2019-2020 667 KHK Öğrencileri Kayıt Yenileme Ücretleri

2019-2020 667 KHK Öğrencileri Kayıt Yenileme Ücretleri

667 KHK UYARINCA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİN
2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2012-2013 Bütün Bölüm ve Programlar           31.048,23           15.524,12           23.286,18
2013-2014 Bütün Bölüm ve Programlar           31.661,95           15.830,97           23.746,46
2014-2015 Bütün Bölüm ve Programlar           36.770,20           18.385,10           27.577,65
2015-2016 Lisans Programları           36.274,00           18.137,00           27.205,50
Ön Lisans Programları           18.137,00             9.068,50           13.602,75
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2012-2013 Eğitim Fakültesi           15.850,00             7.925,00           11.887,50
Mühendislik Fakültesi           15.850,00             7.925,00           11.887,50
Fen -Edebiyat Fakültesi           15.850,00             7.925,00           11.887,50
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü           15.850,00             7.925,00           11.887,50
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü           15.850,00             7.925,00           11.887,50
2013-2014 Eğitim Fakültesi, Rehbelik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği           17.850,00             8.925,00           13.387,50
Fen -Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji Bölümleri           17.850,00             8.925,00           13.387,50
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü           16.850,00             8.425,00           12.637,50
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü           17.850,00             8.925,00           13.387,50
Mimarlık ve Mühendislik fakültesi İnşaat Mühendisliği, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü           18.850,00             9.425,00           14.137,50
2014-2015 Eğitim Fakültesi, Rehbelik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği           19.950,00             9.975,00           14.962,50
Fen -Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Psikoloji Bölümleri           19.950,00             9.975,00           14.962,50
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü           16.850,00             8.425,00           12.637,50
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü           17.950,00             8.975,00           13.462,50
Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği           19.950,00             9.975,00           14.962,50
İngilizce Hazırlık Sınıfları           17.950,00             8.975,00           13.462,50
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü           18.950,00             9.475,00           14.212,50
2015-2016 Eğitim Fakültesi, Rehbelik ve Psikolojik Danışmanlık, Türkçe Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği           22.950,00           11.475,00           17.212,50
Fen-Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik           19.950,00             9.975,00           14.962,50
İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi işletme Bölümü           17.950,00             8.975,00           13.462,50
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü           19.950,00             9.975,00           14.962,50
Mimarlık ve Mühendislik fakültesi İnşaat Mühendisliği, İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği           22.950,00           11.475,00           17.212,50
Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü           21.950,00           10.975,00           16.462,50
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü           22.950,00           11.475,00           17.212,50
İngilizce Hazırlık Sınıfları Her Kur İçin             4.950,00             2.475,00             3.712,50
FATİH ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2011-2012 Tıp Fakültesi           47.100,12           23.550,06           35.325,09
Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları           37.059,00           18.529,50           27.794,25
Mühendislik Fakültesi Türkçe Programları           33.332,39           16.666,20           24.999,30
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Programları           37.059,00           18.529,50           27.794,25
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkçe Programları           33.332,39           16.666,20           24.999,30
Hukuk Fakültesi           39.025,82           19.512,91           29.269,36
Fen-Edebiyat fakültesinin İngilizce ve Dil Programları           28.570,62           14.285,31           21.427,97
Fen-Edebiyat fakültesinin Türkçe Programları           26.086,22           13.043,11           19.564,67
Eğitim Fakültesi İngilizce Programları           29.191,72           14.595,86           21.893,79
Eğitim Fakültesi Türkçe Programları           27.121,39           13.560,69           20.341,04
İlahiyat Fakültesi           33.125,36           16.562,68           24.844,02
Adalet Meslek Yüksekokulu           16.769,71             8.384,86           12.577,29
Diğer Meslek Yüksekokulları           18.633,02             9.316,51           13.974,76
Önlisans ve Lisans Programlarının Hazırlık Okulları           32.297,23           16.148,61           24.222,92
2012-2013 Tıp Fakültesi           50.802,71           25.401,35           38.102,03
Hukuk Fakültesi           45.157,96           22.578,98           33.868,47
Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları           42.335,59           21.167,79           31.751,69
Mühendislik Fakültesi Türkçe Programları           40.454,01           20.227,00           30.340,51
İktisadi Ve İdari Bilimler fakültesi İngilizce programlar           39.513,22           19.756,61           29.634,91
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Türkçe  Programlar           35.750,05           17.875,03           26.812,54
Fen-Edebiyat Fakültesinin İngilizce ve Dil Programları (Türk Dili Ve Edebiyatı, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili veEedebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı)           31.046,10           15.523,05           23.284,57
Fen-Edebiyat Fakültesinin Türkçe Programları           29.164,52           14.582,26           21.873,39
Eğitim Fakültesi İngilizce Programları           31.046,10           15.523,05           23.284,57
Eğitim Fakültesi Türkçe Programları           29.164,52           14.582,26           21.873,39
İlahiyat Fakültesi           33.868,47           16.934,24           25.401,35
Diğer Meslek Yüksekokulları           18.721,74             9.360,87           14.041,30
Önlisans ve Lisans Programlarının Hazırlık Okulları           32.833,60           16.416,80           24.625,20
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulları           20.697,40           10.348,70           15.523,05
2013-2014 Tıp Fakültesi           61.306,42           30.653,21           45.979,82
Hukuk Fakültesi           48.260,89           24.130,45           36.195,67
Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları           44.315,79           22.157,89           33.236,84
Mühendislik Fakültesi Türkçe Programları           42.564,17           21.282,09           31.923,13
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Programlar           42.038,69           21.019,35           31.529,02
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkçe  Programlar           38.535,47           19.267,73           28.901,60
Fen-Edebiyat Fakültesinin İngilizce ve Dil Programları Türk Dili Ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı)           35.032,24           17.516,12           26.274,18
Fen-Edebiyat Fakültesi Türkçe Programları           33.280,63           16.640,32           24.960,47
Eğitim Fakültesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği           30.215,31           15.107,65           22.661,48
İlahiyat Fakültesi           35.032,24           17.516,12           26.274,18
Adalet Meslek Yüksekokulu           21.895,15           10.947,58           16.421,36
Diğer meslek Yüksekokulları           22.683,38           11.341,69           17.012,53
Önlisans ve Lisans Programlarının Hazırlık Okulları           34.156,44           17.078,22           25.617,33
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları           24.434,99           12.217,49           18.326,24
İngilizce Öğretmenliği           32.404,82           16.202,41           24.303,62
Okul öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Türkçe Programlar           34.156,44           17.078,22           25.617,33
Okul öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce  Programlar           34.857,08           17.428,54           26.142,81
2014-2015 Tıp Fakültesi           66.492,78           33.246,39           49.869,59
Hukuk fakültesi           48.260,89           24.130,45           36.195,67
Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları           45.809,54           22.904,77           34.357,16
Mühendislik Fakültesi Türkçe Programları           44.277,45           22.138,73           33.208,09
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce programlar           43.664,62           21.832,31           32.748,46
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkçe  Programlar           40.600,43           20.300,22           30.450,32
Fen-Edebiyat fakültesinin İngilizce ve Dil Programları(Türk Dili Ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı)           39.834,39           19.917,19           29.875,79
Fen-Edebiyat Fakültesinin Türkçe Programları           39.068,34           19.534,17           29.301,26
Eğitim Fakültesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği           30.550,41           15.275,21           22.912,81
Eğitim Fakültesi İngilizce Programları           36.330,22           18.165,11           27.247,67
Eğitim Fakültesi Türkçe Programları           35.504,54           17.752,27           26.628,40
İlahiyat Fakültesi           39.451,36           19.725,68           29.588,52
Tüm Meslek Yüksekokulları           24.973,10           12.486,55           18.729,82
Önlisans ve Lisans Programlarının İstanbul Hazırlık Okulları           38.149,09           19.074,54           28.611,81
Uzaktan Eğitim Programları           11.146,77             5.573,39             8.360,08
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi           45.809,54           22.904,77           34.357,16
Konservatuar Yüksekokulu           42.515,55           21.257,77           31.886,66
2015-2016 Tıp Fakültesi           65.595,48           32.797,74           49.196,61
Hukuk fakültesi           47.609,62           23.804,81           35.707,22
Mühendislik Fakültesi İngilizce Programları           45.191,36           22.595,68           33.893,52
Mühendislik Fakültesi Türkçe Programları           43.679,94           21.839,97           32.759,95
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Programlar           43.075,37           21.537,69           32.306,53
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Türkçe  Programlar           40.052,54           20.026,27           30.039,40
Fen-Edebiyat Fakültesinin İngilizce ve Dil Programları (Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı)           39.296,83           19.648,42           29.472,62
Fen-Edebiyat Fakültesinin Türkçe Programları           38.541,12           19.270,56           28.905,84
Eğitim Fakültesinin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği           32.495,46           16.247,73           24.371,59
Eğitim Fakültesi İngilizce Programları           37.029,71           18.514,85           27.772,28
Eğitim Fakültesi Türkçe Programları           35.518,29           17.759,14           26.638,72
İlahiyat Fakültesi           38.918,98           19.459,49           29.189,23
Tüm Meslek Yüksekokulları           24.636,09           12.318,04           18.477,07
Önlisans ve Lisans Programlarının İstanbul Hazırlık Okulları           37.634,27           18.817,14           28.225,70
Uzaktan Eğitim Programları           11.713,48             5.856,74             8.785,11
Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi           45.191,36           22.595,68           33.893,52
Konservatuar /Yüksekokul           41.941,81           20.970,90           31.456,36
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2011-2012 Hukuk Fakültesi           30.537,44           15.268,72           22.903,08
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri           28.467,11           14.233,55           21.350,33
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi           26.396,77           13.198,39           19.797,58
Tüm Önlisans Programları           14.492,35             7.246,17           10.869,26
İngilizce Hazırlık Sınıfları           24.844,02           12.422,01           18.633,02
2012-2013 Hukuk Fakültesi           33.959,01           16.979,50           25.469,25
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri           32.018,49           16.009,25           24.013,87
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi           30.077,98           15.038,99           22.558,48
Tüm Önlisans Programları           16.086,96             8.043,48           12.065,22
İngilizce Hazırlık Sınıfları           27.167,20           13.583,60           20.375,40
2013-2014 Hukuk Fakültesi           33.925,08           16.962,54           25.443,81
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri           31.246,78           15.623,39           23.435,09
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi           29.461,25           14.730,63           22.095,94
Tüm Önlisans Programları           16.069,77             8.034,89           12.052,33
İngilizce Hazırlık Sınıfları           27.675,72           13.837,86           20.756,79
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü           31.246,78           15.623,39           23.435,09
Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü           28.568,49           14.284,24           21.426,37
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik           24.997,43           12.498,71           18.748,07
Sosyal Hizmetler           28.568,49           14.284,24           21.426,37
2014-2015 Hukuk Fakültesi           33.995,89           16.997,95           25.496,92
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri Mimarlık           32.752,14           16.376,07           24.564,10
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri Diğer Bölümler           31.093,80           15.546,90           23.320,35
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi           29.435,47           14.717,73           22.076,60
Önlisans Adalet ve Optisyenlik           19.900,03             9.950,02           14.925,03
Diğer Önlisans Programları           15.920,03             7.960,01           11.940,02
İngilizce Hazırlık Sınıfları           27.362,55           13.681,27           20.521,91
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik           24.709,20           12.354,60           18.531,90
Sosyal Hizmetler/ Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Hariç Diğer Programlar           28.606,30           14.303,15           21.454,73
Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü           32.752,14           16.376,07           24.564,10
Fen-Edebiyat Fakültesi Diğer Bölümler           28.606,30           14.303,15           21.454,72
2015-2016 Hukuk Fakültesi           34.472,07           17.236,03           25.854,05
Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri Bölümleri           33.706,02           16.853,01           25.279,51
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi           33.706,02           16.853,01           25.279,51
Önlisans Adalet ve Optisyenlik           20.223,61           10.111,81           15.167,71
Diğer Önlisans Programları           16.086,96             8.043,48           12.065,22
İngilizce Hazırlık Sınıfları           30.641,84           15.320,92           22.981,38
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik           25.279,73           12.639,86           18.959,80
Sosyal Hizmetler/ Sağlık Bilimleri Fak. Hemşirelik Hariç Diğer programlar           29.109,74           14.554,87           21.832,31
Fen-Edebiyat Fakültesi  Bölümleri           33.706,02           16.853,01           25.279,51
Önlisans İşsağlığı ve Güvenliği Uzaktan Öğretim             7.660,46             3.830,23             5.745,34
İPEK ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2013-2014 Tüm programlar           42.898,57           21.449,29           32.173,93
2014-2015 Tüm programlar           42.898,57           21.449,29           32.173,93
2015-2016 Tüm programlar           42.898,57           21.449,29           32.173,93
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2011-2012 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi           26.500,29           13.250,14           19.875,22
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen edebiyat           24.429,95           12.214,98           18.322,46
Hukuk Fakültesi           28.570,62           14.285,31           21.427,97
İngilizce Hazırlık Eğitimi           24.429,95           12.214,98           18.322,46
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik           15.527,51             7.763,76           11.645,63
Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           22.359,62           11.179,81           16.769,71
Meslek Yüksekokulu Programları           14.492,35             7.246,17           10.869,26
2012-2013 Tıp Fakültesi           48.512,86           24.256,43           36.384,65
Mühendislik ve Mimarlık           27.167,20           13.583,60           20.375,40
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat Fak.           25.226,69           12.613,34           18.920,02
Hukuk Fakültesi           29.107,72           14.553,86           21.830,79
İngilizce Hazırlık Eğitimi           25.226,69           12.613,34           18.920,02
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik           16.009,25             8.004,62           12.006,93
Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           23.286,18           11.643,09           17.464,63
Meslek Yüksekokulları           14.747,91             7.373,96           11.060,93
2013-2014 Tıp Fakültesi           53.565,92           26.782,96           40.174,44
Mühendislik ve Mimarlık           27.675,72           13.837,86           20.756,79
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar Fakültesi           25.890,19           12.945,10           19.417,64
Hukuk Fakültesi           29.461,25           14.730,63           22.095,94
İngilizce Hazırlık eğitimi           25.890,19           12.945,10           19.417,64
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik           17.855,31             8.927,65           13.391,48
Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           24.997,43           12.498,71           18.748,07
Meslek Yüksekokulu Programları           15.177,01             7.588,50           11.382,76
2014-2015 Tıp Fakültesi           53.895,93           26.947,96           40.421,94
Mühendislik ve Mimarlık           28.191,71           14.095,86           21.143,79
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar fakültesi           26.533,38           13.266,69           19.900,03
Hukuk Fakültesi           29.850,05           14.925,03           22.387,54
İngilizce Hazırlık Eğitimi           26.533,38           13.266,69           19.900,03
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik           18.241,70             9.120,85           13.681,27
Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           25.704,21           12.852,11           19.278,16
Meslek Yüksekokulları           14.925,03             7.462,51           11.193,77
2015-2016 Tıp Fakültesi           54.389,26           27.194,63           40.791,94
Mühendislik ve Mimarlık           28.343,70           14.171,85           21.257,77
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,Fen Edebiyat, Güzel Sanatlar Fakültesi           26.811,61           13.405,80           20.108,70
Hukuk fakültesi           30.258,81           15.129,41           22.694,11
İngilizce Hazırlık eğitimi           26.811,61           13.405,80           20.108,70
Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik           19.917,19             9.958,60           14.937,90
Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           27.577,65           13.788,83           20.683,24
Meslek Yüksekokulları           15.320,92             7.660,46           11.490,69
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu           16.853,01             8.426,50           12.639,76
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2011-2012 Hukuk Fakültesi           32.778,66           16.389,33           24.583,99
Mühendislik  Fakültesi           29.247,63           14.623,82           21.935,72
Mimarlık fakültesi           29.705,66           14.852,83           22.279,24
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi           29.247,63           14.623,82           21.935,72
Fen Edebiyat Fakültesi           27.656,99           13.828,50           20.742,75
Hazırlık Sınıfları           27.118,02           13.559,01           20.338,52
2012-2013 Hukuk Fakültesi           32.927,68           16.463,84           24.695,76
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi(Mimarlık programı hariç)           29.164,52           14.582,26           21.873,39
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü           30.105,31           15.052,65           22.578,98
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi           29.164,52           14.582,26           21.873,39
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı           27.282,94           13.641,47           20.462,20
Fen Edebiyat Fakültesi Matematik           27.282,94           13.641,47           20.462,20
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji           29.164,52           14.582,26           21.873,39
Hazırlık Sınıfları           27.118,02           13.559,01           20.338,52
2013-2014 Hukuk Fakültesi           31.966,92           15.983,46           23.975,19
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi(Mimarlık Programı Hariç)           28.288,54           14.144,27           21.216,40
Mühendislik-Mimarlık fakültesi Mimarlık Bölümü           31.529,02           15.764,51           23.646,76
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi           28.288,54           14.144,27           21.216,40
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı           26.449,34           13.224,67           19.837,01
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji           28.288,54           14.144,27           21.216,40
Hazırlık Sınıfları           26.274,18           13.137,09           19.705,64
2014-2015 Hukuk Fakültesi           34.349,50           17.174,75           25.762,12
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi(Mimarlık programı hariç)           29.247,63           14.623,82           21.935,72
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü           32.541,63           16.270,81           24.406,22
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi           29.247,63           14.623,82           21.935,72
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı           27.776,82           13.888,41           20.832,62
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji           30.243,49           15.121,75           22.682,62
Hazırlık Sınıfları           27.118,02           13.559,01           20.338,52
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik           26.290,70           13.145,35           19.718,02
2015-2016 Hukuk Fakültesi           33.885,96           16.942,98           25.414,47
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Mimarlık Programı Hariç)           28.852,94           14.426,47           21.639,71
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü           32.102,49           16.051,24           24.076,87
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi           28.852,94           14.426,47           21.639,71
Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı           27.401,98           13.700,99           20.551,49
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji           29.835,36           14.917,68           22.376,52
Hazırlık Sınıfları           26.752,07           13.376,04           20.064,05
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik           25.935,91           12.967,95           19.451,93
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2011-2012 Tıp Fakültesi           38.924,66           19.462,33           29.193,49
Mühendislik Fakültesi           29.705,66           14.852,83           22.279,24
Eğitim Fakültesi           26.059,03           13.029,52           19.544,28
İngilizce Hazırlık           24.583,99           12.292,00           18.438,00
2012-2013 Tıp Fakültesi           43.746,78           21.873,39           32.810,08
Mühendislik Fakültesi           30.488,63           15.244,31           22.866,47
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği           26.811,61           13.405,80           20.108,70
Eğitim Fakültesi Diğer Bölümler           26.811,61           13.405,80           20.108,70
İngilizce Hazırlık           26.811,61           13.405,80           20.108,70
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik           17.404,63             8.702,32           13.053,47
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetik           23.049,38           11.524,69           17.287,03
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           26.812,54           13.406,27           20.109,40
İşletme Fakültesi           26.811,61           13.405,80           20.108,70
Hukuk Fakültesi           32.173,93           16.086,96           24.130,45
2013-2014 Tıp Fakültesi           44.666,11           22.333,05           33.499,58
Mühendislik fakültesi           30.488,63           15.244,31           22.866,47
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği           26.811,61           13.405,80           20.108,70
Eğitim Fakültesi Diğer Bölümler           26.274,18           13.137,09           19.705,64
İngilizce Hazırlık           26.811,61           13.405,80           20.108,70
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik           17.253,38             8.626,69           12.940,03
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetik           24.084,67           12.042,33           18.063,50
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           27.149,99           13.574,99           20.362,49
İşletme Fakültesi           26.811,61           13.405,80           20.108,70
Hukuk Fakültesi           32.173,93           16.086,96           24.130,45
Adalet Meslek Yüksekokulu           17.516,12             8.758,06           13.137,09
2014-2015 Tıp Fakültesi           48.260,89           24.130,45           36.195,67
Mühendislik Fakültesi           30.488,63           15.244,31           22.866,47
Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği           26.811,61           13.405,80           20.108,70
Eğitim Fakültesi Diğer Bölümler           26.811,61           13.405,80           20.108,70
İngilizce Hazırlık           26.811,61           13.405,80           20.108,70
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik           19.816,48             9.908,24           14.862,36
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetik           25.596,29           12.798,15           19.197,22
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           28.899,04           14.449,52           21.674,28
İşletme Fakültesi           26.811,61           13.405,80           20.108,70
Hukuk Fakültesi           32.173,93           16.086,96           24.130,45
Adalet Meslek Yüksekokulu           17.619,06             8.809,53           13.214,29
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) Ön Lisans             7.660,46             3.830,23             5.745,34
2015-2016 Tıp Fakültesi           47.609,62           23.804,81           35.707,22
Mühendislik fakültesi           30.077,19           15.038,59           22.557,89
Eğitim Fakültesi           26.449,79           13.224,89           19.837,34
İngilizce Hazırlık           26.449,79           13.224,89           19.837,34
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Hemşirelik           21.159,83           10.579,92           15.869,87
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetik           26.449,79           13.224,89           19.837,34
Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           28.716,91           14.358,46           21.537,69
İşletme Fakültesi           26.449,79           13.224,89           19.837,34
Hukuk Fakültesi           31.739,75           15.869,87           23.804,81
Adalet Meslek Yüksekokulu           17.381,29             8.690,65           13.035,97
İş Sağlığı ve Güvenliği (Uzaktan Eğitim) Ön Lisans             7.557,08             3.778,54             5.667,81
MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2014-2015 Tüm Bölümler           42.898,57           21.449,29           32.173,93
2015-2016 Tüm Bölümler           42.319,66           21.159,83           31.739,75
Hazırlık Sınıfları           37.785,41           18.892,71           28.339,06
SELAHADDİN EYYÜBİ ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2014-2015 Sağlık Bilimler Fakültesi Hemşirelik           19.900,03             9.950,02           14.925,03
Diğer Tüm Lisans Programları           19.917,19             9.958,60           14.937,90
Tüm ön Lisans Programları           16.583,36             8.291,68           12.437,52
          16.086,96             8.043,48           12.065,22
Tüm Lisans ve Ön Lisans Zorunlu İngilizce Hazırlık           16.086,96             8.043,48           12.065,22
2015-2016 Sağlık Bilimler fakültesi Hemşirelik           21.159,83           10.579,92           15.869,87
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü           28.716,91           14.358,46           21.537,69
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümleri           19.648,42             9.824,21           14.736,31
Meslek Yüksekokulu Ön Lisans Odyometri ve Fizyoterapi           20.404,12           10.202,06           15.303,09
Mimari Restorasyon           18.137,00             9.068,50           13.602,75
Sosyal Hizmetler ,Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Bilgisayar Programcılığı, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik, Dış Ticaret, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programları           15.869,87             7.934,94           11.902,41
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programının Hazırlık Ücreti           15.869,87             7.934,94           11.902,41
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2011-2012 Tüm Programlar           30.729,99           15.365,00           23.047,49
2012-2013 Tüm Programlar           31.610,57           15.805,29           23.707,93
2013-2014 İngilizce hazırlık Sınıfları           34.156,44           17.078,22           25.617,33
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi           34.156,44           17.078,22           25.617,33
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi           36.783,85           18.391,93           27.587,89
2014-2015 İngilizce Hazırlık Sınıfları           33.853,16           16.926,58           25.389,87
İnsan Ve Toplum Bilimleri Fakültesi           33.853,16           16.926,58           25.389,87
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi           36.330,22           18.165,11           27.247,67
2015-2016 Tüm Programlar           37.483,13           18.741,57           28.112,35
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2011-2012 Tıp Fakültesi           53.265,32           26.632,66           39.948,99
Diş Hekimliği           49.167,99           24.583,99           36.875,99
Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik           18.438,00             9.219,00           13.828,50
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetik           24.583,99           12.292,00           18.438,00
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           28.681,33           14.340,66           21.511,00
2012-2013 Tıp Fakültesi           56.447,45           28.223,73           42.335,59
Diş Hekimliği           52.684,29           26.342,14           39.513,22
Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik           26.045,56           13.022,78           19.534,17
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetik           30.105,31           15.052,65           22.578,98
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           33.706,02           16.853,01           25.279,51
 2013-2014 Tıp Fakültesi           56.051,59           28.025,79           42.038,69
Diş Hekimliği           52.548,36           26.274,18           39.411,27
Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik           24.522,57           12.261,28           18.391,93
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetik           29.777,41           14.888,70           22.333,05
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           33.280,63           16.640,32           24.960,47
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları           15.764,51             7.882,25           11.823,38
2014-2015 Tıp Fakültesi           56.146,71           28.073,35           42.110,03
Diş Hekimliği           52.843,96           26.421,98           39.632,97
Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik           24.770,61           12.385,30           18.577,95
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetik           30.550,41           15.275,21           22.912,81
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           33.027,47           16.513,74           24.770,61
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları           18.165,11             9.082,56           13.623,83
2015-2016 Tıp Fakültesi           56.678,12           28.339,06           42.508,59
Diş Hekimliği           53.655,29           26.827,64           40.241,47
Sağlık Bilimleri Fakültesi  Hemşirelik           25.694,08           12.847,04           19.270,56
Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetik           31.739,75           15.869,87           23.804,81
Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon           33.251,16           16.625,58           24.938,37
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları           19.648,42             9.824,21           14.736,31
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2011-2012 Tüm Programlar           32.778,66           16.389,33           24.583,99
2012-2013 Tüm Programlar           33.304,00           16.652,00           24.978,00
2013-2014 Hukuk Fakültesi           32.930,31           16.465,15           24.697,73
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi           32.930,31           16.465,15           24.697,73
Mühendislik Fakültesi           32.930,31           16.465,15           24.697,73
Tıp Fakültesi           50.796,75           25.398,38           38.097,56
Hemşirelik Yüksekokulu           28.025,79           14.012,90           21.019,35
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu           29.777,41           14.888,70           22.333,05
Sağlık Yüksekokulu           28.025,79           14.012,90           21.019,35
Ankara Meslek Yüksekokulu           19.267,73             9.633,87           14.450,80
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu           21.019,35           10.509,67           15.764,51
2014-2015 Hukuk Fakültesi           34.018,30           17.009,15           25.513,72
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi           34.018,30           17.009,15           25.513,72
Mühendislik Fakültesi           34.018,30           17.009,15           25.513,72
Tıp Fakültesi           51.192,59           25.596,29           38.394,44
Hemşirelik Yüksekokulu           28.073,35           14.036,68           21.055,02
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu           29.724,73           14.862,36           22.293,55
Sağlık Yüksekokulu           28.073,35           14.036,68           21.055,02
Ankara Meslek Yüksekokulu           19.403,64             9.701,82           14.552,73
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu           21.055,02           10.527,51           15.791,26
2015-2016 Hukuk Fakültesi           37.029,71           18.514,85           27.772,28
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi           37.029,71           18.514,85           27.772,28
Mühendislik Fakültesi           37.029,71           18.514,85           27.772,28
Tıp Fakültesi           54.411,00           27.205,50           40.808,25
Hemşirelik Yüksekokulu           30.228,33           15.114,17           22.671,25
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu           32.495,46           16.247,73           24.371,59
Ankara Sağlık Yüksekokulu           30.228,33           15.114,17           22.671,25
Ankara Meslek Yüksekokulu           19.648,42             9.824,21           14.736,31
Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu           21.159,83           10.579,92           15.869,87
Hazırlık Eğitimi           37.029,71           18.514,85           27.772,28
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ
Öğretim Yılı Fakülte 2019-2020 Öğrenim Ücreti  %50 Burslu  %25 Burslu
2011-2012 Hukuk Fakültesi           35.195,70           17.597,85           26.396,77
Diğer Tüm Lisans Programları           31.055,03           15.527,51           23.291,27
Ön Lisans           16.562,68             8.281,34           12.422,01
Ön Lisans ve Lisans İngilizce Hazırlık Programları           28.984,69           14.492,35           21.738,52
2012-2013 Hukuk Fakültesi           36.004,16           18.002,08           27.003,12
Diğer Tüm Lisans Programları           32.939,97           16.469,99           24.704,98
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Önlisans Programları           17.464,63             8.732,32           13.098,47
Ön Lisans ve Lisans İngilizce Hazırlık Programları           30.641,84           15.320,92           22.981,38
2013-2014 Hukuk Fakültesi           36.004,16           18.002,08           27.003,12
Diğer Tüm Lisans Programları           32.585,93           16.292,97           24.439,45
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü           21.426,37           10.713,18           16.069,77
Ön lisans ve Lisans İngilizce Hazırlık Programları(Emine Bahaeddin Nakıpoğlu Tıp Fakültesi Hariç)           30.354,02           15.177,01           22.765,51
Emine-Bahaeddin  Nakıpoğlu Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Programı           33.925,08           16.962,54           25.443,81
Emine Bahaeddin Tıp Fakültesi           49.792,98           24.896,49           37.344,74
Ön Lisans programları           17.141,09             8.570,55           12.855,82
2014-2015 Hukuk Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü           36.004,16           18.002,08           27.003,12
Diğer tüm lisans programları           32.835,06           16.417,53           24.626,29
Sağlık Bilimleri fakültesi Hemşirelik bölümü           21.832,31           10.916,15           16.374,23
Ön Lisans ve Lisans İngilizce Hazırlık Programları (Uzaktan Eğitim Programları ve Emine Bahaeddin Nakıpoğlu Tıp Fakültesi Hariç)           30.641,84           15.320,92           22.981,38
Emine-Bahaeddin  Nakıpoğlu Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Programı           36.387,18           18.193,59           27.290,39
Emine-Bahaeddin  Nakıpoğlu Tıp Fakültesi           49.750,08           24.875,04           37.312,56
Ön Lisans programları           17.236,03             8.618,02           12.927,02
2015-2016 Hukuk Fakültesi ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü           36.004,16           18.002,08           27.003,12
Diğer Tüm Lisans Programları           32.939,97           16.469,99           24.704,98
Sağlık Bilimleri fakültesi Hemşirelik bölümü           21.832,31           10.916,15           16.374,23
Ön Lisans ve Lisans İngilizce Hazırlık Programları (Emine Bahaeddin Nakıpoğlu Tıp Fakültesi Hariç)           30.641,84           15.320,92           22.981,38
Emine-Bahaeddin  Nakıpoğlu Tıp Fakültesi İngilizce Hazırlık Programı           36.387,18           18.193,59           27.290,39
Emine-Bahaeddin  Nakıpoğlu Tıp Fakültesi           49.792,98           24.896,49           37.344,74
Ön Lisans           17.236,03             8.618,02           12.927,02
Diş Hekimliği Fakültesi           53.623,21           26.811,61           40.217,41