2018-2019 Eğitim Öğretim yılı 667 KHK Öğrencileri Eğitim Ücretleri

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı 667 KHK Öğrencileri Eğitim Ücretleri

667 KHK UYARINCA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN
2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2012-2013 Bütün Bölüm ve Programlar 26.996,12 13.498,06 20.247,09
2013-2014 Bütün Bölüm ve Programlar 27.529,74 13.764,87 20.647,30
2014-2015 Bütün Bölüm ve Programlar 31.971,31 15.985,65 23.978,48
2015-2016 Lisans Programları 31.539,86 15.769,93 23.654,90
Ön Lisans Programları 15.769,93 7.884,97 11.827,45
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2012-2013 Eğitim Fakültesi 15.850,00 7.925,00 11.887,50
Mühendislik Fakültesi 15.850,00 7.925,00 11.887,50
Fen -Edebiyat Fakültesi 15.850,00 7.925,00 11.887,50
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü 15.850,00 7.925,00 11.887,50
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü 15.850,00 7.925,00 11.887,50
2013-2014 Eğitim Fakültesi, Rehbelik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği 17.850,00 8.925,00 13.387,50
Fen -Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji Bölümleri 17.850,00 8.925,00 13.387,50
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü 16.850,00 8.425,00 12.637,50
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 17.850,00 8.925,00 13.387,50
Mimarlık ve Mühendislik fakültesi İnşaat Mühendisliği, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü 18.850,00 9.425,00 14.137,50
2014-2015 Eğitim Fakültesi, Rehbelik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği 19.950,00 9.975,00 14.962,50
Fen -Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji Bölümleri 19.950,00 9.975,00 14.962,50
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü 16.850,00 8.425,00 12.637,50
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 17.950,00 8.975,00 13.462,50
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 19.950,00 9.975,00 14.962,50
İngilizce Hazırlık Sınıfları 17.950,00 8.975,00 13.462,50
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 18.950,00 9.475,00 14.212,50
2015-2016 Eğitim Fakültesi, Rehbelik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği 22.950,00 11.475,00 17.212,50
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik 19.950,00 9.975,00 14.962,50
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü 17.950,00 8.975,00 13.462,50
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 19.950,00 9.975,00 14.962,50
Mimarlık ve Mühendislik fakültesi İnşaat Mühendisliği, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 22.950,00 11.475,00 17.212,50
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 21.950,00 10.975,00 16.462,50
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 22.950,00 11.475,00 17.212,50
İngilizce Hazırlık Sınıfları Her Kur İçin 4.950,00 2.475,00 3.712,50
FATİH ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2011-2012 Tıp Fakültesi 40.953,07 20.476,53 30.714,80
Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları 32.222,41 16.111,21 24.166,81
Mühendislik Fakültesi Türkçe Programları 28.982,17 14.491,09 21.736,63
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Programları 32.222,41 16.111,21 24.166,81
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkçe Programları 28.982,17 14.491,09 21.736,63
Hukuk Fakültesi 33.932,54 16.966,27 25.449,41
Fen-Edebiyat fakültesinin İngilizce ve Dil Programları 24.841,86 12.420,93 18.631,40
Fen-Edebiyat fakültesinin Türkçe Programları 22.681,70 11.340,85 17.011,27
Eğitim Fakültesi İngilizce Programları 25.381,90 12.690,95 19.036,43
Eğitim Fakültesi Türkçe Programları 23.581,77 11.790,88 17.686,32
İlahiyat Fakültesi 28.802,16 14.401,08 21.601,62
Adalet Meslek Yüksekokulu 14.581,09 7.290,55 10.935,82
Diğer Meslek Yüksekokulları 16.201,21 8.100,61 12.150,91
Önlisans ve Lisans Programlarının Hazırlık Okulları 28.082,10 14.041,05 21.061,58
2012-2013 Tıp Fakültesi 44.172,43 22.086,21 33.129,32
Hukuk Fakültesi 39.264,38 19.632,19 29.448,28
Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları 36.810,35 18.405,18 27.607,77
Mühendislik Fakültesi Türkçe Programları 35.174,34 17.587,17 26.380,75
İktisadi Ve İdari Bilimler fakültesi İngilizce programlar 34.356,33 17.178,17 25.767,25
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Türkçe Programlar 31.084,30 15.542,15 23.313,22
Fen-Edebiyat Fakültesinin İngilizce ve Dil Programları (Türk Dili Ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili veEedebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı) 26.994,26 13.497,13 20.245,70
Fen-Edebiyat Fakültesinin Türkçe Programları 25.358,24 12.679,12 19.018,68
Eğitim Fakültesi İngilizce Programları 26.994,26 13.497,13 20.245,70
Eğitim Fakültesi Türkçe Programları 25.358,24 12.679,12 19.018,68
İlahiyat Fakültesi 29.448,28 14.724,14 22.086,21
Diğer Meslek Yüksekokulları 16.278,36 8.139,18 12.208,77
Önlisans ve Lisans Programlarının Hazırlık Okulları 28.548,48 14.274,24 21.411,36
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulları 17.996,17 8.998,09 13.497,13
2013-2014 Tıp Fakültesi 53.305,30 26.652,65 39.978,97
Hukuk Fakültesi 41.962,34 20.981,17 31.471,76
Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları 38.532,12 19.266,06 28.899,09
Mühendislik Fakültesi Türkçe Programları 37.009,11 18.504,55 27.756,83
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Programlar 36.552,20 18.276,10 27.414,15
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkçe Programlar 33.506,19 16.753,09 25.129,64
Fen-Edebiyat Fakültesinin İngilizce ve Dil Programları Türk Dili Ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı) 30.460,17 15.230,09 22.845,13
Fen-Edebiyat Fakültesi Türkçe Programları 28.937,16 14.468,58 21.702,87
Eğitim Fakültesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 26.271,90 13.135,95 19.703,92
İlahiyat Fakültesi 30.460,17 15.230,09 22.845,13
Adalet Meslek Yüksekokulu 19.037,61 9.518,80 14.278,21
Diğer meslek Yüksekokulları 19.722,96 9.861,48 14.792,22
Önlisans ve Lisans Programlarının Hazırlık Okulları 29.698,67 14.849,33 22.274,00
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları 21.245,97 10.622,98 15.934,48
İngilizce Öğretmenliği 28.175,66 14.087,83 21.131,74
Okul öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe Programlar 29.698,67 14.849,33 22.274,00
Okul öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce Programlar 30.307,87 15.153,93 22.730,90
2014-2015 Tıp Fakültesi 57.814,78 28.907,39 43.361,09
Hukuk fakültesi 41.962,34 20.981,17 31.471,76
Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları 39.830,92 19.915,46 29.873,19
Mühendislik Fakültesi Türkçe Programları 38.498,79 19.249,39 28.874,09
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce programlar 37.965,93 18.982,97 28.474,45
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkçe Programlar 35.301,65 17.650,83 26.476,24
Fen-Edebiyat fakültesinin İngilizce ve Dil Programları(Türk Dili Ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı) 34.635,59 17.317,79 25.976,69
Fen-Edebiyat Fakültesinin Türkçe Programları 33.969,52 16.984,76 25.477,14
Eğitim Fakültesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 26.563,27 13.281,63 19.922,45
Eğitim Fakültesi İngilizce Programları 31.588,75 15.794,38 23.691,56
Eğitim Fakültesi Türkçe Programları 30.870,82 15.435,41 23.153,12
İlahiyat Fakültesi 34.302,55 17.151,28 25.726,91
Tüm Meslek Yüksekokulları 21.713,85 10.856,92 16.285,39
Önlisans ve Lisans Programlarının İstanbul Hazırlık Okulları 33.170,23 16.585,12 24.877,68
Uzaktan Eğitim Programları 9.692,00 4.846,00 7.269,00
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 39.830,92 19.915,46 29.873,19
Konservatuar Yüksekokulu 36.966,83 18.483,41 27.725,12
2015-2016 Tıp Fakültesi 57.034,59 28.517,29 42.775,94
Hukuk fakültesi 41.396,07 20.698,04 31.047,05
Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları 39.293,41 19.646,71 29.470,06
Mühendislik Fakültesi Türkçe Programları 37.979,25 18.989,63 28.484,44
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Programlar 37.453,59 18.726,79 28.090,19
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkçe Programlar 34.825,27 17.412,63 26.118,95
Fen-Edebiyat Fakültesinin İngilizce ve Dil Programları (Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı) 34.168,19 17.084,09 25.626,14
Fen-Edebiyat Fakültesinin Türkçe Programları 33.511,11 16.755,55 25.133,33
Eğitim Fakültesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 28.254,46 14.127,23 21.190,85
Eğitim Fakültesi İngilizce Programları 32.196,94 16.098,47 24.147,71
Eğitim Fakültesi Türkçe Programları 30.882,78 15.441,39 23.162,09
İlahiyat Fakültesi 33.839,65 16.919,82 25.379,73
Tüm Meslek Yüksekokulları 21.420,82 10.710,41 16.065,62
Önlisans ve Lisans Programlarının İstanbul Hazırlık Okulları 32.722,61 16.361,30 24.541,96
Uzaktan Eğitim Programları 10.184,75 5.092,37 7.638,56
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 39.293,41 19.646,71 29.470,06
Konservatuar /Yüksekokul 36.467,97 18.233,98 27.350,98
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2011-2012 Hukuk Fakültesi 26.551,99 13.275,99 19.913,99
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri 24.751,85 12.375,93 18.563,89
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 22.951,72 11.475,86 17.213,79
Tüm Önlisans Programları 12.600,94 6.300,47 9.450,71
İngilizce Hazırlık Sınıfları 21.601,62 10.800,81 16.201,21
2012-2013 Hukuk Fakültesi 29.527,00 14.763,50 22.145,25
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri 27.839,75 13.919,87 20.879,81
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 26.152,49 13.076,24 19.614,37
Tüm Önlisans Programları 13.987,45 6.993,72 10.490,59
İngilizce Hazırlık Sınıfları 23.621,60 11.810,80 17.716,20
2013-2014 Hukuk Fakültesi 29.497,50 14.748,75 22.123,13
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri 27.168,75 13.584,38 20.376,57
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25.616,25 12.808,13 19.212,19
Tüm Önlisans Programları 13.972,50 6.986,25 10.479,38
İngilizce Hazırlık Sınıfları 24.063,75 12.031,88 18.047,82
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 27.168,75 13.584,38 20.376,57
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 24.840,00 12.420,00 18.630,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 21.735,00 10.867,50 16.301,25
Sosyal Hizmetler 24.840,00 12.420,00 18.630,00
2014-2015 Hukuk Fakültesi 29.559,07 14.779,54 22.169,31
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri Mimarlık 28.477,64 14.238,82 21.358,23
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri Diğer Bölümler 27.035,74 13.517,87 20.276,80
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25.593,83 12.796,92 19.195,37
Önlisans Adalet ve Optisyenlik 17.302,87 8.651,44 12.977,15
Diğer Önlisans Programları 13.842,30 6.921,15 10.381,72
İngilizce Hazırlık Sınıfları 23.791,45 11.895,73 17.843,59
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 21.484,40 10.742,20 16.113,30
Sosyal Hizmetler/ Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Hariç Diğer Programlar 24.872,88 12.436,44 18.654,66
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 28.477,64 14.238,82 21.358,23
Fen-Edebiyat Fakültesi Diğer Bölümler 24.872,88 12.436,44 18.654,66
2015-2016 Hukuk Fakültesi 29.973,10 14.986,55 22.479,83
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri Bölümleri 29.307,03 14.653,52 21.980,28
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 29.307,03 14.653,52 21.980,28
Önlisans Adalet ve Optisyenlik 17.584,22 8.792,11 13.188,17
Diğer Önlisans Programları 13.987,45 6.993,72 10.490,59
İngilizce Hazırlık Sınıfları 26.642,76 13.321,38 19.982,07
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 21.980,46 10.990,23 16.485,35
Sosyal Hizmetler/ Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Hariç Diğer programlar 25.310,62 12.655,31 18.982,97
Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümleri 29.307,03 14.653,52 21.980,28
Önlisans İşsağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim 6.660,69 3.330,34 4.995,52
İPEK ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2013-2014 Tüm programlar 37.299,86 18.649,93 27.974,90
2014-2015 Tüm programlar 37.299,86 18.649,93 27.974,90
2015-2016 Tüm programlar 37.299,86 18.649,93 27.974,90
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2011-2012 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 23.041,73 11.520,86 17.281,29
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen edebiyat 21.241,59 10.620,80 15.931,19
Hukuk Fakültesi 24.841,86 12.420,93 18.631,40
İngilizce Hazırlık Eğitimi 21.241,59 10.620,80 15.931,19
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 13.501,01 6.750,51 10.125,76
Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 19.441,46 9.720,73 14.581,09
Meslek Yüksekokulu Programları 12.600,94 6.300,47 9.450,71
2012-2013 Tıp Fakültesi 42.181,43 21.090,72 31.636,07
Mühendislik ve Mimarlık 23.621,60 11.810,80 17.716,20
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fak. 21.934,34 10.967,17 16.450,76
Hukuk Fakültesi 25.308,86 12.654,43 18.981,64
İngilizce Hazırlık Eğitimi 21.934,34 10.967,17 16.450,76
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 13.919,87 6.959,94 10.439,90
Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 20.247,09 10.123,54 15.185,32
Meslek Yüksekokulları 12.823,16 6.411,58 9.617,37
2013-2014 Tıp Fakültesi 46.575,01 23.287,50 34.931,26
Mühendislik ve Mimarlık 24.063,75 12.031,88 18.047,82
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar Fakültesi 22.511,25 11.255,63 16.883,44
Hukuk Fakültesi 25.616,25 12.808,13 19.212,19
İngilizce Hazırlık eğitimi 22.511,25 11.255,63 16.883,44
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 15.525,00 7.762,50 11.643,75
Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 21.735,00 10.867,50 16.301,25
Meslek Yüksekokulu Programları 13.196,25 6.598,13 9.897,19
2014-2015 Tıp Fakültesi 46.861,95 23.430,97 35.146,46
Mühendislik ve Mimarlık 24.512,40 12.256,20 18.384,30
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar fakültesi 23.070,50 11.535,25 17.302,87
Hukuk Fakültesi 25.954,31 12.977,15 19.465,73
İngilizce Hazırlık Eğitimi 23.070,50 11.535,25 17.302,87
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 15.860,97 7.930,48 11.895,73
Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 22.349,54 11.174,77 16.762,16
Meslek Yüksekokulları 12.977,15 6.488,58 9.732,87
2015-2016 Tıp Fakültesi 47.290,90 23.645,45 35.468,17
Mühendislik ve Mimarlık 24.644,55 12.322,28 18.483,41
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar Fakültesi 23.312,41 11.656,21 17.484,31
Hukuk fakültesi 26.309,72 13.154,86 19.732,29
İngilizce Hazırlık eğitimi 23.312,41 11.656,21 17.484,31
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik 17.317,79 8.658,90 12.988,34
Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 23.978,48 11.989,24 17.983,86
Meslek Yüksekokulları 13.321,38 6.660,69 9.991,03
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 14.653,52 7.326,76 10.990,14
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2011-2012 Hukuk Fakültesi 28.500,70 14.250,35 21.375,53
Mühendislik Fakültesi 25.430,51 12.715,26 19.072,88
Mimarlık fakültesi 25.828,76 12.914,38 19.371,57
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25.430,51 12.715,26 19.072,88
Fen Edebiyat Fakültesi 24.047,47 12.023,73 18.035,60
Hazırlık Sınıfları 23.578,84 11.789,42 17.684,13
2012-2013 Hukuk Fakültesi 28.630,28 14.315,14 21.472,71
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi(Mimarlık programı hariç) 25.358,24 12.679,12 19.018,68
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 26.176,25 13.088,13 19.632,19
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25.358,24 12.679,12 19.018,68
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 23.722,23 11.861,11 17.791,67
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik 23.722,23 11.861,11 17.791,67
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 25.358,24 12.679,12 19.018,68
Hazırlık Sınıfları 23.578,84 11.789,42 17.684,13
2013-2014 Hukuk Fakültesi 27.794,91 13.897,45 20.846,18
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi(Mimarlık Programı Hariç) 24.596,59 12.298,29 18.447,44
Mühendislik-Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü 27.414,15 13.707,08 20.560,62
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 24.596,59 12.298,29 18.447,44
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 22.997,43 11.498,71 17.248,07
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 24.596,59 12.298,29 18.447,44
Hazırlık Sınıfları 22.845,13 11.422,56 17.133,85
2014-2015 Hukuk Fakültesi 29.866,53 14.933,27 22.399,90
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi(Mimarlık programı hariç) 25.430,51 12.715,26 19.072,88
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 28.294,61 14.147,30 21.220,96
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25.430,51 12.715,26 19.072,88
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 24.151,66 12.075,83 18.113,75
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 26.296,40 13.148,20 19.722,30
Hazırlık Sınıfları 23.578,84 11.789,42 17.684,13
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 22.859,49 11.429,74 17.144,61
2015-2016 Hukuk Fakültesi 29.463,49 14.731,74 22.097,62
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Mimarlık Programı Hariç) 25.087,33 12.543,67 18.815,50
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 27.912,78 13.956,39 20.934,58
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 25.087,33 12.543,67 18.815,50
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı 23.825,74 11.912,87 17.869,30
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji 25.941,54 12.970,77 19.456,15
Hazırlık Sınıfları 23.260,65 11.630,32 17.445,49
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik 22.551,00 11.275,50 16.913,25
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2011-2012 Tıp Fakültesi 33.844,59 16.922,29 25.383,44
Mühendislik Fakültesi 25.828,76 12.914,38 19.371,57
Eğitim Fakültesi 22.658,06 11.329,03 16.993,54
İngilizce Hazırlık 21.375,53 10.687,76 16.031,65
2012-2013 Tıp Fakültesi 38.037,37 19.018,68 28.528,02
Mühendislik Fakültesi 26.509,54 13.254,77 19.882,16
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 23.312,41 11.656,21 17.484,31
Eğitim Fakültesi Diğer Bölümler 23.312,41 11.656,21 17.484,31
İngilizce Hazırlık 23.312,41 11.656,21 17.484,31
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik 15.133,15 7.566,57 11.349,86
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetik 20.041,19 10.020,60 15.030,89
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 23.313,22 11.656,61 17.484,92
İşletme Fakültesi 23.312,41 11.656,21 17.484,31
Hukuk Fakültesi 27.974,90 13.987,45 20.981,17
2013-2014 Tıp Fakültesi 38.836,72 19.418,36 29.127,54
Mühendislik fakültesi 26.509,54 13.254,77 19.882,16
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 23.312,41 11.656,21 17.484,31
Eğitim Fakültesi Diğer Bölümler 22.845,13 11.422,56 17.133,85
İngilizce Hazırlık 23.312,41 11.656,21 17.484,31
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik 15.001,63 7.500,82 11.251,23
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetik 20.941,37 10.470,68 15.706,03
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 23.606,63 11.803,32 17.704,97
İşletme Fakültesi 23.312,41 11.656,21 17.484,31
Hukuk Fakültesi 27.974,90 13.987,45 20.981,17
Adalet Meslek Yüksekokulu 15.230,09 7.615,04 11.422,56
2014-2015 Tıp Fakültesi 41.962,34 20.981,17 31.471,76
Mühendislik Fakültesi 26.509,54 13.254,77 19.882,16
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 23.312,41 11.656,21 17.484,31
Eğitim Fakültesi Diğer Bölümler 23.312,41 11.656,21 17.484,31
İngilizce Hazırlık 23.312,41 11.656,21 17.484,31
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik 17.230,23 8.615,11 12.922,67
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetik 22.255,71 11.127,86 16.691,78
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 25.127,42 12.563,71 18.845,56
İşletme Fakültesi 23.312,41 11.656,21 17.484,31
Hukuk Fakültesi 27.974,90 13.987,45 20.981,17
Adalet Meslek Yüksekokulu 15.319,59 7.659,79 11.489,69
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) Ön Lisans 6.660,69 3.330,34 4.995,52
2015-2016 Tıp Fakültesi 41.396,07 20.698,04 31.047,05
Mühendislik fakültesi 26.151,80 13.075,90 19.613,85
Eğitim Fakültesi 22.997,82 11.498,91 17.248,36
İngilizce Hazırlık 22.997,82 11.498,91 17.248,36
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik 18.398,25 9.199,13 13.798,69
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetik 22.997,82 11.498,91 17.248,36
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 24.969,06 12.484,53 18.726,79
İşletme Fakültesi 22.997,82 11.498,91 17.248,36
Hukuk Fakültesi 27.597,38 13.798,69 20.698,04
Adalet Meslek Yüksekokulu 15.112,85 7.556,43 11.334,64
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) Ön Lisans 6.570,80 3.285,40 4.928,10
MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2014-2015 Tüm Bölümler 37.299,86 18.649,93 27.974,90
2015-2016 Tüm Bölümler 36.796,51 18.398,25 27.597,38
Hazırlık Sınıfları 32.854,02 16.427,01 24.640,52
SELAHADDİN EYYÜBİ ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2014-2015 Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik 17.302,87 8.651,44 12.977,15
Diğer Tüm Lisans Programları 17.317,79 8.658,90 12.988,34
Tüm ön Lisans Programları 14.419,06 7.209,53 10.814,30
13.987,45 6.993,72 10.490,59
Tüm Lisans ve Ön Lisans Zorunlu İngilizce Hazırlık 13.987,45 6.993,72 10.490,59
2015-2016 Sağlık Bilimler fakültesi Hemşirelik 18.398,25 9.199,13 13.798,69
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü 24.969,06 12.484,53 18.726,79
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri 17.084,09 8.542,05 12.813,07
Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Odyometri ve Fizyoterapi 17.741,17 8.870,59 13.305,88
Mimari Restorasyon 15.769,93 7.884,97 11.827,45
Sosyal Hizmetler ,Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik, Dış Ticaret, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları 13.798,69 6.899,35 10.349,02
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programının Hazırlık Ücreti 13.798,69 6.899,35 10.349,02
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2011-2012 Tüm Programlar 26.719,41 13.359,70 20.039,56
2012-2013 Tüm Programlar 27.485,06 13.742,53 20.613,80
2013-2014 İngilizce hazırlık Sınıfları 29.698,67 14.849,33 22.274,00
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 29.698,67 14.849,33 22.274,00
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 31.983,18 15.991,59 23.987,38
2014-2015 İngilizce Hazırlık Sınıfları 29.434,97 14.717,49 22.076,23
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi 29.434,97 14.717,49 22.076,23
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi 31.588,75 15.794,38 23.691,56
2015-2016 Tüm Programlar 32.591,19 16.295,60 24.443,39
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2017-2018 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2011-2012 Tıp Fakültesi 46.313,64 23.156,82 34.735,23
Diş Hekimliği 42.751,06 21.375,53 32.063,29
Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik 16.031,65 8.015,82 12.023,73
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetik 21.375,53 10.687,76 16.031,65
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 24.938,12 12.469,06 18.703,59
2012-2013 Tıp Fakültesi 49.080,47 24.540,24 36.810,35
Diş Hekimliği 45.808,44 22.904,22 34.356,33
Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik 22.646,34 11.323,17 16.984,76
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetik 26.176,25 13.088,13 19.632,19
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 29.307,03 14.653,52 21.980,28
2013-2014 Tıp Fakültesi 48.736,27 24.368,14 36.552,20
Diş Hekimliği 45.690,26 22.845,13 34.267,69
Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik 21.322,12 10.661,06 15.991,59
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetik 25.891,15 12.945,57 19.418,36
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 28.937,16 14.468,58 21.702,87
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları 13.707,08 6.853,54 10.280,31
2014-2015 Tıp Fakültesi 48.818,98 24.409,49 36.614,23
Diş Hekimliği 45.947,27 22.973,64 34.460,46
Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik 21.537,78 10.768,89 16.153,34
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetik 26.563,27 13.281,63 19.922,45
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 28.717,05 14.358,52 21.537,78
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları 15.794,38 7.897,19 11.845,78
2015-2016 Tıp Fakültesi 49.281,04 24.640,52 36.960,78
Diş Hekimliği 46.652,72 23.326,36 34.989,54
Sağlık Bilimleri Fakültesi   Hemşirelik 22.340,74 11.170,37 16.755,55
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetik 27.597,38 13.798,69 20.698,04
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 28.911,54 14.455,77 21.683,66
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları 17.084,09 8.542,05 12.813,07
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2011-2012 Tüm Programlar 28.500,70 14.250,35 21.375,53
2012-2013 Tüm Programlar 28.957,48 14.478,74 21.718,11
2013-2014 Hukuk Fakültesi 28.632,56 14.316,28 21.474,42
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 28.632,56 14.316,28 21.474,42
Mühendislik Fakültesi 28.632,56 14.316,28 21.474,42
Tıp Fakültesi 44.167,25 22.083,62 33.125,44
Hemşirelik Yüksekokulu 24.368,14 12.184,07 18.276,10
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 25.891,15 12.945,57 19.418,36
Sağlık Yüksekokulu 24.368,14 12.184,07 18.276,10
Ankara Meslek Yüksekokulu 16.753,09 8.376,55 12.564,82
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu 18.276,10 9.138,05 13.707,08
2014-2015 Hukuk Fakültesi 29.578,56 14.789,28 22.183,92
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 29.578,56 14.789,28 22.183,92
Mühendislik Fakültesi 29.578,56 14.789,28 22.183,92
Tıp Fakültesi 44.511,42 22.255,71 33.383,57
Hemşirelik Yüksekokulu 24.409,49 12.204,74 18.307,12
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 25.845,34 12.922,67 19.384,01
Sağlık Yüksekokulu 24.409,49 12.204,74 18.307,12
Ankara Meslek Yüksekokulu 16.871,26 8.435,63 12.653,45
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu 18.307,12 9.153,56 13.730,34
2015-2016 Hukuk Fakültesi 32.196,94 16.098,47 24.147,71
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 32.196,94 16.098,47 24.147,71
Mühendislik Fakültesi 32.196,94 16.098,47 24.147,71
Tıp Fakültesi 47.309,80 23.654,90 35.482,35
Hemşirelik Yüksekokulu 26.283,22 13.141,61 19.712,41
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu 28.254,46 14.127,23 21.190,85
Ankara Sağlık Yüksekokulu 26.283,22 13.141,61 19.712,41
Ankara Meslek Yüksekokulu 17.084,09 8.542,05 12.813,07
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu 18.398,25 9.199,13 13.798,69
Hazırlık Eğitimi 32.196,94 16.098,47 24.147,71
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2018-2019 Öğrenim Ücreti %50 Burslu %25 Burslu
2011-2012 Hukuk Fakültesi 30.602,29 15.301,15 22.951,72
Diğer Tüm Lisans Programları 27.002,02 13.501,01 20.251,52
Ön Lisans 14.401,08 7.200,54 10.800,81
Ön Lisans ve Lisans İngilizce Hazırlık Programları 25.201,89 12.600,94 18.901,42
2012-2013 Hukuk Fakültesi 31.305,24 15.652,62 23.478,93
Diğer Tüm Lisans Programları 28.640,96 14.320,48 21.480,72
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Önlisans Programları 15.185,32 7.592,66 11.388,99
Ön Lisans ve Lisans İngilizce Hazırlık Programları 26.642,76 13.321,38 19.982,07
2013-2014 Hukuk Fakültesi 31.305,24 15.652,62 23.478,93
Diğer Tüm Lisans Programları 28.333,13 14.166,56 21.249,85
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 18.630,00 9.315,00 13.972,50
Ön lisans ve Lisans İngilizce Hazırlık Programları(Emine Bahaeddin Nakıpoğlu Tıp Fakültesi Hariç) 26.392,50 13.196,25 19.794,38
Emine-Bahaeddin Nakıpoğlu Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Programı 29.497,50 14.748,75 22.123,13
Emine Bahaeddin Tıp Fakültesi 43.294,48 21.647,24 32.470,86
Ön Lisans programları 14.904,00 7.452,00 11.178,00
2014-2015 Hukuk Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 31.305,24 15.652,62 23.478,93
Diğer tüm lisans programları 28.549,74 14.274,87 21.412,31
Sağlık Bilimleri fakültesi Hemşirelik bölümü 18.982,97 9.491,48 14.237,22
Ön Lisans ve Lisans İngilizce Hazırlık Programları (Uzaktan Eğitim Programları ve Emine Bahaeddin Nakıpoğlu Tıp Fakültesi Hariç) 26.642,76 13.321,38 19.982,07
Emine-Bahaeddin Nakıpoğlu Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Programı 31.638,28 15.819,14 23.728,71
Emine-Bahaeddin Nakıpoğlu Tıp Fakültesi 43.257,18 21.628,59 32.442,89
Ön Lisans programları 14.986,55 7.493,28 11.239,91
2015-2016 Hukuk Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü 31.305,24 15.652,62 23.478,93
Diğer Tüm Lisans Programları 28.640,96 14.320,48 21.480,72
Sağlık Bilimleri fakültesi Hemşirelik bölümü 18.982,97 9.491,48 14.237,22
Ön Lisans ve Lisans İngilizce Hazırlık Programları (Emine Bahaeddin Nakıpoğlu Tıp Fakültesi Hariç) 26.642,76 13.321,38 19.982,07
Emine-Bahaeddin Nakıpoğlu Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Programı 31.638,28 15.819,14 23.728,71
Emine-Bahaeddin Nakıpoğlu Tıp Fakültesi 43.294,48 21.647,24 32.470,86
Ön Lisans 14.986,55 7.493,28 11.239,91
Diş Hekimliği Fakültesi 46.624,83 23.312,41 34.968,62

www.hku.edu.tr'yi kullanarak Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikamızı ve Çerez Politikamızı kabul etmektesiniz.