2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci İlanı

2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci İlanı

Üniversitemiz 2018-2019 Eğitim – Öğretim yılı Güz döneminde Lisans Programlarına Uluslararası Öğrenci statüsünde öğrenci alımı yapılacaktır. Uluslararası Öğrenci statüsünde kabul edilecek öğrenciler için gerekli belgeler ve kontenjanlar aşağıda belirtilmiştir.

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
Programın Adı Kontenjan
Eğitim Fakültesi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 10
Sınıf Öğretmenliği 10
İngilizce Öğretmenliği 10
Okul Öncesi Öğretmenliği 10
Özel Eğitim Öğretmenliği 10
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
İktisat 10
İşletme 10
Psikoloji 10
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 10
Uluslararası Ticaret ve Lojistik 10
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) 20
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) 20
İnşaat Mühendisliği (İngilizce) 20
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı 10
Görsel İletişim Tasarımı 10
Mimarlık 10
Hukuk Fakültesi
Hukuk 10
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
Beslenme ve Diyetetik 10
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 10
Hemşirelik 10
Meslek Yüksekokulu
Adalet 10
Anestezi 10
İlk ve Acil Yardım 10
Diyaliz 10

 

2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL Ücret (Dolar) 
Hazırlık sınıfı 6.000$
Eğitim Fakültesi 6.000$
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi 6.000$
Hukuk Fakültesi 6.000$
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi 6.000$
Mühendislik Fakültesi 6.000$
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu 6.000$
Meslek Yüksekokulu 4.500$
Uluslararası Öğrenci Statüsünde Sayılanlar

• Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler
• Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçen çift uyruklular.
• TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil).
• KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.

Uluslararası Öğrenci Statüsünde Sayılmayanlar

• Türkiye’de disiplin suçu nedeniyle bir yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası alanlar,
• T.C. uyruklu, çift uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,
• KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC ’de tamamlayanlar,
• T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını KKTC’de tamamlayanlar,
• KKTC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar,

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) Uluslararası öğrenci başvuru formu (Üniversitemizin web sayfasından ulaşabilirsiniz)
2) Kendi ülkelerinde yapılan, yükseköğretime giriş sınavlarına ait sonuç belgesi fotokopisi (sınav yapılmayan ülkelerde lise bitirme notları dikkate alınacaktır).
3) Lise diploması ya da mezun olabilecek durumda olduğunu gösteren belge.
4) Okuduğu lise veya dengi okuldaki Not Durum Belgesi (transkript) fotokopisi.
5) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olup, orta öğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirenler için GCE AL sınav sonucunu gösteren belge.
6) Pasaport fotokopisi.
7) Bir adet vesikalık fotoğraf.
NOT: Bu belgeler Uluslararası Öğrenci Başvuru Formu ile beraber internet üzerinden gönderilecektir.

Kazanan Adayların Kayıt Olurken Getirecekleri Belgeler

1) Pasaport fotokopisi (Noter tasdikli),
2) Diploma aslı
3) Diplomanın tercümesinin Noter veya yurtdışındaki Türk temsilcilikleri tarafından onaylanmış kopyası
4) Lise diplomaları için T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği’nden alınabilecek “Denklik Belgesi”,
5) Not belgesi aslı
6) Not belgesinintercümesinin Noter veya yurtdışındaki Türk temsilcilikleri tarafından onaylanmış kopyası
7) Öğrencinin ülkesindeki yetkili Türk temsilciliğinden alacağı “Öğrenim Vizesi” belgesi,
8) 6 Adet fotoğraf,
9) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1) Öğrenci, başvuru sırasında yukarıdaki istenen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır. Tüm belgeler onaylı kopya olmalıdır. Üzerinde orijinal mühür ve imza olmayan fotokopi, faks veya e-posta ile gönderilen belgeler kabul edilmez. Ayrıca, tüm belgeler Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
2) Kayıt için istenilen evrakların eksiksiz olması halinde, öğrencilerin Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından kayıtları yapılır.
BAŞVURU: Başvuru www.hku.edu.tradresinden yapılmaktadır.
BAŞVURU ÜCRETİ: Başvuru ücreti alınmamaktadır.
SON BAŞVURU TARİHİ: 24 Ağustos 2018
ÖĞRENCİ ALINACAK ÜLKE, SINAV VE PUANLAR: Ülke, sınav ve puanlara www.hku.edu.tradresinden ulaşabilirsiniz.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Fakülte E-Mail Telefon Numarası
İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi gul.cikmaz@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1333
Mühendislik Fakültesi suleyman.baritli@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1205
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi h.mervetatli@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1747
Hukuk Fakültesi oguz.mercan@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1900
Eğitim Fakültesi sema.uzak@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1102
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu guven.hos@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1501
Meslek Yüksekokulu gulfem.tanrikulu@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1531
Öğrenci İşleri Müdürlüğü  / Offıce of StudentAffaırs oidb@hku.edu.tr 0 342 211 8080-1831