15.02.2018 tarihli ve 1024006 nolu Yabancı Diller Yüksekokulu Okutmanlık Sınav Sonucu

15.02.2018 tarihli ve 1024006 nolu Yabancı Diller Yüksekokulu Okutmanlık Sınav Sonucu

Kazanan adaylar sözleşme imzalamak için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne 24 Temmuz 2018tarihinde aşağıda istenen belgelerle müracaat etmeleri önemle rica olunur. 
KAZANAN ASİL ADAYLAR 

S. No: ADI  SOYADI SONUÇ
1 Muazzez Kübra MOR KAZANDI
2 Berna BOZDAĞ KAZANDI

 
İSTENEN BELGELER
1-    4 adet fotoğraf (Vesikalık)
2-    Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)
3-    İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
4-    Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus Müdürlüğünden)
5-    Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
6-    Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
7-    Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
8-    Kan grubunu gösterir belge
9-    Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
10-Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
11-Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi (Lisans Diploması, Ales Belgesi, YDS Belgesi, Transkript ve Lisansüstü Diplomaları (varsa).

  • Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi ve son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge