2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Hakkında

2018-2019 Eğitim Öğretim Dönemi Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Hakkında

Milli Eğitim Bakanlığının 19.06.2018 tarihli 31666252-399-E.11899572 sayılı “Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi” konulu yazısı; Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönergesinin 7.maddesi 1. bendinde;
“Lisans ve pedagojik formasyon sertifika eğitimi programlarında öğretmenlik uygulaması dersi iki dönem süre ile haftada 6 (altı) ders saatidir. Her bir dönemde uygulama öğrencisi uygulama öğretmeninin gözetiminde farklı haftalarda olmak üzere en az 4(dört) defa fiilen ders anlatır.” ibaresi yer almaktadır.
Bu ibareye göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren gerçekleştirilecek olan formasyon sertifika programımızda öğretmenlik uygulaması stajı dersi hem güz ve hem bahar dönemlerinde bulunacak olup, yönerge değişikliğinden dolayı eğitiminizin her iki döneminde de öğretmenlik uygulaması stajını yapmak üzere 14 hafta boyunca haftada 6 saat okullarda bulunmanız gerekmektedir. Bu değişiklik nedeni ile yapmış olduğunuz başvurunuzu yenileyerek, değişikliği kabul veya red ettiğinizi 13 Temmuz Cuma gününe kadarilgili bilgileri doldurarak tarafımıza bildirmeniz gerekmektedir.
NOT: 2018-2019 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kapsamındaki Eğitim-öğretim faaliyetlerimizin Eylül’de başlaması öngörülmektedir. İlgili takvim güncellenerek www.hku.edu.tradresinden duyurulacaktır. 

 

İlgili Yönerge