2018-2019 Güz Yatay Geçiş Kabul Edilen Yedek Öğrencilerin Listesi

2018-2019 Güz Yatay Geçiş Kabul Edilen Yedek Öğrencilerin Listesi

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler

·         Başvuru Formu
·         Öğrenci Belgesi
·         Onaylı not durum belgesi (Transkript)
·         Onaylı müfredat ve ders içerikleri
·         Disiplin cezası almamış olduğunuza ilişkin belge
·         ÖSYM sınavına girdiği yıla ait sonuç belgesi
·         ÖSYM sınavına girdiği yıla ait detaylı sonuç belgesi
·         Hazırlık sınıfı ve/veya eşdeğer yabancı dil sınavlarından başarı belgesi ( Dip not: “İnşaat Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencileri için bu belge zorunludur! “) ( Geçerlilik süresi 3 yıldır )
·         İlk ve Acil Yardım (Paramedik) bölümü için heyet raporu zorunludur.
·         Nüfus Cüzdanı Sureti
·         İkametgâh Belgesi (e-devlet)
·         6 adet fotoğraf
·         Öğrenim ücreti makbuzu
Eksik evrak olduğu takdirde kayıt alınmayacaktır.

ADI SOYADI FAKÜLTE BÖLÜM
ÜMMÜGÜLSÜM YILMAZ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji