AB Proje Tanıtım Toplantısı

AB Proje Tanıtım Toplantısı

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından koordine edilen "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı" açıklanmıştır. Teklif çağrısının genel amacı, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttırılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılmasıdır.
 
50 bin Euro ile 300 bin Euro arasında hibe verilebilecek sözkonusu programın öğretim üyelerine tanıtımı amacı ile 25 Nisan 2014 Cuma günü saat 14.30'da İktisadi, İdari ve Sosyal Bil. Fak. Derslik: FEAS 304'te bir toplantı gerçekleştirilecektir. Program hakkındaki sunumun gerçekleştirileceği toplantıda uygulanabilecek proje fikirleri tartışılacaktır.