2017-2018 Bahar Dönemi Lisans – Önlisans Ders Seçimi

2017-2018 Bahar Dönemi Lisans – Önlisans Ders Seçimi

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

BAHAR YARIYILI

LİSANS – ÖNLİSANS DERS KAYITLARI

Değerli Öğrencilerimiz;

Öğrenciler, her dönem başında ilan edilen süreler içinde, ödemekle yükümlü oldukları ücretleri ödeyerek, ders kayıtlarını yapmak zorundadırlar.

Kayıt yenileme tarihleri, derslere kayıtlar ve öğrenim ücretlerinin ödemeleri ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir. Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatlice okuyunuz.

 

1. ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR 

Önceki dönemlerden borcu olan öğrencilerin kayıt sayfası açılmayacak olup, kayıt yenileme ve derse yazılma işlemlerini yapamayacaklardır. Öncelikle geçmiş dönem borçlarını ödedikten sonra bulunulan döneme ait işlemlerini yapabileceklerdir.

Öğrenim ücretleri ders seçme işlemleri tarihlerinden (31 Ocak- 2 Şubat 2018)  önce ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde sistem ders seçmeye izin vermeyecektir.

 

2. KAYIT YENİLEME İLE İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR

·               Hazırlık sınıfı hariç tüm öğrencilerimiz 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı ders seçme işlemlerini 31 Ocak- 2 Şubat 2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapacaklardır.  

·               Öğrenciler kayıt yenileme süresince öğrenci bilgi sistemine (http://obs.hku.edu.tr)  girerek ders kaydı yapma hakkına sahiptir.                                     

·               Ders kayıtları öğrenci otomasyonundan yapılacak olup, derslere onay danışmanlar tarafından verilecektir. Öğrenci tarafından seçilen tüm derslerin kesin kayıt durumunda olması gerekmektedir. Onay aşamasında bekleyen dersler kayıt olunmamış derstir. Bu konudaki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

·               Kaydınız danışmanınız tarafından red olduğunda “Tekrar Kayıt” ekranı ile ders seçiminizi danışmanınızın uyarısı doğrultusunda tamamlayınız.

·               Yeni kayıt olan ya da kayıt yenileme işlemlerini yaptırmış olan öğrenciler, akademik takvime göre ders alma bırakma süresi içerisinde, seçtikleri derslerde değişiklik yapabilirler.

·               Öğrenciler öğretim ücretini yatıramadıkları için veya farklı nedenlerle kayıt yenileme ve derse yazılma işlemini gerçekleştirmeyebilirler. Ancak bu süreler azami öğrenim süresinden sayılır. Bu durumdaki öğrenciler öğrencilik haklarından (öğrenci belgesi, kimlik, paso, askerlik şubesine yazı vb.) yararlanamazlar ve erkek öğrenciler için askerlik şubesine gerekli bildirim yapılır. Öğrenim süresinden sayılmasını istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma ve izinli sayılma hakları saklıdır.

·               2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde yatay geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtları 5-9 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

·               Süresi içinde ders kaydı yapılmadığında; 

–  Bu öğrencilere, yönetmelikler çerçevesinde (ders ekleme-bırakma süresinin bitimini izleyen hafta sonuna kadar) gecikmeli kayıt hakkı tanınabilir.

–  Dönem kaydını yenilemeyen öğrenci söz konusu dönem için kayıtsız kalır. Kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler kayıtsız öğrenci statüsüne geçer ve kayıtsız kaldıkları süreler içinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

–  Kayıtsız kalınan dönemler öğrenim süresine dahil edilir.

–  Kayıtsız öğrenciler, herhangi bir dönem dersler başlamadan en geç 1 ay önce Üniversiteye başvurdukları takdirde, söz konusu dönem başından itibaren üniversite yönetim kurulu kararı ile kayıtlarını yenileyebilirler.

 

 

3. 2017-2018 AKADEMİK TAKVİMDEN DERS KAYITLARI İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİLER

31 Ocak-2 Şubat 2018

Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerde OBS'den ders kayıtları

5 Şubat 2018

Fakülte/Yüksekokul/Enstitülerde derslerin başlaması

9 Şubat 2018

Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü

 

 

4. İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK İŞLEMLER;

·           Sisteme giriş yapıldıktan sonra aşağıdaki menüler takip edilecektir.

 

5.     DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?

Ders seçiminin nasıl yapılacağı aşağıda ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

(1)Öğrenci BYS menüsü altında ders işlemleri (2) menüsü seçilir.

 

(3) Ders işlemleri menüsünün altında (4) ders seçme işlemleri, (5) ders seçme işlemleri seçilir.

·           Ders seçme ekranı açıldığında ekranın sağ tarafında 2, 4, 6, 8. Yarıyılda açılan dersler gelecektir.

·           Öğrencinin aldığı dersleri başarılı, başarısız ve hiç alınmamış olarak renklendirilmiştir.

·           Alt dönemde başarısız olduğunuz dersler otomatik olarak  ders listenize eklenecektir

·           Bu derslerden almanız gereken dersler seçilir. Seçilen dersler sağ tarafta ders programı kısmına eklenecektir.

 

·           Bu şekilde ders seçimleri tamamlanır ve yapılan ders seçimleri KAYDEDİLİR ve ders seçimi işlemleri tamamlanacaktır.

Yeni öğretim döneminde tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.

 

 

                      Özgül YÜKSEKBİLGİLİ

Öğrenci İşleri Müdürü

www.hku.edu.tr'yi kullanarak Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.