2017-2018 Sağlık Bilimleri Ensitüsü Doktora Programı Kesin Kayıt Sonuçları

2017-2018 Sağlık Bilimleri Ensitüsü Doktora Programı Kesin Kayıt Sonuçları

T.C.

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

DUYURU

PROGRAMLARA KABUL EDİLEN ADAYLARIN KESİN KAYITLARI 30-31 OCAK 2018 TARİHLERİNDE SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SEKRETERLİĞİNDEN YAPILACAKTIR. (KAYITLAR ŞAHSEN YAPILACAKTIR.)

KESİN KAYITTA İSTENEN BELGELER

1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı), Doktora Programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması veya Geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)

2. Onaylı Lisans/Yüksek Lisans Transkripti (aslı / noter onaylı örneği) (Belge Aslı Enstitüde kalacaktır.)

3. Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi aslı

4. YDS Sonuç Belgesi aslı (Doktora Programı için)

5. Nüfus cüzdanı fotokopisi

6. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)

7. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)

8. 4 adet fotoğraf

9. İlgili programın öğrenim ücretinin yatırıldığını gösterir banka dekontu

10. Bilimsel hazırlık öğrencileri ve özel öğrenciler için ders kayıt ücretini gösterir banka dekontu

11. Özel öğrenci olarak başvuran adayların özel öğrenci başvuru dilekçesi

12. Online Başvuru Formu

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.

Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.

Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.

Not 4: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.

 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR
S. No: ADI  SOYADI
1 AYŞE DUYGU YILDIRIM
2 BETÜL TATLIBADEM
3 ELİF AKYİĞİT
4 NERİMAN GÜZEL
5 NURTEN ÖZÇALKAP
6 SONER BERŞE
7 TANSEL BEKİROĞLU ERGÜN
8 TUBA DOST
9 YASEMİN YILMAZ

 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLAR
S. No: ADI  SOYADI
1 ABUZER AKBAŞ
2 ASİYA UZUN
3 HALİL İBRAHİM KURNAZ
4 İRFAN KÜÇÜKOĞLU
5 MEHMET ERCAN ODABAŞIOĞLU
6 SEDAT YİĞİT
7 TUĞBA BADAT