olarak ‘1939 Erzincan Depremi’ sonrası geliştirilmeye başlanmış olup, 1959 yılında çıkarılan 7269 sayılı; ‘Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’ ile konuyla ilgili yasal boşluk giderilmeye çalışılmıştır. Afetlerle ilgili yasal düzenlemeler 1988 yılında devletin tüm imkanlarının afet bölgesine en hızlı şekilde ulaşmasını ve afetzede vatandaşlara en etkin ilk müdahalenin yapılmasını sağlamak amacıyla çıkarılan; ’Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik’ ile devam etmiştir. Türkiye’de afet yönetimi ve koordinasyonu alanında dönüm noktasıysa; ‘17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ olmuştur. Bu depremle beraber doğal afetler durumunda ve sonrasında yapılması gerekenler daha büyük önem arz etmeye başlamıştır. Bu nedenle de olabilecek bir doğal afet sırasında ve sonrasında, afetlerle ilgili eğitim almış, anında müdahale eden profesyonel bireylere daima ihtiyaç vardır” diyerek öğrencilere doğal afetlerle ilgili önemli bilgiler verdi.