Akademik Personel İlanı

Akademik Personel İlanı

T.C.
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz akademik birimlerine aşağıda belirtilen bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun ve ilgili yönetmelik kapsamında tam zamanlı statüde öğretim üyeleri alınacaktır.

Fakülte – Yüksekokulu Bölüm Adet Unvanı Açıklama
Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği 1 Doç.Dr. Alanında Doktora yapmış olmak.
Okul Öncesi Öğretmenliği 1 Prof.Dr. Alanında Doktora yapmış olmak.
Özel Eğitim Öğretmenliği 1 Doç.Dr. Alanında Doktora yapmış olmak.
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi İktisat 1 Dr. Öğr. Üyesi Matematik Alanında doktora yapmış olmak. Özel Fonksiyonlar ve Sayılar Teorisi konusunda SCI/SCI-E/SSCI endeksli dergilerde en az 20 makalesi yayınlanmış olmak.
1 Dr. Öğr. Üyesi İktisat Anabilim Dalında Endüstri İçi Ticaret konusunda doktora yapmış olmak.
İşletme 1 Dr. Öğr. Üyesi Ulusal ve uluslararası düzeylerde marka geliştirme konusunda doktora yapmış olmak.
1 Dr. Öğr. Üyesi Üretim Yönetimi alanında doktora yapmış olmak.
1 Doç.Dr.      Dr. Öğr. Üyesi Muhasebe alanında doktora yapmış olmak
Psikoloji 1 Dr. Öğr. Üyesi Sosyal Psikoloji Alanında  Doktora yapmış olmak.
İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 2 Prof.Dr.
Doç. Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Görsel İletişim veya İletişim Alanında Doktora yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği 2 Prof.Dr.
Doç.Dr.
Dr. Öğr. Üyesi
Alanında Doktora yapmış olmak.
İnşaat Mühendisliği 1 Dr. Öğr. Üyesi Alanında Doktora yapmış olmak.

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 1 Dr. Öğr. Üyesi Alanında Doktora yapmış olmak.
Hemşirelik 1 Dr. Öğr. Üyesi Alanında doktora yapmış olmak. Ve  Psikiyatri Hemşireliği alanında çalışmlarda bulunmuş olmak.
Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Programı 3 Prof.Dr. Plastik Cerrahisi alanında uzman olmak.
Kulak Burun Boğaz alanında uzman olmak.
Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzman olmak.

Başvuru Belgeleri:

  1. Adayların, 2547 Sayılı Kanunun 23,24 ve 26. Maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları.
  2. Başvuracakları fakülte, bölüm ve alanı belirten dilekçe, Özgeçmiş (YÖK Ek-4 formatında), Yabancı dil belgesi, Nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf (2 adet), Diploma fotokopilerininaslı, noter onaylı sureti veya Personel Müdürlüğümüz tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmektedir.
  3. Profesörler için doçentlik ve doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, profesörlük atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takım dosya,
  4. Doçentler ve Dr.Öğr.Üys. için doktora/uzmanlık belgesi, lisans diploması, Doçentlik atama yazısı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya,
  5. Doçentliğe atamalarda en az Üniversitelerarası Kurulun doçentlik sınavı için kabul ettiği ilkeler aranır.
  6. Yabancı ülkelerden alınan diplomalarınÜniversitelerarası Kurulca denkliğininonaylanması gerekmektedir.
  7. Başvuru Süresi ve Yeri: İlanın yayın tarihinden itibaren15gün içerisinde, aşağıdaki adrese başvurmaları gerekmektedir.

Posta ile yapılacak başvurularda meydana gelecek gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü
Havalimanı Yolu 8.km.
Şahinbey-GAZİANTEP
Tlf       : 0342 211 80 80   Fax:  0342 211 80 81      E-Mail :info@hku.edu.tr