19.06.2015 Tarihli Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman Giriş Sınavı Sonuçları

19.06.2015 Tarihli Yabancı Diller Yüksekokulu Okutman Giriş Sınavı Sonuçları

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU
19.06.2015 TARİHLİ OKUTMANLIK MÜLAKAT SONUÇLARI

 

Kazanan adaylar sözleşme imzalamak için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne 03 – 07 AĞUSTOS  2015 tarihleri arasında aşağıda istenen belgelerle müracaat etmeleri önemle rica olunur.

 

KAZANAN ASİL ADAYLAR;

S.N.

ADI SOYADI

DURUMU

1

Ayşe Nur MESTANOĞLU

KAZANDI

2

Pamuk Melek ŞİMŞEK

KAZANDI

Asil adayların gelmemesi durumunda çağrılacak YEDEK ADAY;


1

Elif Ülkü İSLAH

YEDEK ADAY

 

İSTENEN BELGELER

 1. 4 adet fotoğraf (Vesikalık)
 2. Varsa sigorta kartı veya fotokopisi (Önlü – Arkalı)
 3. İkametgâh belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
 4. Aile vukuatlı nüfus kayıt örneği  (Nüfus Müdürlüğünden)
 5. Kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin nüfus cüzdanı fotokopileri
 6. Savcılık belgesi (Adli Sicil Kaydı)
 7. Sağlık raporu (Sağlık Ocaklarından)
 8. Kan grubunu gösterir belge
 9. Askerlik Belgesi (Erkek Adaylar için)
 10. Varsa Sürücü Belgesi Fotokopisi
 11. Mülakat Sınav Müracaatı esnasında istenen belgelerin asıllarının getirilmesi
 12. Çalışanlar için, çalıştığı kurumdan ilişik kesme belgesi ve son iş yerinde vergi matrahını gösterir belge