2018-2019 Bahar Dönemi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Hakkı Kazananlar

2018-2019 Bahar Dönemi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Kayıt Hakkı Kazananlar

  • Tezli ve Doktora programlarının kayıt listelerinin ilanı ( 14-18 Ocak 2019 )tarihleri arasında duyurulacaktır.
  • Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Tezsiz – Tezli ve Doktora programları için (21-25 Ocak 2019 ) tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
  • Enstitülerde OBS’ den ders kayıtları ( 30 Ocak -01 Şubat 2019 ) tarihleri arasında yapılacaktır.
  • Enstitülerde derslerin başlaması ( 4 Şubat 2019 ) 
  • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü ( 8 Şubat 2019 ) 

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3: Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacağı ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
Lisansüstü programlara kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne Tezsiz – Tezli ve Doktora programları için ( 21-25 Ocak 2019 ) tarihleri arasında gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
2. Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği)
3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
4. Yabacı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
5. 4 adet fotoğraf
6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
9. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
10. Online Başvuru Formu

2018-2019 Bahar Dönemi Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Tezli Yüksek Lisans Programına Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler
Sıra Ad Soyadı Açıklama
1 Eda Işık Kabul
2 Evrim Burcu Küllük Abdan Kabul
3 Ali İskan Toptancı Kabul
4 Çiğdem Zorkirişci Kabul
5 AYŞENUR ERKAN Kabul
6 Ömer ÇAKAR Kabul
7 MERVE BLLAY Kabul
2018-2019 Bahar Dönemi Uluslararası Ticaret Ve Lojistik Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Hakkı Kazanan Öğrenciler
Sıra Ad Soyadı Açıklama
1 Yavuz Selim Gümüş Kabul
2 İbrahim Halil DENİZ Kabul
3 ABDULLAH ÖZKAYA Kabul