2018-2019 Güz Dönemi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Doktora Programı Kayıt İlanı

2018-2019 Güz Dönemi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Doktora Programı Kayıt İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Doktora Programına, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alımı yapılacaktır. Programın eğitim-öğretim dili Türkçedir. Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıt sırasında ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.
DOKTORA PROGRAMI VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ANABİLİM DALI Alınacak öğrenci sayısı Uluslararası Öğrenci Yatay Geçiş TOPLAM
Beslenme ve Diyetetik 3 3

Önemli Tarihler

SON BAŞVURU TARİHİ
5 Eylül 2018
Adayların http://obs.hku.edu.tr:90/ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx
internet adresinden “Online Başvuru Formu” nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir. Başvurular hangi ilden yapılırsa yapılsın, online başvuru formu doldurulmadan yapılan başvurular geçerli değildir. Bu form imzalanarak asıl kayıt sırasında mutlaka Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğine teslim edilecektir.
BİLİM SINAVI / MÜLAKAT TARİHİ
10 Eylül 2018
PROGRAMA KABUL EDİLEN ADAYLARIN İLANI
11 Eylül 2018
KESİN KAYIT TARİHLERİ
Asil Öğrenciler
11 Eylül 2018
Yedek Öğrenciler
12 Eylül 2018
*Kayıtlar Sağlık Bilimleri Enstitü Sekreterliğinde şahsen yapılacaktır.

AÇIKLAMA

 • Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
 • Lisansüstü programa kabul edilen adayların öğrenciliklerinin kesinleşmesi için, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sekreterliğine 11 Eylül 2018 tarihine kadar gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday, kayıt hakkını kaybeder.
 • Enstitülerde OBS’den ders kayıtları 19 Eylül -21 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Enstitülerde derslerin başlama tarihi 24 Eylül 2018 dir.
 • Ders ekleme-bırakma ve danışman onayının son günü 28 Eylül 2018 dir.

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
DOKTORA PROGRAMLARI İÇİN GENEL KOŞULLAR
BESLENME VE DİYETETİK DOKTORA PROGRAMINA, Sağlık Bilimleri Fakülte ve Yüksekokullarının, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olup, Beslenme ve Diyetetikte Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.
Beslenme ve Diyetetik Doktora Programında Başvuruların Değerlendirilmesi, 100 tam not üzerinden başvurduğu programın puan türünde ALES (SAY)’ın %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %15’i, yabancı dil puanının %15’i ve yazılı/sözlü bilim sınavının veya mülakatın %20’si alınarak hesaplanır. Kontenjanlar; bu şekilde elde edilen ağırlıklı puan en yüksek olandan başlanarak sıralanmak suretiyle doldurulur.
Mülakat Tarihi: 10 Eylül 2018 / Saat: 13.00

 • ALES (SAY-son beş yıl içinde)’ten en az 55 puan veya YÖK tarafından ALES(SAY)’e eşdeğer kabul edilen GMAT’den 450 veya GRE’den 610 puan almış olmak [ALES(SAY) puanı son beş yıl içinde, GMAT veya GRE son beş yıl içinde alınmış olmalıdır].
 • YDS ve YÖKDİL’ den (son beş yıl içinde) en az 55 puan almış olmak veya ÖSYM Yönetim Kurulu Tarafından eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan eş değer puan aldığını belgelemek.
 • Lisans ve Yüksek Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
Programlar ve Öğrenim Ücretleri

PROGRAMLAR
(T.C. Uyruklu Öğrenciler için)
Programın Toplam Ücreti
Beslenme ve Diyetetik AD. Doktora Programı 30 000 TL

ÖDEME SEÇENEKLERİ
Doktora Programı
1- Tek seferde tüm program ücreti peşin (%5 indirimli)
2- Tüm program ücreti kredi kartına 10 taksit
3- Ders – Tez Dönemi ücreti uygulaması = Ders dönemi 1. yıl + Ders dönemi 2. yıl + Tez Dönemi (2 yıl)
4- Bilimsel Hazırlık + Doktora = BH + Ders dönemi 1. yıl + Ders dönemi 2. yıl + Tez Dönemi (2 yıl)
Genel Bilgilendirme

 • Peşinde % 5 indirim yapılmaktadır.
 • HKÜ Lisans mezunu öğrencilerine %10 indirim yapılmaktadır.
 • Kredi kartına 10 Taksit yapılmaktadır.
  • Word, Bonus, Maksimum, Card Finans’a 10 Taksit
  • Axess karta işlem yapılamamaktadır
 • Şehit ve Gazi çocuklarına %100 indirim yapılmaktadır.
 • Engellilere ( % 50 ve üzeri raporu olan ) %50 İndirim yapılmaktadır

Not 1: Yazılanların haricinde herhangi bir indirim uygulaması olmayıp Okul birincileri, ALES puanı, YDS puanı, Not ortalaması yüksek olan aday öğrencilerimiz içinde burs verilmemektedir.
Not 2: Maddi konular ve İndirimler hakkında okulumuzun Muhasebe birimiyle iletişime geçiniz.
PEŞİN ÖDEMELER İÇİN OKULUMUZUN HESAP NUMARALARI
Denizbank Ticari Merkez Şube

 Hesap No : 5458476-351
 IBAN No   : TR10 0013 4000 0054 5847 6000 01
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı, TC numarası ve Cep Numarası yazılmalıdır

Finansbank İpek Yolu Şubesi

 Hesap No : 65338112
 IBAN No   : TR24 0011 1000 0000 0065 3381 12
 Açıklama  : Öğrencinin Adı Soyadı, TC numarası ve Cep Numarası yazılmalıdır

MALİ İŞLER SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Muhasebe Birimiyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Mali Onay Muhasebe Dahili Numaralar
*EFT / Havale 1816
1819
*Borç Sorgulama
*Kredi Kartı İşlemleri
*Ücret İadesi

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Öğrenci işleri Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.
Öğrenci İşleri Mail Adresi : oim@hku.edu.tr

*YÖKSİS Öğrenci İşleri Dahili Numaralar
*Diploma Sorgulama 1830
1831
1832
1833
1834
1836
1838
*E-devlet İşlemleri
*OBS
*Transkript
*Öğrenci Belgesi

 
BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ
Lütfen Aşağıdaki işlemler İçin Bilgi işlem Müdürlüğüyle İletişime Geçiniz. (0342) 211 80 80 Çağrı merkezini arayarak dahili numarayı tuşladığınızda ilgili personel ile iletişime geçebilirsiniz. Dahili Numaralar Tablonun Sağında Yazmaktadır.

*Kullanıcı Adı ve Şifre Bilgi İşlem Müdürlüğü Dahili Numaralar
*Genel Sistemsel Hatalar 1820
1821
1822
1823
1824
1825
OBS Sorunları

KESİN KAYITTA İSTENECEK BELGELER
Lisansüstü programlara kabul edilen adayların kayıtlarının kesinleşmesi için, Enstitü Sekreterliğine 11 Eylül 2018 tarihine kadar gerekli belgelerle başvurmaları gerekir. Süresi içinde kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkını kaybeder.

 1. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (e-devlet çıktısı / noter onaylı örneği / aslı)
  2.Not döküm belgesi (aslı / noter onaylı örneği)
  3. ALES belgesi (Tezli ve Doktora Programları için)
  4. Yabancı Dil Sınav belgesi (Doktora Programı için)
  5. 4 adet fotoğraf
  6. İlgili programın öğrenim ücretini yatırıldığını gösterir banka dekontu
  7. Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı)
  8. Nüfus cüzdanı fotokopisi
  9. İkametgâh belgesi (e-devlet çıktısı veya muhtarlık)
  10. Online Başvuru Formu

Not 1: Eksik evrakla kesinlikle kayıt alınmamaktadır.
Not 2: Bakaya / Kaçak durumunda olan öğrencinin kaydı yapılmamaktadır.
Not 3Renkli Fotokopi / fotokopi kabul edilmemektedir.
Not 4: Milli Savunma Bakanlığı 1111 Sayılı Askerlik Kanununa yapılan eklemeye göre Askerlik işlemlerini hiçbir şekilde Enstitüler tarafından yapılmayacak ve Enstitüler tarafından herhangi bir askerlik yazısı gönderilmeyecektir. ASAL Bölge Başkanlıkları kayıt işlemlerini sistem üzerinden otomatik olarak çekecek ve Sevk Tehiri ( Tecil ) işlemlerini yapacaklardır.
Not 5: Askerlik tecil işlemleri için gerekli bilgileri bağlı bulunduğunuz ASAL Bölge Başkanlığından öğrenebilirsiniz.
ONLİNE BAŞVURU
Adayların, son başvuru tarihine kadar mutlaka Online Başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Online başvuru formu olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu form imzalanarak asıl kayıtta ilgili evraklarla birlikte teslim edilecektir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Telefon numaralarından ulaşılamaması durumunda lütfen ilgili personelin mail adresine mail gönderiniz. Size en geç 24 saat içerisinde geri dönüş yapılacaktır.
İletişim

Beslenme ve Diyetetik AD. Doktora / Tezli Yüksek Lisans Programları İçin
Öğr. Gör. Utku ÇELİK
T: (0 342) 211 80 80 / 1509
e-posta:  utku.celik@hku.edu.tr
Aylin FİLİZ
Enstitü Sekreteri
aylin.filiz@hku.edu.tr
T: (0 342) 211 80 80 / 1405
Direk Hat: (0 342) 211 80 94
e-posta:  sben@hku.edu.tr